CS Remote Care


Zajišťuje automatickou komunikaci mezi vašimi zařízeními a servisním centrem Konica Minolta pro účely proaktivního servisu a dodávek spotřebního materiálu dle smluvní úrovně služeb ePRO.


Řešení CS Remote Care zajišťuje nejmodernější komunikaci typu stroj-stroj (M2M) mezi tiskárnami a multifunkcemi bizhub a servisní organizací společnosti Konica Minolta. Vzdálené připojení umožňuje přenášet veškerá odpovídající systémová data v reálném čase, čímž včasně informuje servisní organizaci společnosti Konica Minolta o běžné údržbě nebo jakémkoli jiném vyžadovaném zásahu, například k odstranění technického problému.

Cesta vzdálené komunikace umožňuje spouštět automatizované služby, jako je dodávka spotřebního materiálu, a provádět úkoly na dálku, včetně takových služeb, jako jsou aktualizace firmwaru a úprava nastavení zařízení. Prostřednictvím vzdáleného panelu lze koncovým uživatelům poskytovat na dálku rady a pokyny. Webový portál také obsahuje grafické a uživatelsky přívětivé webové rozhraní s informacemi o stavu zařízení a sekcí pro poskytování zpráv.

Koncepce řešení CS Remote Care představuje záruku společnosti Konica Minolta ohledně maximální dostupnosti systému. Řešení dokáže minimalizovat prostoje výstupních zařízení, zvýšit produktivitu a plánovat běžnou údržbu v souladu s pracovními plány uživatelů.


Pracovní postup použití řešení CS Remote Care

CS Remote Care

CS Remote Care

Monitorování

 • Zabezpečené připojení
 • Jednosměrná/obousměrná komunikace GPRS modemem nebo přes https
 • Komplexní monitorování
 • Sběr dat snímačů z produkčních tiskových zařízení a jejich další analýza

Centralizace

 • Efektivní přenos informací
 • Pro většinu komunikačních metod není vyžadována žádná instalace

Automatizované služby

 • Přímé odečítání hodnot počitadel
 • Automatizované objednávání spotřebního materiálu
 • Nejsou nutné ruční servisní hovory

Nastavení zařízení

 • Servisní nabídky
 • Vzdálená aktualizace firmwaru
 • Vzdálená podpora

Stáhněte si brožuru služeb ePRO, založených na technologii CS Remote Care

Brožura ePRO