Remote Deployment Distributor


Rychlé a efektivní řešení pro hromadnou úpravu nastavení zařízení


Podniky v současné době čelí neustálým technickým změnám a vývoji, takže musí zefektivnit své procesy, aby zvýšily produktivitu a umožnily zaměstnancům zvládat běžné úkoly v minimálním termínu. Správci musí především pravidelně měnit a upravovat četná nastavení, podle nově vznikajících potřeb. Ruční postupy jsou časově velmi náročné a náchylné k lidským chybám a opomenutím.

Společnost Konica Minolta proto vyvinula nástroj Remote Deployment Distributor, který umožňuje rychle a na dálku zavést nová nastavení pro prakticky libovolný počet zařízení. Nástroj usnadňuje konfiguraci nastavení pro více zařízení, neboť požadovaná nastavení je možné nejprve připravit v aplikaci a poté společně zavést do všech zvolených zařízení. Tím zbavuje správce IT nudných opakujících se úkolů.


Pracovní postup použití nástroje Remote Deployment Distributor

Remote Deployment Distributor

Remote Deployment Distributor

Centralizace

  • Centrální nástroj pro nastavení zařízení
  • Přenášení nastavení mezi zařízeními
  • Zavádění upravených informací
  • Vzdálené zpracování
  • Více zařízení
  • Instalace přímo na místě

Nastavení zařízení

  • Obecná nastavení zařízení
  • Nastavení správce
  • Nastavení protokolu SSL
  • Heslo správce