BENS Server


Optimalizovaný tisk a přizpůsobené pracovní postupy


Řešení BENS Server pracuje jako síťový tiskový server a nabízí flexibilní, důmyslnou a škálovatelnou správu tiskových procesů. Dokáže zacházet s proudy tiskových dat a optimalizovat je. Zajišťuje, aby se výstupní zařízení Konica Minolta přizpůsobila prakticky libovolnému tiskovému prostředí, včetně prostředí systému SAP a dalších systémů ERP. Řešení BENS Server je zcela nezávislé na aplikacích, poskytuje funkce pro převod a vylepšování a dolaďuje tisková data tak, aby zajistilo dosažení cílových výsledků požadovaných zákazníkem. Umožňuje přidávat čárové kódy, korporátní písma nebo makra a vytvářet průpisové kopie za účelem nahrazení maticových tiskáren nebo překládat speciální proudy tiskových dat, jako je Prescribe, do standardních jazyků tiskárny. Je také zajištěna plná flexibilita, pokud jde o filtry a licence.


Pracovní postup použití řešení BENS Server

BENS Server

BENS Server

Převod

 • Převod z jazyka Prescribe
 • Tisk v kódu Unicode

Možnost připojení k hostiteli

 • Tisk ze systému SAP
 • Tisk IPDS a AFPDS

Tisk

 • Protokoly:
  LPR, SMB, Socket, IPP,
  SNMP, DHCP, IPDS/AFPDS,
  AirPrint (volitelný)

Vylepšení

 • Tisk čárových kódů
 • Písma OCR A/B
 • Zpracování písem
 • Průpisová kopie
 • Makra
 • Komprese dat
 • Inteligentní správa dokumentů

Get the product brochure now to have all information at hand.

BENS Server brochure