PlanetPress Connect


Zviditelnění firmy pro nové skupiny zákazníků


Pokud jsou běžné úlohy stále zpracovávány tradičním způsobem a ručně distribuovány, jsou zpravidla časově náročné a náchylné k chybám a mohou snadno způsobit tiskové chyby, které vedou k výraznému zvýšení nákladů. A to navzdory skutečnosti, že komunikace se zákazníky by v současnosti měla zohledňovat preference zákazníků a omezení ruční práce, a tím i odstranění lidských chyb – všech těchto cílů lze dosáhnout efektivní automatizací tisku. Dokonalým nástrojem pro automatizaci tisku je PlanetPress Connect.


Pracovní postup použití řešení PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Šablony

  • Podpora přetahování
  • Individuální konfigurace dat
  • Efektivní mapování dat

Automatické nastavení a vřazené dokončování

  • Plná kontrola nad tiskovými funkcemi a funkcemi pro manipulaci s papírem
  • Automatizovaná distribuce

Get the product brochure now to have all information at hand.

PlanetPress Connect brochure