Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení příjmů z prodeje

Transakční podnikání spočívá v zahrnutí reklamních nebo marketingových sdělení do takzvaných „transakčních dokumentů“, jako jsou faktury, bankovní výpisy nebo pojistné smlouvy.

Řešení Transactional


Vzhledem k tomu, že dokumenty tohoto druhu obsahují přehledy transakcí nebo jiné informace důležité z právního hlediska, příjemce si je přečte a zkontroluje pečlivěji než téměř jakýkoli jiný druh dokumentů, které obdrží poštou. Díky tomu jsou transakční dokumenty velmi atraktivním médiem pro marketingové profesionály, kteří hledají efektivní způsoby propagace produktu nebo služby.

Nastaly nové časy na trhu služeb transakčních dokumentů. Kdysi bývaly reklamní letáky vkládány do obálky společně s transakčními dokumenty. Ukázalo se však, že tato strategie ve skutečnosti nepřinesla významné výsledky, protože příjemce po otevření obálky reklamní letáky vyhodil. Nyní se používá přístup označovaný jako TransPromo, neboli transakčně-propagační. Reklamní sdělení jsou umisťována přímo na lícovou stranu transakčního dokumentu, jako je faktura, bankovní výpis nebo vyúčtování služeb. Kombinace přehledu transakcí s reklamním sdělením vám umožňuje v jednom dokumentu uvést provozní i marketingové informace. Nepřekvapí tak, že se dnes jedná o rychle rostoucí trh, jehož obrat se nyní pohybuje v miliardách.


V současné době hlavní aktéři v podnikání v oblasti transakčních dokumentů poskytují služby pouze velkým nadnárodním společnostem. Nicméně na spodním konci trhu také existuje skutečný tržní potenciál – obsluhování potřeb malých a středně velkých podniků ve specifickém transakčním segmentu, který se vyznačuje menšími objemy.

Řešení Transactional

Řešení Transactional

Jaký přímý přínos může řešení Transactional nabídnout vašim zákazníkům?

Největší výhodou použití faktur a výpisů pro reklamní sdělení je skutečnost, že tyto dokumenty příjemci skutečně otevřou a přečtou si je. Podle studie „Budoucnost vícekanálové transakční komunikace“, kterou vypracovala společnost InfoTrends, jsou vyúčtování služeb, bankovní výpisy a informační pošta transakční dokumenty s nejvyšší mírou otevření příjemcem, která dosahuje až 97 %.


Jaký přímý přínos může řešení Transactional nabídnout vašim zákazníkům?

Řešení Transactional snižuje náklady vkládáním marketingových sdělení do transakčních dokumentů. Papír je tak řádně využit a nedochází k jeho plýtvání, navíc stávající bílá místa jsou využita výnosným způsobem. Tato strategie také snižuje provozní náklady, zmenšuje potřebu tisknout samostatné brožury a šetří zdroje, neboť váš klient například nemusí zasílat stávajícím zákazníkům tolik e-mailových kampaní. Firmy tak utratí méně za další reklamu.


Pokud je transakčně-propagační dokument dobře navržený, barevný a využívá poutavou kopii ke sdělení zprávy, která je snadno čitelná, je pravděpodobné, že ji uvidí více zákazníků a budou podle ní jednat. A pokud jsou poskytnuté informace dostatečně srozumitelné, nebude telefonické centrum vašeho klienta zatíženo tolika hovory a dotazy.


Jaký přínos vám poskytne řešení Transactional?

Budete moci generovat nové příjmy prostřednictvím křížového prodeje a dosáhnout nového obchodního potenciálu tím, že se zaměříte i na specifický transakční segment s menšími objemy. Bez námahy.


Pohodlně také zvýšíte povědomí zákazníků o dalších produktech.

Zařízení
hardware icon
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Software
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Vaše produkční prostředí může z přechodu na nové způsoby tisku a z automatizace pracovních postupů velmi výrazně profitovat. Díky řešením společnosti Konica Minolta pro transakčně-propagační dokumenty můžete zlepšit procesy, zvýšit ziskovost a produktivitu a současně snížit zpoždění produkce. Transakční dokumenty lze individuálně přizpůsobit na míru tak, aby přilákaly pozornost lidí, jakmile otevřou obálku. Nudné bankovní výpisy a vyúčtování služeb lze například přeměnit na přizpůsobený reklamní obsah.

   

   

Ikona mobilního tisku

Uspokojení preferencí zákazníků prostřednictvím vícekanálové komunikace

Ikona přizpůsobení

Snadné přizpůsobení transakčních dokumentů a tvorba propagačního obsahu

Ikona využitelnosti

Inteligentní interpretace obsahu pro efektivní marketingové kampaně

Ikona tisku

Možnost plné kontroly nad tiskovými funkcemi a funkcemi pro manipulaci s papírem

Ikona funkce rychlosti

Úspora času a zdrojů díky automatizované distribuci

Productivity feature icon

Zjednodušené operace pro zlepšení celého pracovního postupu

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Jaký prospěch vám mohou přinést transakčně-propagační služby

Jaký prospěch vám mohou přinést transakčně-propagační služby

Podnikání v transakčně-propagační oblasti nebo v oblasti křížového prodeje

Podnikání v transakčně-propagační oblasti nebo v oblasti křížového prodeje spočívá v zahrnutí reklamních nebo marketingových sdělení do takzvaných transakčních dokumentů, jako jsou faktury, bankovní výpisy nebo pojistné smlouvy. Vzhledem k tomu, že takové dokumenty obsahují přehled transakcí nebo jiné informace důležité z právního hlediska, příjemce si je přečte a zkontroluje ve větším rozsahu než téměř jakýkoli jiný druh dokumentů, které obdrží poštou. Transakční dokumenty jsou tak velmi atraktivním médiem pro marketingové profesionály, kteří vždy hledají efektivní způsoby propagace produktu nebo služby. 


Kombinace přehledu transakcí s reklamním sdělením (= transakčně-propagační obsah) vám umožňuje v jednom dokumentu uvést provozní i marketingové informace. Nepřekvapí tak, že se jedná o rychle rostoucí trh s obratem v miliardách.


V současné době hlavní aktéři v podnikání v oblasti transakčních dokumentů poskytují služby velkým firmám. Nicméně na spodním konci trhu existuje obrovský tržní potenciál – obsluhování potřeb malých a středně velkých podniků ve specifickém transakčně-propagačním segmentu, který se vyznačuje menšími objemy.


Výhody, které zákazníkům přináší transakčně-propagační služby:

  • Snížení nákladů umisťováním marketingových sdělení do transakčních dokumentů
  • Výnosné využití stávajících bílých míst
  • Přidaná hodnota do transakčních dokumentů pro jejich vlastní zákazníky


Prospěch, který vám přinese křížový prodej:

  • Generování nových příjmů prostřednictvím křížového prodeje
  • Obrovský tržní potenciál ve specifickém transakčně-propagačním segmentu, který se vyznačuje menšími objemy
  • Zvýšené povědomí zákazníků o dalších produktech


Na trhu s obratem v miliardách je místo pro ty, kteří poskytují transakčně-propagační služby malým a středně velkým firmám. Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení příjmů z prodeje.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'BCZContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!

Poznámka - vaše aktuální nastavení souborů cookie vás vyloučuje z přijímání propagačních aktualizací prostřednictvím e-mailu! Chcete-li tyto aktualizace povolit, aktualizujte nastavení cookies