Digitální marketing si vychází vstříc s modernizovaným tiskem

Přijetí přístupu založeného na využívání různých médií

Tisk není mrtvý, naopak


Digitální marketing začal v posledních několika letech stále více převládat nad tradičním tištěným marketingem. To však neznamená, že by tisk jako takový zmizel. Vyvinul se tak, aby poskytovatelům tiskových služeb umožnil držet krok s konkurencí a situací na trhu. K čemu tedy došlo?

Komunikace a média jsou dnes nerozlučně spjaty. Vzhledem k tomu, že reklamní agentury a marketingová oddělení začaly hledat nové způsoby oslovení širších cílových skupin, které vyžadují od tisku poskytování nových služeb nad rámec jeho tradiční role, poskytovatelé tiskových služeb si uvědomili potřebu změny a zaměřili svou pozornost na rozšiřování své řady produktů a služeb navržených tak, aby se vypořádaly s nejnovějšími marketingovými trendy.


Tím došlo k převratným změnám, kdy digitální marketing společně s modernizovaným tiskem vytvořily základ pro transformaci firem a dosažení cílů, které byly dříve považovány za nedosažitelné.


Široký sortiment služeb, které mohou být nyní poskytovány díky nejnovějším tiskovým technologiím a marketingu, je ohromující. Otázkou však je, jak by poskytovatelé tiskových služeb a marketingoví pracovníci měli spolupracovat na dosažení společného cíle a jak lze propojit tisk, web, sociální sítě, e-mail a zprávy SMS.


Odpovědí je přijetí přístupu založeného na využívání různých médií.

Využívání různých médií

Využívání různých médií

Společnost Konica Minolta nabízí jak hardwarová, tak softwarová řešení za dostupnou cenu pro všechny poskytovatele tiskových služeb.

S pomocí společnosti Konica Minolta můžete nyní nabízet nové služby, jejichž rozsah a možnosti vám umožní vypořádat se s výzvami marketingu využívajícího různá média. S našimi inovativními tiskovými řešeními můžete svým klientům pomoci oslovit požadovanou cílovou skupinu prostřednictvím způsobů komunikace preferovaných jednotlivými jedinci bez ohledu na to, zda se jedná o sociální média, rychlé zprávy, e-mail nebo tradiční tisk. 


Bezproblémové fungování řešení je zajištěno tím, že jsou aplikace nasazovány formou „software jako služba“. To znamená, že se při implementaci profesionálních tiskových řešení nemusíte zabývat problémy souvisejícími se servery ani obrovskými náklady.

Zařízení
hardware icon
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Software
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Hlavní vlastnosti

Díky řešením společnosti Konica Minolta podporujícím používání různých médií můžete v praxi využívat dokonalé sladění médií, předtiskové přípravy, tisku a digitálního prostředí, čímž získáte úplnou kontrolu nad všemi tiskovými procesy. To vám umožní kombinovat obsah, návrh, vizuální rozvržení, barvy a velikost a vytvářet individuálně přizpůsobená reklamní sdělení, která promění vaši cílovou skupinu ve věrné zákazníky. 


S našimi kvalitními marketingovými produkčními nástroji můžete zlepšit komunikaci se zákazníky a odpovídajícím způsobem reagovat na jejich potřeby pomocí automatizovaných odpovědí, které jsou založeny na akcích zákazníků a takové úkoly výrazně usnadňují. Nyní můžete bez problémů vytvářet, nasazovat a oznamovat veškerý propagační obsah, včetně přímých e-mailů, zpravodajů, zpráv SMS, rychlých zpráv, rozšířené reality, identifikátorů PURL, značek NFC a kódů QR, a to vše prostřednictvím jediné platformy. 


Díky centralizovanému ovládacímu panelu můžete spravovat více tiskových procesů a automatizovat všechny tyto nudné a opakující se ruční úlohy.

   

   

Ikona dotykového ovládání

Automaticky aktivované odesílání e-mailů je navrženo tak, aby e-maily dorazily k zákazníkům ve správný čas.

Productivity feature icon

Datové sady shromážděné od kliknutí na libovolnou hostovanou cílovou stránku jsou ihned připojeny zpět k záznamu kontaktů zákazníka v databázi.

Ikona využitelnosti

Individuálně přizpůsobené adresy URL a obecné adresy URL jsou generovány na vyžádání v rámci platformy a lze je snadno integrovat do e-mailové nebo poštovní kampaně.

Ikona přizpůsobení

Textové zprávy jsou zasílány zákazníkům buď jako obecné zprávy, nebo jako zprávy přizpůsobené příjemci.

Ikona mobilního tisku

Webové stránky podporující vaši marketingovou kampaň jsou hostovány v rámci systému.

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Jaký prospěch vám mohou přinést služby založené na využívání různých médií

Jaký prospěch vám mohou přinést služby založené na využívání různých médií

Služby založené na využívání různých médií

V této digitální éře existují dobré obchodní důvody pro komunikaci prostřednictvím více kanálů, a nejen pouze pomocí papírových médií. Rychle se rozvíjející sektor využívání různých médií nabízí tradičním poskytovatelům tiskových služeb skvělou příležitost, jak nabídnout zákazníkům službu se skutečnou přidanou hodnotou.


Jednou z mimořádně ziskových oblastí je příchozí marketing nebo marketing se svolením. Největší výhodou rozšíření vašeho portfolia o služby založené na využívání různých médií je to, že se stanete dodavatelem ucelených řešení, která nabízejí relevantnější a efektivnější komunikaci prostřednictvím více kontaktních bodů.


Výhody, které přinášejí služby založené na využívání různých médií zákazníkům:

  • Relevantnější a efektivnější komunikace prostřednictvím více kanálů
  • Více kontaktních bodů pro oslovení zákazníků
  • Přizpůsobená kombinace médií
  • Nové obchodní příležitosti, např. v oblasti příchozího marketingu nebo marketingu se svolením


Prospěch, který vám přinesou služby založené na využívání různých médií:

  • Generování nových příjmů
  • Výrazný růst zisků
  • Vytváření přidané hodnoty pro zákazníky prostřednictvím komunikace přes více kontaktních bodů
  • Vyšší sazby za mimořádnou hodnotu v nabídce
  • Užší vztahy se zákazníky


Nabízením služeb založených na využívání různých médií zákazníkům nejen rozšíříte své portfolio, ale také si otevřete dveře k intenzivnějším vztahům se zákazníky.

Čtyři kroky k dalšímu rozvoji podnikání

Čtyři kroky k dalšímu rozvoji podnikání

Program rozvoje podnikání od společnosti Konica Minolta

Program DIGITAL1234 vám nabízí čtyři jednoduché kroky k dalšímu rozvoji podnikání. Program rozvoje podnikání od společnosti Konica Minolta byl navržen tak, aby umožnil prosperovat firmám poskytovatelů tisku.


Využívá přístup založený na příležitostech, který zákazníkům ve čtyřech praktických krocích ukazuje, jak identifikovat, posuzovat, zdůvodňovat a implementovat nové obchodní příležitosti. Jediné, co musíte udělat, abyste získali všechny tyto cenné informace, je jednou se zaregistrovat, a to bez jakýchkoli závazků nebo výdajů.


Čtyři kroky k vybudování firmy:


IDENTIFIKACE: Proč je pro finančně spolehlivé podnikání rozumné zvážit specifickou příležitost pro růst vaší firmy? Nabízíme velké množství dokumentů White Paper zabývajících se širokou řadou témat, jako jsou tisk přes web, tisk proměnných dat, automatizace pracovních postupů, vřazené dokončování a publikování knih.


POSOUZENÍ: Jak tato obchodní příležitost zapadá do stávajícího provozního uspořádání? Naše příručky pro posuzování, vypracované nezávislými odborníky z oboru, vám pomohou z praktického hlediska posoudit, zda je vaše firma připravena na konkrétní novou obchodní příležitost, například tisk přes web.


ZDŮVODNĚNÍ: Jak jiní poskytovatelé tisku profitují z konkrétní nové obchodní příležitosti? Přečtěte si případové studie, jak jiní zákazníci, kteří se vám podobají, profitují z obchodních příležitostí v různých oblastech. Poté si můžete sami zdůvodnit, jestli je příslušná investice přínosná.


IMPLEMENTACE: Chcete zajistit úspěšnou implementaci a současně se vyhnout nástrahám, které mohou vést ke zklamání? Podrobný průvodce implementací vypracovaný nezávislým odborníkem z oboru vám umožní uvést novou obchodní příležitost do praxe ve vaší společnosti. Vzhledem k tomu, že implementace nové obchodní příležitosti může být složitou záležitostí, nabízíme samozřejmě také praktickou podporu v průběhu implementační fáze.


Dovolte nám, abychom vám teď pomohli s podnikáním v digitální ekonomice. Kontaktujte nás


Logo programu Digital 1234

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'BCZContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!

Poznámka - vaše aktuální nastavení souborů cookie vás vyloučuje z přijímání propagačních aktualizací prostřednictvím e-mailu! Chcete-li tyto aktualizace povolit, aktualizujte nastavení cookies