BUDOUCNOST TISKU: ŘEŠENÍ WEB 2 PRINT

Proč řešení Web 2 Print nabízí všechna online tisková řešení, která kdy budete potřebovat

Online řešení a řešení elektronického tisku, která budou vaši zákazníci používat


Internetové a elektronické obchodování se stalo nezbytnou součástí každodenního života a rychle se rozvíjí do kanálů používaných pro převážnou většinu obchodních transakcí.

Pokud si komerční tiskárny z řad malých a středně velkých firem chtějí v budoucnu udržet konkurenceschopnost, budou muset pro komunikaci a prodej produktů a služeb nabízet řešení Web 2 Print (W2P), včetně vzdáleného publikování, online tisku a tisku e-business. Vaši zákazníci již budou obeznámeni se systémy tisku přes web a webovými systémy a budou zvyklí běžně nakupovat produkty, jako jsou knihy, kancelářské materiály, papírenské zboží a blahopřání, a služby, včetně cestování, ukládání dat a cloudových výpočetních prostředků.


Z tohoto důvodu je pro vás jako poskytovatele tiskových služeb řešení Web 2 Print zásadně důležité. Umožní vám odlišit vaše služby od konkurenčních společností, snížit režijní náklady, zvýšit efektivitu a ještě mnohem více.Co mi jako tiskárně může řešení Web 2 Print nabídnout? 

Řešení Web 2 Print nabízí rozsáhlou řadu potenciálních výhod pro tisková prostředí, například:


 • Může poskytnout úsporu času a nákladů pro marketingová oddělení zákazníků.
 • Může pomoci zaměstnancům zákazníka s účtováním tištěných materiálů.
 • Umožňuje nepřetržitý přístup zákazníků k objednávkám.
 • Poskytuje přehled o procesech objednávek za účelem snížení množství dotazů směřujících na služby zákazníkům.
 • Pomáhá zaměstnancům zákazníka s účtováním tištěných materiálů.
 • Vytvoří online obchod se všemi vašimi produkty a službami, který zvýší objem prodeje.
 • Umožňuje vám nabízet možnosti online platby, a tím zlepšit peněžní tok.
 • Automatizuje procesy objednávek, plateb a účtování.

Tisk přes web

Tisk přes web

Proč je tedy tisk přes web tak důležitý?

Řešení Web 2 Print se rychle stávají základními součástmi strategií digitálních tiskáren, a to nejen z hlediska přístupu, ale také pokud jde o prodej, marketing a návrhy. Možnosti, které nabízí, jsou také důležitými nástroji pro překonání společného břemene výrazného navyšování administrativy, s kterým souvisí velké objemy úloh s nízkým počtem výtisků a nízkými náklady. Většina administrativních procesů a konvenčních manažerských informačních systémů používaných poskytovateli tisku je vhodná k ofsetové produkci a potýká se s požadavky digitálního tiskového prostředí.

Zařízení
hardware icon
Prosaďte se v online prostředí tisku přes web

Řada AccurioPress vysokorychlostních barevných produkčních tiskáren díky bleskovým rychlostem, jednoduchému ovládání a výkonnému vřazenému dokončování zvyšuje laťku digitální produktivity – šetří čas, náklady na pracovní sílu a prostor v produkční místnosti.

Software
software icon
Software, který potřebujete, aby web pracoval pro vás

Hledáte způsob, jakým se naplno pustit do instalace řešení Web 2 Print? Musíte samozřejmě začít tím pravým softwarem. AccurioPro Flux Ultimate je sofistikovaná aplikace typu Web 2 Print, která umožňuje poskytovatelům tiskových služeb, interním tiskovým pracovištím, veřejným orgánům a vzdělávacímu sektoru nabízet zabezpečené online odesílání tiskových úloh založené na lístcích úloh. Koncoví uživatelé pak mohou tuto pohodlnou službu využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Tisk přes web už není doplňkovou možností, jedná se o řešení, které poskytovatelé tiskových služeb prostě musí nabízet.

Řešení Web 2 Print umožňuje zákazníkům pohodlně objednávat a odesílat tiskové úlohy online a zobrazovat jejich náhled. Dokumenty připravené k tisku lze poskytovat v katalozích, přičemž mohou být k objednání nabízeny i netiskové produkty. Aplikace zkontroluje, zda se jedná o tisknutelné soubory, zda mají obrázky poskytnuté zákazníkem správné rozlišení, zda jsou vložena písma a zda je zahrnuta průhlednost. Většina aplikací pro tisk přes web umožňuje klientům přizpůsobit předem navržené šablony a odeslat svůj vlastní obsah pro automatizovanou tiskovou produkci. 


Co je tisk přes web a proč ho potřebujete?

   

   

Ikona technologií

Řešení je optimalizováno pro poskytovatele tisku B2B a interní tisk.

Productivity feature icon

Tisk přes web a digitální obchody jsou verzí elektronického obchodování v tiskařském sektoru, která využívá internet k efektivnějšímu a hospodárnějšímu zadávání tisku.

Ikona tisku

Tisk přes web je komplexní řešení pro obstarávání a správu tisku.

Ikona mobilního tisku

Řešení Web 2 Print umožňují komukoli obstarat si tisková řešení z počítače bez ohledu na to, kde se nachází, schválit dokumenty PDF a okamžitě je všechny odeslat do tiskárny.

Ikona funkce rychlosti

Poskytuje zákazníkům rychlý a snadný nástroj pro výpočet cen.

How does AccurioPro Flux help you?

Accurio Pro Flux - the automated print flow solution

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Čtyři kroky k vybudování firmy

Čtyři kroky k vybudování firmy

Připravte se na novou obchodní příležitost

IDENTIFIKACE: Proč je pro finančně spolehlivé podnikání rozumné zvážit specifickou příležitost pro růst vaší firmy? Nabízíme velké množství dokumentů White Paper zabývajících se širokou řadou témat, jako jsou tisk přes web, tisk proměnných dat, automatizace pracovních postupů, vřazené dokončování a publikování knih.


POSOUZENÍ: Jak tato obchodní příležitost zapadá do stávajícího provozního uspořádání? Naše příručky pro posuzování, vypracované nezávislými odborníky z oboru, vám pomohou z praktického hlediska posoudit, zda je vaše firma připravena na konkrétní novou obchodní příležitost, například tisk přes web.


ZDŮVODNĚNÍ: Jak jiní poskytovatelé tisku profitují z konkrétní nové obchodní příležitosti? Přečtěte si případové studie, jak jiní zákazníci, kteří se vám podobají, profitují z obchodních příležitostí v různých oblastech. Poté si můžete sami zdůvodnit, jestli je příslušná investice přínosná.


IMPLEMENTACE: Chcete zajistit úspěšnou implementaci a současně se vyhnout nástrahám, které mohou vést ke zklamání? Podrobný průvodce implementací vypracovaný nezávislým odborníkem z oboru vám umožní uvést novou obchodní příležitost do praxe ve vaší společnosti. Vzhledem k tomu, že implementace nové obchodní příležitosti může být složitou záležitostí, nabízíme samozřejmě také praktickou podporu v průběhu implementační fáze.


Logo programu Digital 1234
Podpora podnikání prostřednictvím řešení W2P

Jak může vaše interní tiskové pracoviště dosahovat zisku

V současných síťových podnikových prostředích je mnoho interních procesů již založeno na webu. Proč by tedy neměl být také interní tisk?


Tisk přes web (W2P) nabízí interním tiskovým pracovištím skvělou příležitost ke zvýšení efektivity, pohodlí a rychlosti, s jakou lze zadávat a realizovat objednávky tisku. Řešení W2P umožňuje zadávat objednávky tisku kdykoli, protože tiskové pracoviště je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kromě toho řešení W2P umožňuje dosahovat významných úspor, jak v rámci celé společnosti, tak tiskového pracoviště. Vzhledem k tomu, že interní tisková pracoviště jsou většinou provozována jako zisková střediska, ekonomické výhody řešení W2P jsou obzvláště důležité.


Výhody vyplývající pro vaši firmu z použití řešení W2P na tiskovém pracovišti:

 • Nepřetržitý provoz tiskového oddělení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Úspora času a peněz
 • Efektivnější procesy objednávek
 • Rozšíření služeb na interní zákazníky
 • Funkce pro sledování objednávek
 • Vyšší stupeň automatizace


Přínos řešení W2P pro interní tiskové pracoviště:

 • Snížení nákladů
 • Zvýšení zisků
 • Zvýšení produktivity
 • Zjednodušení procesů objednávek
 • Snadné opakované objednávání tiskových úloh
 • Lepší vztahy s interními zákazníky
 • Snížení počtu časově náročných poptávek


Jednou z největších výhod, které přináší řešení W2P na interní tiskové pracoviště, je samoobslužný provoz s nižšími náklady. Můžete si dovolit nechat si ujít tuto technologii?

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Pokud se domníváte, že můžete využít některé rady, jak rozšířit kapacitu řešení Web 2 Print pomocí programu Digital1234, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás a domluvte si schůzku se zástupcem společnosti Konica Minolta, který vás osobně seznámí s průvodcem celou implementací.

Vysoká produktivita pro zvýšení ziskovosti tisku

Vysoká produktivita pro zvýšení ziskovosti tisku

Uspokojte zvyšující se požadavky digitálních výzev nové generace

Řada AccurioPrint digitálních systémů je navržena tak, aby uspokojila zvyšující se požadavky digitálních výzev nové generace. Tyto systémy jsou pečlivě navrženy pro poskytovatele tiskových služeb a tiskařské profesionály a nabízejí vynikající reprodukci barev a stabilitu soutisku, stejně jako vytváření digitalizovaných souborů z tištěných kopií, a to efektivně a spolehlivě.


Proč je nutné, aby sada vašich tiskových dovedností zahrnovala tisk přes web?

Trend směřující k online a cloudovým výpočetním prostředkům bude mít dříve či později dopad na nás všechny, protože stále více zákazníků přechází do online prostředí a očekává, že vaše firma bude nabízet webové služby.


Objem elektronického obchodování roste během posledních dvou desetiletí po celém světě exponenciální rychlostí. Zatímco v roce 1995 činil počet uživatelů sítě jen 0,4 %, do roku 2012 došlo k jeho závratnému zvýšení na 34,8 % a nadále pokračoval v prudkém růstu. Na nejvyspělejším trhu, kterým jsou USA, narůstal tento počet do roku 2015 stálou rychlostí 8 % za rok. V roce 2015 ho předstihla Čína, pokud jde o objem, přičemž ta do roku 2020 svůj objem online obchodování ztrojnásobí.


Potenciální přínosy tohoto růstového trendu pro tiskařský průmysl ve formě řešení Web 2 Print jsou obrovské. Řešení Web 2 Print umožňuje poskytovatelům tiskových služeb rozšířit rozsah tiskových produktů a nabízet kreativní online řešení poskytující služby, jako je vzdálené publikování po celý den, a zefektivnit zpracování úloh.

Podpora podnikání prostřednictvím automatizace pracovních postupů

Podpora podnikání prostřednictvím automatizace pracovních postupů

Jak může vaše interní tiskové pracoviště dosahovat zisku

V současných síťových podnikových prostředích je mnoho interních procesů již založeno na webu. Proč by tedy neměl být také interní tisk?


Tisk přes web (W2P) nabízí interním tiskovým pracovištím skvělou příležitost ke zvýšení efektivity, pohodlí a rychlosti, s jakou lze zadávat a realizovat objednávky tisku. Řešení W2P umožňuje zadávat objednávky tisku kdykoli, protože tiskové pracoviště je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kromě toho řešení W2P umožňuje dosahovat významných úspor, jak v rámci celé společnosti, tak tiskového pracoviště. Vzhledem k tomu, že interní tisková pracoviště jsou většinou provozována jako zisková střediska, ekonomické výhody řešení W2P jsou obzvláště důležité.


Výhody vyplývající pro vaši firmu z použití řešení W2P na tiskovém pracovišti:

 • Nepřetržitý provoz tiskového oddělení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Úspora času a peněz
 • Efektivnější procesy objednávek
 • Rozšíření služeb na interní zákazníky
 • Funkce pro sledování objednávek
 • Vyšší stupeň automatizace


Přínos řešení W2P pro interní tiskové pracoviště:

 • Snížení nákladů
 • Zvýšení zisků
 • Zvýšení produktivity
 • Zjednodušení procesů objednávek
 • Snadné opakované objednávání tiskových úloh
 • Lepší vztahy s interními zákazníky
 • Snížení počtu časově náročných poptávek


Jednou z největších výhod, které přináší řešení W2P na interní tiskové pracoviště, je samoobslužný provoz s nižšími náklady. Můžete si dovolit nechat si ujít tuto technologii?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'BCZContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!

Poznámka - vaše aktuální nastavení souborů cookie vás vyloučuje z přijímání propagačních aktualizací prostřednictvím e-mailu! Chcete-li tyto aktualizace povolit, aktualizujte nastavení cookies