AccurioPro Connect

PŘIZPŮSOBENÍ A INTEGRACE POMOCÍ SYSTÉMU ACCURIOPRO CONNECT


Platforma budoucnosti pro pracovní postupy


Další platformy pracovních postupů? Neplýtvejte časem.


Řešení AccurioPro Connect vám umožní dále rozšířit ověřené přednosti systému AccurioPro společnosti Konica Minolta a integrovat stávající ofsetová zařízení s digitálními tiskovými systémy. Tím ušetříte jednak finanční prostředky a jednak drahocenný čas, svůj i svých zaměstnanců.


V reakci na měnící se podmínky na trhu začalo odvětví ofsetového tisku přijímat různorodou řadu flexibilních produktů a služeb, jako jsou malosériové objednávky, přizpůsobení požadavkům zákazníků a spěšné objednávky. Tuto výraznou změnu v odvětví umožnila bezproblémová integrace stávajících ofsetových zařízení s digitálními tiskovými systémy.


Tato integrace také podporuje zvyšující se míru automatizace, zvýšenou efektivitu pracovních postupů a snižování objemů odpadu – to vše je nesmírně důležité pro dosažení vysoké ziskovosti.


Systém platformy pracovních postupů AccurioPro Connect je jedním z řešení poskytovaných jako součást profesionální řady tiskových řešení AccurioPro společnosti Konica Minolta. Systém AccurioPro Connect automatizuje širokou škálu procesů předtiskové přípravy a jejich propojením automatizuje také zpracování dat předtiskové přípravy. Zvýšení efektivity toho, co je na zpracování dat předtiskové přípravy obvykle časově náročné, pomáhá poskytovatelům tisku velmi výrazně zvýšit produktivitu.Logo AccurioPro Connect


AccurioPro Connect

The workflow platform of the future

Systém platformy pracovních postupů, který potřebujete

Systém platformy pracovních postupů, který potřebujete

Ke zvýšení efektivity a zajištění konkurenceschopnosti je pro velké a středně velké společnosti zabývající se tiskem zásadní, aby integrovaly svou tiskovou infrastrukturu a co nejvíce automatizovaly pracovní postupy. Totéž platí pro podniky, které používají digitální tisk k produkci vlastních interních publikací a propagačních materiálů. Produktivitu je možné zvýšit prostřednictvím automatizovaných procesů předtiskové přípravy a přizpůsobených pracovních postupů, které využívají uživatelsky přívětivé nástroje.


  • V reakci na měnící se podmínky na trhu začalo odvětví ofsetového tisku přijímat různorodou řadu flexibilních produktů a služeb, jako jsou malosériové objednávky, přizpůsobení požadavkům zákazníků a spěšné objednávky. To umožnila digitalizace (například tím, že umožňuje bezproblémovou integraci stávajících ofsetových zařízení s digitálními tiskovými systémy). Tato integrace také podporuje zvyšující se míru automatizace, zvýšenou efektivitu pracovních postupů a snižování objemů odpadu – to vše je nesmírně důležité pro dosažení vysoké ziskovosti.
  • Řešení AccurioPro Connect jako systém platformy pracovních postupů automatizuje řadu procesů předtiskové přípravy a jejich propojením automatizuje také zpracování dat předtiskové přípravy. Zvýšení efektivity toho, co je na zpracování dat předtiskové přípravy obvykle časově náročným úkolem, pomáhá poskytovatelům tisku velmi výrazně zvýšit produktivitu.

AccurioPro Connect

AccurioPro Connect

  • Snadné opětovné vyvolání pracovních postupů: Automatizované pracovní postupy předtiskové přípravy lze uložit a poté kdykoli znovu vyvolat. Tím se sníží podíl ruční práce a minimalizují ztráty dat a množství chyb.
  • Pohodlný import souborů: Pracovní postupy definované v kategoriích Sběr, Zpracování a Distribuce lze uložit jako soubor *.wfxp a později importovat a pozměnit.
  • Lístek úlohy – otevřená konektivita: Podpora vstupu a výstupu souborů JDF, JSON a CSV nabízí silnou výhodu proti konkurenčním produktům.
  • Propojení se systémem MIS prostřednictvím lístku úlohy: Mimořádně vysoké úrovně automatizace může být dosaženo propojením různých řešení: Editor lístků úloh získá informace o lístku úlohy od uživatele a uloží je do metadat, přičemž generátor lístků úloh poté na základě těchto metadat vytvoří nebo aktualizuje soubory JDF.
  • Systém AccurioPro Connect zajišťuje automatické nastavení a vřazené dokončování.
  • Snadné odesílání úloh: Uzel konektoru AccurioPro Conductor Connector usnadňuje odesílání tiskových úloh (JDF + PDF).
  • Dokumenty jsou odesílány do systému AccurioPro Conductor prostřednictvím automatizovaného pracovního postupu. Zahrnuty jsou všechny požadované informace týkající se dokončovacích zařízení.
  • Integrace více produkčních tiskových strojů: Je možné snadno a automaticky integrovat zařízení KM-1 a další efektivní zařízení pro následné zpracování offline. Připojit lze dokonce i zařízení pro offline dokončování, která tak mohou poskytnout vysoce efektivní hybridní (analogově digitální) tiskové pracovní postupy.

Get the product brochure now to have all information at hand.

AccurioPro Connect brochure
AccurioPro_Connect_print-auto_datasheet thumbnail