AccurioPro Flux Essential


Základní nástroj pro optimalizaci tiskových výstupů


Software AccurioPro Flux Essential poskytuje rychlý přístup ke všem informacím vyžadovaným pro profesionální správu úloh. Veškeré tiskové úlohy jsou uvedeny ve složce doručené pošty. Poskytovatelé tisku si mohou při správě všech příchozích úloh vybírat ze široké škály inteligentních tiskových funkcí. Digitální předřazený systém řešení AccurioPro Flux Essential, který nabízí jednotnou správu tiskového pracoviště, integruje všechna výstupní zařízení a zahrnuje nákladově efektivní a časově úsporné funkce clusterového tisku.


AccurioPro Flux - the automated print flow solution by Konica Minolta

Scalability for complete flexibility – AccurioPro Flux is a highly scalable software suite, which makes available a range of tools to organise, automate and optimise a company’s entire print workflow.

Pracovní postup použití softwaru AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Obecné

 • Odesílání tiskových úloh prostřednictvím klientů
 • Sledování stavu
 • Spolupráce více operátorů
 • Analýza dat

Zásady a pravidla tisku

 • Zásady tisku
 • Pravidla tisku
 • Předběžná kontrola souborů pro tiskový proces

Volitelné doplňky softwaru AccurioPro Flux Premium

 • Flux Accounting Connector
  Integruje externí účetní řešení do tiskového pracovního postupu. Propojuje software AccurioPro Flux Premium s účetní aplikaci Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) nebo PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  Umožňuje dalším operátorům pracovat současně na centrálním seznamu úloh. Pro každého dalšího operátora je vyžadována jedna licence pro doplněk Flux Multi Seat (maximálně 10).
 • Flux Preflight Connector
  Integruje externí moduly předběžné kontroly souborů pro tiskový proces za účelem vyřešení problémů se soubory PDF a zabránění produkčním chybám. Připojuje se k aplikacím pdfToolbox (Callas) a PitStop (Enfocus).
 • Flux Raster Editor
  Tento pokročilý editor slouží k úpravě dokumentů na základě obrázků/rastrů. Umožňuje typické operace úprav obrázků (např. odstranění skvrn, vyrovnání zešikmení, malování štětcem, vymazání, kreslení čar a vyplnění) pro jednu nebo více stránek.

Get the product brochure now to have all information at hand.

AccurioPro Flux Essential brochure
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail