PlanetPress Suite


Přidávání hodnoty do firemních dokumentů


Společnosti poskytující marketingové služby, firmy nabízející tiskové a kopírovací služby, komerční tiskárny, a dokonce i vnitropodniková tisková pracoviště a centrální reprografická oddělení (CRD) musí udržovat a zvětšovat svou zákaznickou základnu. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je přidávat hodnotu do firemních dokumentů a distribuovat je ve formátu, který splňuje preference příjemce. Dokonalým nástrojem pro tento účel je profesionální softwarové řešení pro tisk proměnných dat, sada PlanetPress Suite.


Pracovní postup použití sady PlanetPress Suite

PlanetPress Suite

PlanetPress Suite

Individuální marketing

  • Zvýšená produktivita a ziskovost
  • Různorodá podpora vstupu dat a dokumentů
  • Import z libovolné aplikace pro Windows
  • Inteligentní interpretace obsahu

TransPromo

  • Obohacování dokumentů o propagační obsah
  • Automatizovaná distribuce

Integrace do tiskových pracovních postupů 

  • Plná kontrola nad tiskovými funkcemi a funkcemi pro manipulaci s papírem

Get the product brochure now to have all information at hand.

PlanetPress Suite brochure