Inteligentní správa informací

 

Předání správné informace správné osobě i s kontextem je problémem pro 75% organizací."

 
  The Association for Intelligent Information Mangement (AIIM)


Každá organizace má dnes alespoň nějaké požadavky týkající se práce se záznamy a obsahem. Hlavním trendem je digitální transformace. Inteligentní správa informací (z anglického Intelligent Information Management) je nedílnou součástí řešení jedné z hlavních výzev digitální transformace - poskytnutí lepší zákaznické zkušenosti a zlepšování pracovního prostředí za účelem náboru a udržení nejlepších zaměstnanců.
 

Inteligentní nástroje od společnosti Konica Minolta pomohou pracovníkům při vytváření, pojmenovávání, třídění a vyhledávání dokumentů. To je důležité zejména proto, že objem strukturovaných a nestrukturovaných informací se každé dva roky zdvojnásobuje!
 

Nezáleží na tom, zda jste malá či velká firma, vždy vám nabídneme řešení odpovídající vašim požadavkům i finančním možnostem. Naše dlouholeté zkušenosti s digitální transformací firem a množství spokojených zákazníků jsou naší nejlepší vizitkou.

 
 

Digitalizace a vytěžování

Digitalizace a vytěžování


Snižte náklady. Minimalizujte chybovost. Optimalizujte procesy.

 

Ruční přepisování z papíru do počítače se nevyplatí. Zvyšuje chybovost i mzdové náklady a ubírá zaměstnancům čas na důležitější práci. Inteligentní nástroje pro digitalizaci dokumentů vám zajistí převod dat z papíru do interních systémů jediným kliknutím.
 

Software pro digitalizaci nejprve naskenuje „obrázky“ z papíru do počítače a zkonvertuje je pomocí OCR (z anglického Optical Character Recognition) do textu. Pomocí sofistikovaných nástrojů umělé inteligence pak dokáže vybírat, tzv. vytěžovat, požadované údaje (například číslo faktury, dodavatel, částka apod.) a zapisovat je do firemních systémů (účetní systém, ERP apod.).


 

Tímto způsobem lze zpracovávat nejen faktury, ale též dodací listy, přepravní listy, servisní protokoloy, reklamační protokoly, platební příkazy, papírové žádosti o cokoliv, smlouvy a další a další strukturované i nestrukturované dokumenty z mnoha oblastí služeb.
 

Elektronická správa dokumentů

Elektronická správa dokumentů


Jednoduše vyhledávejte. Sdílejte a spolupracujte. Pracujte odkudkoliv. Automatizujte procesy.

 

S rostoucím počtem dokumentů se zvyšují nároky na jejich efektivní správu ve firmě. DMS (z anglického Document Management System) jsou komplexní nástroje pro ukládání a práci se soubory. Jsou to systémy umožňující řízení životního cyklu dokumentů od jejich vzniku až po skartaci, jejich správu a kontrolu, automatizovaný oběh dokumentů i spolupráci nad nimi (díky zajištění přístupů na základě přidělených uživatelských rolí a oprávnění), s možností vynutit definovaná procesní pravidla i bezpečnostní politiky.

Dokumenty lze doplnit o metadata (číslo faktury, jméno zákazníka, ID servisního zásahu apod.), podle nichž lze následně jednoduše filtrovat a vyhledávat. K vyhledávání lze použít i fulltextu.


 

 

M-Files

×

M-Files

M-Files přináší jednoduché, jednotné řešení pro inteligentní vyhledávání...

Automatizace firemních procesů

×

Automatizace firemních procesů

Vývojová platforma K2 pro řízení, digitalizaci a automatizaci prrocesů...

SharePoint

×

SharePoint

Microsoft SharePoint je platforma, která umožňuje mnoho možností, jak...

Firemní procesy pod kontrolou

Firemní procesy pod kontrolou


Zdigitalizujte či zautomatizujte. Analyzujte. Optimalizujte.

 

Procesy, tedy sled činností, na jejichž začátku je nějaký vstup (např. servisní požadavek či přijatá faktura) a na konci nějaký výstup (např. vyřešený problém či zaplacená faktura), jsou, obzvláště pak ve větších firmách, často jedinou cestou k jejich efektivnímu řízení.
 

Řízení firemních procesů (BPM, z anglického Business Process Management) je disciplína, jež se zabývá procesem v celé jeho šíři a jejímž cílem je zlepšování - stanovíte si cíl, který měříte a následně optimalizujete. Digitalizace procesů totiž není jen o vlastním průběhu procesu organizací v elektronické podobě - umožňuje data o procesech jednoduše sbírat a vyhodnocovat. Automatizace procesů pak otevírá cestu k větší efektivitě, produktivitě a k růstu. Máte-li k dispozici vhodné nástroje, nic složitého to není!


 

 

Microsoft 365

Microsoft 365

Moderní pracovní prostředí s technologiemi společnosti Microsoft

Věříme, že nejjednodušší způsob jak transformovat vaši společnost je využít nejnovější cloudové technologie společnosti Microsoft jako je Microsoft Office 365 a Microsoft Power Platform.

Kontaktujte nás