PageScope Net Care Device Manager


Nástroj PageScope Net Care Device Manager slouží k centrálnímu monitoringu a správě tiskáren a multifunkcí.


Nástroj Net Care Device Manager zahrnuje centrální databázi zařízení a monitoruje jejich provoz, čímž zefektivňuje ucelenou správu všech tiskáren a multifunkcí v podnikové síti a poskytuje správcům IT vítanou sadu funkcí.


Pracovní postup použití nástroje PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager

Monitorování

  • Komplexní monitorování
  • Přizpůsobitelné vytváření zpráv o stavu
  • Webové rozhraní

Centralizace

  • Jeden nástroj pro všechno
  • Centrální odečítání hodnot počitadel a základní analýza
  • Automatické zjišťování zařízení
  • Automatické nebo ruční seskupování zařízení

Nastavení zařízení

  • Klonování nastavení
  • Plánování
  • Šablony

Get the product brochure now to have all information at hand.

PageScope Net Care Device Manager brochure