AccurioPro Flux Essential

JEDINÝ PŘÍPRAVNÝ SOFTWARE, KTERÝ BUDETE POTŘEBOVAT


Inteligentní tiskové funkce, včetně šablon a rozdělení tisku na barevný a černobílý, šetří čas a finanční prostředky uživatelů a nabízejí vše, co potřebujete pro efektivní procesy předtiskové přípravy. Automatizace opakujících se úkolů a centralizované řízení všech produkčních zařízení znásobí produktivitu tiskového pracoviště.


Software AccurioPro Flux Essential přichází s předem definovanou sadou schémat pro vyřazování stránek (jako jsou brožura, společný tisk více dokumentů atd.) automatizujících úkol uspořádání několika stránek na jeden list, který byl dříve náchylný k chybám. Poskytované funkce také usnadňují vytváření individuálních formátů papíru a skládání knižních archů pro výrobu zakázkových tiskových produktů, jako jsou brožury přizpůsobené požadavkům zákazníka. Uživatelé mají prospěch z maximálně snadného používání a významné úspory času.


Operátoři pouze jednou nastaví šablony a poté výrazně ušetří čas při každé další opakované předtiskové přípravě. Mohou si při správě všech příchozích úloh vybírat ze široké škály inteligentních tiskových funkcí. K zajištění profesionálních úprav úloh jsou zahrnuty výkonné přípravné funkce. Pozdější úprava úloh zvyšuje flexibilitu tiskového pracoviště, zatímco funkce pro vyřazování stránek zjednodušuje a urychluje zdlouhavý úkol uspořádání několika stránek na jednom listu.


Předtiskovou přípravu nebylo nikdy možné zvládnout tak hladce a jednoduše.


Nejprofesionálnější úpravy, jaké najdete


Řídíte vlastní podnik v oblasti tisku nebo snad rozjíždíte vnitropodnikové tiskové pracoviště? Jako poskytovatel tisku si budete velmi dobře vědomi toho, že k produkci a dodávání bezvadných tiskových produktů v nejkratších termínech potřebujete nejlepší tiskové produkty na světě.


Nechcete ztrácet čas opakujícími se úkoly, které obvykle vyžadují nastavení podobných tiskových úloh. Ruční provádění této práce je časově náročné, nevýhodné a zbytečně nákladné, protože vyžaduje více pracovní síly. Chcete spravovat tiskovou produkci nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem tak, aby bylo vždy použito nejvhodnější výstupní zařízení pro produkci příslušné úlohy.


Rozdělení úloh na samostatný barevný tisk a samostatný černobílý tisk často představuje nákladově nejefektivnější přístup, ale k tomu potřebujete profesionální softwarové aplikace, které mohou také vyhovět požadavkům na provedení pozdějších změn vzneseným zákazníky. Tímto způsobem budete vždy reagovat s maximální profesionalitou a flexibilitou a budete schopni vyhovět i těm nejtěsnějším termínům dodání.


Profesionální software Make-Ready vám umožní provádět změny v nastaveních tiskových úloh na poslední chvíli až do okamžiku těsně před odesláním úlohy do produkce. Se správnou aplikací Make-Ready není problém těsně před tiskem vložit listy se záložkami, odstranit stránky nebo přidat podrobnější informace pro zpracování složitých úloh, jako jsou dokončování při vytváření brožur, vyřazování stránek, rozdělení tisku na barevný a černobílý pro účely výběru tiskárny nebo ořezové značky. Zásluhou náhledu v reálném čase okamžitě uvidíte veškeré změny provedené v úloze. Tím ušetříte drahocenný čas, protože již nebude nutné pořizovat vzorové výtisky.


Šablony pro vyřazování stránek poskytované profesionálním softwarem Make-Ready zvyšují celkovou efektivitu, funkce pro rozdělení tisku na barevný a černobílý zvyšuje ziskovost, zatímco funkce pro pozdější úpravy úloh zkracují doby reakce a maximalizují flexibilitu.


AccurioPro Flux - the automated print flow solution by Konica Minolta

Scalability for complete flexibility – AccurioPro Flux is a highly scalable software suite, which makes available a range of tools to organise, automate and optimise a company’s entire print workflow.

Pracovní postup použití softwaru AccurioPro Flux Essential

Zvyšte celkovou flexibilitu, efektivnost a konkurenceschopnost

Zvyšte celkovou flexibilitu, efektivnost a konkurenceschopnost

AccurioPro Flux Essential je softwarové řešení společnosti Konica Minolta pro automatizaci přípravných a profesionálních tiskových pracovních postupů. Systém je optimalizovaný pro použití v odděleních CRD a na interních tiskových pracovištích veřejných organizací, univerzit a korporací a poskytuje funkce nezbytné pro minimalizaci nákladů a maximalizaci návratnosti investic.


Systém AccurioPro Flux Essential nabízí poskytovatelům tisku a správcům oddělení CRD efektivní funkci šablon. Operátoři pouze jednou nastaví šablony a poté mohou výrazně ušetřit čas při každé další opakované předtiskové přípravě. Mohou si při správě všech příchozích úloh vybírat ze široké škály inteligentních tiskových funkcí.


K zajištění profesionálních úprav úloh jsou zahrnuty výkonné přípravné funkce. Pozdější úprava úloh zvyšuje flexibilitu tiskového pracoviště, zatímco funkce pro vyřazování stránek zjednodušuje a urychluje zdlouhavý úkol uspořádání několika stránek na jednom listu.

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Volitelné doplňky softwaru AccurioPro Flux Essential


  • Flux Raster Editor
    Tento pokročilý editor slouží k úpravě dokumentů na základě obrázků/rastrů. Umožňuje typické operace úprav obrázků (např. odstranění skvrn, vyrovnání zešikmení, malování štětcem, vymazání, kreslení čar a vyplnění) pro jednu nebo více stránek.


Takže jaké výhody může přinést vaší společnosti zavedení důmyslných přípravných řešení společnosti Konica Minolta?


  • JIŽ ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ PLÝTVÁNÍ ČASEM: Nebudete vynakládat čas na opakující se úkoly, které obvykle vyžadují nastavení podobných tiskových úloh. Ruční provádění této práce je časově náročné, nevýhodné a zbytečně nákladné, neboť vyžaduje více pracovní síly.
  • ZORGANIZOVÁNÍ PRODUKCE: Uspořádejte tiskovou produkci nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem tak, aby bylo k provedení příslušné úlohy použito nejvhodnější výstupní zařízení. Rozdělení úloh na samostatný barevný tisk a samostatný černobílý tisk často představuje nákladově nejefektivnější přístup.
  • NEJLEPŠÍ SOFTWARE V OBORU: Profesionální softwarové aplikace vyhoví požadavkům na pozdější změny vzneseným zákazníky, takže budete schopni reagovat s maximální flexibilitou a vyhovět i těm nejtěsnějším termínům dodání.
  • MOŽNOST PROVÁDĚNÍ ZMĚN NA POSLEDNÍ CHVÍLI: Profesionální software Make-Ready vám umožní provádět změny v nastaveních tiskových úloh na poslední chvíli až do okamžiku odeslání úlohy do produkce. Se správnou aplikací Make-Ready můžete těsně před tiskem vložit listy se záložkami, odstranit stránky nebo přidat podrobnější informace pro zpracování složitých úloh, jako jsou dokončování při vytváření brožur, vyřazování stránek, rozdělení tisku na barevný a černobílý pro účely výběru tiskárny nebo ořezové značky.
  • ZOBRAZENÍ KAŽDÉ ZMĚNY: Náhled v reálném čase vám umožní okamžitě vidět veškeré změny provedené v úloze, čímž ušetříte drahocenný čas, protože již nebude nutné pořizovat vzorové výtisky.
  • ZAČLENĚNÍ ŠABLON DO PRODUKČNÍHO PROCESU: Šablony pro vyřazování stránek používané v profesionálním přípravném softwaru zvýší vaši celkovou efektivitu.
  • FUNKCE PRO ROZDĚLENÍ TISKU NA BAREVNÝ A ČERNOBÍLÝ: Rozdělení tisku na barevný a černobílý pro účely výběru tiskárny zvyšuje ziskovost, zatímco schopnost provádět pozdější úpravy úloh zkracuje doby reakce a maximalizuje flexibilitu.

Get the product brochure now to have all information at hand.

AccurioPro Flux Essential brochure
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail