Vřazené dokončování

Uvolněte potenciál vyšší produktivity a odlišení produktů

Zvyšte si zisky, zkraťte produkční dobu a odlište svůj produkt pomocí vřazeného dokončování


Poskytováním možností vřazeného dokončování můžete zvýšit ziskové marže u tiskových úloh a současně zkrátit produkční dobu, snížit náklady na pracovní sílu, zlepšit kontrolu kvality, snížit plýtvání a šetřit energii.

Dokončování, které bylo obvykle považováno za jakýsi dodatek a zdroj nesnází při produkci, je nyní vnímáno jako důležitá fáze produkce a způsob, jak odlišit produkty a vytvořit přidanou hodnotu. Není neobvyklé, že dokončování tvoří až 40 % výrobních nákladů, a špatná kontrola kvality v této fázi může zničit velký objem přidané hodnoty.


Díky aktualizacím technologií digitální produkce si tiskárny z řad malých a středně velkých podniků uvědomily skutečnost, že investování relativně nízkých částek do dokončovacích zařízení může vést k výraznému zvýšení produktivity a snížení nákladů. Výsledky nedávné zprávy o globálních trendech ukazují, že 48 % respondentů plánovalo investovat do dokončovacích zařízení a 40 % investuje do zvyšování efektivity.

Co přesně znamená „vřazené dokončování“?

Co přesně znamená „vřazené dokončování“?

Vřazené dokončování je proces, který nabízí služby, jako jsou skládání, sedlové sešívání, boční sešívání, vazba do tuhých desek, děrování a další vřazené následné procesy, které jsou prováděny ve stejnou dobu jako tisk. Nyní je k dispozici široká řada dokončovacích zařízení, která lze připojit přímo k digitálním produkčním tiskárnám. 


Poskytování těchto vřazených služeb nejen šetří náklady na pracovní sílu, ale také zabraňuje problémům s chybějícími stránkami, nedokonalému kompletování a dalším běžným nepříjemnostem. Je možné tisknout v mimořádně malých sériích, dokonce i jedinou kopii. Vřazené dokončování rozšiřuje rozsah služeb s dodáním v požadovanou dobu, od letáků po katalogy, příručky a další projekty s vysokým počtem stránek.


Vřazené dokončování přináší do tiskařského průmyslu řadu výhod, mezi které patří:

  • Dokončení pracovně náročného následného zpracování současně s tiskem
  • Jednoprůchodová produkce materiálů s vysokým počtem stránek
  • Bezchybná vazba, bez chybějících stránek a nedokonalého kompletování


Jaký pracovní postup vřazeného dokončování je vyžadován?

Jaký pracovní postup vřazeného dokončování je vyžadován?

Digitální vřazené dokončování nabízí řadu různých pracovních postupů 

Všechny souvisejí s automatizací, pro kterou mají zásadní význam vřazená a téměř vřazená zařízení, nicméně někdy bude vhodnější přístup offline.


Jak byste tedy měli investovat? Při vřazeném dokončování jsou tisková zařízení a zařízení pro vřazené dokončování přímo propojena a těsně integrována pomocí řídicích mechanizmů frontendové správy. Toto řešení je vhodné pro ty, kteří produkují definovaný sortiment produktů ve standardních formátech, jako jsou sešité brožury, zprávy, kalendáře a knižní bloky. Celkovou produktivitu digitálního tiskového stroje se schopnostmi vřazeného dokončování určují rychlost a efektivita dokončovacích komponent. Z tohoto důvodu je důležité, aby tyto komponenty nesnižovaly jmenovitou rychlost digitálního tiskového stroje.


Pracovní postup offline dokončování je běžnější, pokud je tiskárna vybavena řadou digitálních a ofsetových zařízení, nicméně zvyšuje náklady na pracovní sílu. Někdy bude vyšší rychlost offline dokončovacího zařízení více než kompenzovat zvýšenou invenci obsluhy. Vše závisí na typu a množství úloh, které je třeba dokončit.


Na rozdíl od vřazené a offline varianty nabízí téměř vřazená varianta větší flexibilitu. V tomto případě neexistuje fyzické propojení mezi zařízeními, ale dokončovací linka zná požadavky každé úlohy, buď prostřednictvím technologie optického rozpoznávání značek (OMR), nebo z přímého rozhraní s tiskovým serverem tiskového stroje s využitím formátu JDF. Díky tomu může dokončovací linka řídit tiskový výstup z různých tiskových strojů a vytvářet revizní záznamy, které jsou důležité pro individuálně přizpůsobené produkty, jako jsou reklamní dopisy nebo transakční dokumenty.


Výběr správného pracovního postupu dokončování bude záviset nejen na tom, jak rozumíte pracovnímu vytížení, ale také na tom, jak můžete použít různá řešení pro dokončování ke zvýšení efektivity a přidání hodnoty prostřednictvím nových produktů. Nicméně jednou z hlavních výhod, kterou tiskárna ve značné míře přehlíží a která není zákazníkům efektivně prodávána, je vřazené dokončování.

Vřazené dokončování

Vřazené dokončování

Vaše společnost získá také přímý prospěch řadou dalších způsobů, mezi které patří:

   

   

Productivity feature icon

Zvýšené ziskové marže

Ikona dokončování

Možnost nabízet tisková řešení „vše v jednom“

Ikona ekologie

Úspora energie

Ikona přizpůsobení

Méně změn nastavení strojů

Ikona přizpůsobení

Větší flexibilita produkce

Ikona kvality

Vylepšená kontrola kvality

Ikona ekologie

Méně plýtvání

Productivity feature icon

Nižší náklady na pracovní sílu

Ikona funkce rychlosti

Kratší produkční doby

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Domníváte se, že by vřazené dokončování mohlo být správnou cestou pro vaši společnost? Chcete-li si pohovořit o tom, jak by naše spojená softwarová a hardwarová řešení mohla vyhovět vašim potřebám, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás a jeden z našich specialistů se s vámi spojí.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Nutné pro určení regionálního konzultanta.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně za účelem vyřízení dotazu/poptávky. Plné znění našich Zásad naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů. Údaje z formuláře budou následně po vyřízení smazány. Nebudou předány třetí straně ani do třetí země.

Textová pole s * jsou povinná!

Poznámka - vaše aktuální nastavení souborů cookie vás vyloučuje z přijímání propagačních aktualizací prostřednictvím e-mailu! Chcete-li tyto aktualizace povolit, aktualizujte nastavení cookies