Optimalizujte správu smluv pomocí automatizovaných procesů

Dokonalá správa smluv zvyšuje transparentnost a snižuje náklady.

Inteligentní přístup: digitální správa smluv


Správa smluv není snadnou záležitostí, ať už se jedná o smlouvy se zákazníky, dodavateli, partnery nebo zaměstnanci. I zdánlivě neškodná chyba může vést k pokutám za nedodržení podmínek, ztrátám příležitostí a potenciálně k nákladným právním auditům. Výzvy a neefektivita spojené s papírovými manuálními procesy zvyšují pravděpodobnost výskytu takových problémů.

Ať už jste zapojeni do správy operativních smluv, rámcových smluv, smluv o poskytování licencí nebo smluv o údržbě, či pouze určitých ustanovení spojených s některými z těchto smluv, digitalizace všech dokumentů souvisejících s jednotlivými smlouvami (včetně e-mailů, protokolů atd.) nabízí nezbytný základ pro dokonalejší kontrolu a lepší přehled. 


Automatizované procesy a databázový systém vám umožní efektivněji provádět správu smluv, organizovat kontroly, nákupy a archivaci, automatizovat své procesy a mnoho dalšího.

Správa smluv

Správa smluv

Digitalizace smluv

Digitalizace smluv zcela odstraňuje papír z tohoto procesu a zjednodušuje ukládání a načítání umístěním všech smluv do jediné centrální databáze, takže můžete snadno a efektivně provádět správu firemních smluvních dokumentů. Nyní však díky nástrojům společnosti Konica Minolta určeným ke správě smluv jsou všechny potřebné informace, od textového vyhledávání celého obsahu smlouvy až po analýzy všech relevantních smluvních parametrů, dostupné pouhým stisknutím tlačítka.

A zásluhou funkcí, jako jsou úplné mapování všech dokumentů v rámci jednotného systému a automatické generování připomenutí, již nikdy neztratíte přehled o smluvních obdobích a termínech. To vše znamená, že se zmeškané termíny stanou minulostí a budete moci co nejlépe využívat smluvní podmínky.

Zařízení
hardware icon
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Software
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Správa smluv: všechny funkce, které potřebujete (a jedna nebo dvě navíc)

Jak se dozvíte od každého, kdo se zabývá smlouvami a dohodami, dokumenty v archivu příslušného oddělení často zmizí, což má za následek obtížné a časově náročné hledání. Celkový přehled se rychle ztratí a smluvní období a termíny jsou snadno přehlédnutelné. To vše znamená zbytečně vynaložený čas a peníze. 


Nyní však řešení společnosti Konica Minolta pro digitální správu smluv pomáhá efektivně a účinně provádět správu všech firemních smluvních dokumentů. Mezi výhody, které přinese vaší společnosti nebo organizaci, patří centrální správa smluv, transparentnost pouhým stisknutím tlačítka, automatizované procesy, jednoduché posouzení vašich smluv, významné usnadnění finančních kontrol, pracovní postupy pro schvalování smluv, které jsou transparentní, flexibilní a zcela zdokumentované, zabezpečení dat a mnohé další. 


Používání správy smluv poskytne vaší společnosti výhody, jako jsou:

   

   

Ikona funkce rychlosti

Úspora nákladů díky rychlému vyhledávání a optimálnímu využívání všech smluvních výhod

Ikona technologií

Zlepšená transparentnost v důsledku centrální správy smluv

Ikona přizpůsobení

Maximální zabezpečení dat pomocí bezpečné archivace revizí a zdokumentovaných schvalovacích procesů

Productivity feature icon

Žádné zmeškané termíny díky automatickému připomínání

Ikona mobilního tisku

Dokonalá integrace do stávajících systémů CRM/ERP

Řešení správy smluv, na které jste čekali

Řešení správy smluv, na které jste čekali

Kontaktujte nás

Pokud si chcete pohovořit s jedním z našich odborníků o tom, jaké výhody vám přinese spolupráce se společností Konica Minolta při přípravě řešení správy smluv, které vyhoví potřebám vaší společnosti, stačí kliknout na níže uvedené tlačítko Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Níže uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně za účelem vyřízení dotazu/poptávky. Plné znění našich Zásad naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů. Údaje z formuláře budou následně po vyřízení dotazu/poptávky smazány, pokud nezatrhnete, že chcete od nás dostávat informace prostřednictvím e-mailů nebo telefonu. Údaje nebudou předány třetí straně ani do třetí země.   Textová pole s * jsou povinná!