Chcete zvýšit svou produktivitu? Automatizujte pracovní postup.

Vzhledem k záplavě dat a papírových dokumentů, se kterými se firmy každý den potýkají, může snadno dojít k jejich ochromení. Díky technologickým zkušenostem a odborným znalostem společnosti Konica Minolta to nebude váš případ.

Dodávejte požadovanou kvalitu


Nabízíme špičková řešení správy pracovních postupů a software pro automatizaci pracovních postupů, které vám pomohou kontrolovat, zpracovávat, sdílet a ukládat důležité firemní dokumenty.

Systémy správy pracovních postupů pomáhají definovat různé pracovní postupy pro různé typy úloh nebo procesů. Například v tiskové společnosti může být navržený dokument automaticky směrován od návrháře k pracovníkovi pečujícímu o stálé zákazníky a poté do oddělení předtiskové přípravy.


Připomeňte mi znovu: Co je „systém správy pracovních postupů“?

Systémy správy pracovních postupů automatizují redundantní úkoly a zajišťují zdůraznění a následné sledování nedokončených úkolů. Řídí také zavedené automatizované procesy tak, aby administrativní úkoly, jako je zpracování objednávek, byly nadbytečné. Pracovní postup odráží závislosti vyžadované k dokončení každého konkrétního úkolu.


Automatizace pracovních postupů může zlepšit kvalitu výstupu omezením ruční manipulace a lidských chyb, stejně jako zrychlením vyřizování objednávek, takže můžete zvládnout více práce a zvýšit příjmy. Po instalaci systému správy pracovních postupů se budete divit, jak jste se bez něj mohli obejít.


Proč je pracovní postup tak důležitý?

Pracovní postup je velmi důležitý k dosažení úspěchu v současném tiskařském podnikání, protože dokáže sjednotit různé tiskové technologie, jako jsou ofsetová zařízení, digitální zařízení pro tisk na jednotlivé listy, zařízení pro tisk na kotoučový papír a širokoformátová zařízení, které vyžadují jedinečné procesy pracovního postupu pro přípravu souborů, tiskovou produkci a dokončování.  Tiskový pracovní postup se skládá z posloupnosti spojených kroků, které mají pracovní prvek související se strojním vybavením, úsilím jednotlivce nebo skupinou zaměstnanců, jako jsou pracovníci, kteří se starají o vybrané zákazníky nebo obsluhují tiskové stroje. Prvek toku odkazuje na tiskovou úlohu, která je přenášena mezi jednotlivými kroky v komplexním výrobním procesu.


Animace pracovního postupu

Pro určité funkce a úkoly odstraňování problémů je k dispozici také animovaný návod pracovního postupu. Ten poskytuje vizuálnější pokyny k provozním úkonům a pomoc při odstraňování problémů pro postupy, jako je například odstranění uvíznutého papíru nebo výměna toneru.


Integrovaný pracovní postup může zabránit kritickým situacím a zajistit efektivnější využívání produkční kapacity. Pro poskytovatele tiskových služeb představuje vylepšení pracovního postupu nejlepší cestu, jak soustředit pozornost a finanční prostředky a podpořit lepší obchodní výsledky. Snižuje náklady automatizací procesů a počet lidských zásahů, které se na těchto procesech podílejí. Pokaždé, když se někdo dotkne produktu, může to potenciálně znamenat ztrátu času a zvýšení nákladů, ale správa pracovních postupů zbaví vaše zaměstnance časově náročných úkolů a běžných úkolů, které jsou náchylné k chybám.

Automatizace pracovních postupů

Automatizace pracovních postupů

Jediná platforma pracovních postupů, kterou budete potřebovat

K zajištění maximální efektivity a konkurenceschopnosti potřebují velké a středně velké tiskárny, a podobně i podniky, které tisknou dokumenty digitálně na interním pracovišti, integrovat tiskovou infrastrukturu a automatizovat pracovní postupy, kdykoli je to možné. Systém platformy pracovních postupů AccurioPro Connect od společnosti Konica Minolta umožňuje poskytovatelům tiskových služeb a pracovníkům interních tiskových pracovišť automatizovat předtiskové zpracování dat připojením a automatizací celé řady předtiskových procesů. 


Toto řešení umožnila digitalizace, která také umožňuje bezproblémovou integraci ofsetových zařízení s digitálními tiskovými systémy. Zvýšená efektivita předtiskového zpracování dat, které bylo dříve časově náročné, přináší velmi výrazné zvýšení produktivity. Digitalizace také podporuje automatizaci, zvyšuje efektivitu pracovních postupů a umožňuje omezit plýtvání. To vše je nezbytné k dosažení zdravé úrovně ziskovosti.


Efektivita a flexibilita díky vysokorychlostním barevným produkčním tiskárnám

Naše vysokorychlostní digitální tiskové stroje díky mimořádně vysokým rychlostem, jednoduché obsluze a výkonnému vřazenému dokončování zvyšují laťku digitální produktivity tím, že šetří čas a náklady na pracovní sílu, stejně jako prostor v produkční místnosti.


Vysoká produktivita pro zvýšení ziskovosti tisku

Řada Accurio digitálních systémů je navržena tak, aby uspokojila zvyšující se požadavky digitálních výzev nové generace. Tyto systémy jsou pečlivě navrženy pro poskytovatele tiskových služeb a tiskařské profesionály a nabízejí vynikající reprodukci barev a stabilitu soutisku, stejně jako schopnost vytvářet digitalizované soubory z tištěných kopií, a to efektivně a spolehlivě.


Jediná platforma pracovních postupů, kterou budete potřebovat

K zajištění maximální efektivity a konkurenceschopnosti potřebují velké a středně velké tiskárny, a podobně i podniky, které tisknou dokumenty digitálně na interním pracovišti, integrovat tiskovou infrastrukturu a automatizovat pracovní postupy, kdykoli je to možné. Systém platformy pracovních postupů AccurioPro Connect od společnosti Konica Minolta umožňuje poskytovatelům tiskových služeb a pracovníkům interních tiskových pracovišť automatizovat předtiskové zpracování dat připojením a automatizací celé řady předtiskových procesů. 


Toto řešení umožnila digitalizace, která také umožňuje bezproblémovou integraci ofsetových zařízení s digitálními tiskovými systémy. Zvýšená efektivita předtiskového zpracování dat, které bylo dříve časově náročné, přináší velmi výrazné zvýšení produktivity. Digitalizace také podporuje automatizaci, zvyšuje efektivitu pracovních postupů a umožňuje omezit plýtvání. To vše je nezbytné k dosažení zdravé úrovně ziskovosti.


Vytvořte opakovaně použitelný obsah, který potřebujete

Skládá se mnoho z vašich běžných tiskových úloh, například příruček, z různých souborů PDF z různých zdrojů, jako jsou obal, pokyny, záruční podmínky a stránka s kontaktními údaji? A mění se často jejich obsah, například když jsou produkty znovu uvedeny na trh nebo se změní předpisy? Aktualizace takto složitých informací je obvykle komplikovaná a časově náročná.


Právě zde může pomoci systém AccurioPro Compile, jenž umožňuje vytvářet tiskové projekty, které lze používat opakovaně, i když se změní obsah. Tyto tiskové projekty jsou propojeny se zdrojovými dokumenty uloženými v různých síťových umístěních, takže se vždy načte a použije pouze nejnovější verze souboru. Pokud na stejném tiskovém projektu pracuje několik autorů, mohou v důsledku toho udržovat své obsahy nezávisle, přičemž se vytisknou pouze aktuální dokumenty, a to naprosto bez jakéhokoli ručního zásahu.

Automatizace pracovních postupů

Automatizace pracovních postupů

Proč je vylepšení pracovního postupu nejlepší cestou pro poskytovatele tiskových služeb, pokud jde o soustředění pozornosti a finančních prostředků a také o podporu lepších obchodních výsledků

V dnešním stále složitějším tiskovém prostředí je automatizovaná správa pracovních postupů důležitá pro zjednodušení procesů, snížení nákladů a zkrácení dob interakce a dodání.


Z tohoto důvodu potřebujete software pro správu pracovních postupů, který dokáže:


 • Zajistit plné využití všech zařízení k zachování efektivity produkce a konkurenceschopnosti
 • Zautomatizovat procesy zpracování úloh a předtiskovou přípravu tak, aby vaši zaměstnanci nemuseli provádět opakující se úkony
 • Optimalizovat postupy zadávání úloh, aby nedocházelo ke zbytečným telefonickým dotazům zákazníků
Zařízení
hardware icon
Vysoká produktivita pro zvýšení ziskovosti tisku

Řada Accurio digitálních systémů je navržena tak, aby uspokojila zvyšující se požadavky digitálních výzev nové generace. Tyto systémy jsou pečlivě navrženy pro poskytovatele tiskových služeb a tiskařské profesionály a nabízejí vynikající reprodukci barev a stabilitu soutisku, stejně jako schopnost vytvářet digitalizované soubory z tištěných kopií, a to efektivně a spolehlivě.

Software
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Zjistěte, čím pro vás může být automatizace pracovních postupů prospěšná

Software pro správu pracovních postupů je ideální, pokud potřebujete pomoci získat konkurenční výhody automatizací úloh, které mohou zabírat příliš mnoho času a zdrojů. Systém také umožňuje snížit náklady na pracovní sílu, řešit rozpočtová omezení a potřebu udělat více práce s nižšími náklady, optimalizovat produktivitu a odstranit potřebu najímání dočasných pracovníků k provádění manuálních úloh. 


Poskytuje flexibilitu, kterou potřebujete, abyste mohli v průběhu času rozšiřovat své schopnosti, a zajišťuje, aby vaše důvěrné dokumenty byly vždy v bezpečí díky automatickému redigování, převodu souborů do formátu PDF chráněného heslem, automatické aplikaci funkcí ochrany proti kopírování a dalším prostředkům. Podporuje také rychlé zadávání dat, včetně zpracování formulářů pomocí technologie porovnávání vzorů, a přímá připojení k systémům správy dokumentů a dalším poskytovatelům cloudových úložišť. Automatizace pracovních postupů vám pomůže soustředit se na důležité úkoly, odstranit neefektivitu, minimalizovat náklady, omezit chyby, zvýšit výkon a získat lepší přehled o celém pracovním prostředí. 


Mezi výhody, které automatizovaný pracovní postup přinese vaší firmě, patří:

   

   

Ikona využitelnosti

Rozšíření možností podle měnících se potřeb pomocí modulární architektury

Productivity feature icon

Snížení nákladů na pracovní sílu

Ikona kvality

Ochrana a zabezpečení dokumentů

Ikona funkce rychlosti

Úspora času automatizací manuálních úloh

Ikona mobilního tisku

Snadné sdílení a přístup k informacím

Ikona funkce rychlosti

Rychlé zadávání dat

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení ziskovosti, efektivity pracovních postupů, transparentnosti procesů a vstřícnosti vůči zákazníkům.

Pokud se domníváte, že můžete využít některé rady, jak rozšířit kapacitu automatizace pracovních postupů pomocí programu Digital1234, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás a domluvte si schůzku se zástupcem společnosti Konica Minolta, který vás osobně seznámí s průvodcem celou implementací.

Podpora podnikání prostřednictvím automatizace pracovních postupů

Podpora podnikání prostřednictvím automatizace pracovních postupů

Jak můžete profitovat z automatizovaných procesů

Minimalizujte body manuálního kontaktu, abyste zvýšili produktivitu a zisky a maximalizovali návratnost investic. Taková strategie je pro firmu přirozeně smysluplná a odpovědí je automatizace pracovního postupu. Kromě zjevných výhod úspory času, nižších nákladů a sníženého rizika chyb pomáhá automatizace pracovního postupu také zefektivnit produkci a poskytovat zákazníkům transparentní a auditované procesy, což je v dnešním obchodním prostředí stále důležitější kritérium. Jakmile zavedete automatizované procesy, zákazníci zjistí, že lze s vámi snáze obchodovat, a jejich data budou ve větším bezpečí než kdykoli dříve. Čistým výsledkem bude zvýšení vaší konkurenceschopnosti, která se bude dlouhodobě vyplácet.


Mezi výhody, které přinese automatizace pracovních postupů vašim zákazníkům, patří:

 • Jednodušší a bezpečnější tiskové úlohy
 • Menší vzdálenost mezi zákazníkem a poskytovatelem tiskových služeb
 • Možnost kratších termínů dodání


Mezi výhody, které přinese automatizace pracovních postupů vám, patří:

 • Zvýšená konkurenceschopnost
 • Vyšší produktivita
 • Efektivnější produkční proces výroby
 • Transparentní a auditované procesy
 • Úspora času
 • Snížení rizika chyb
 • Snížení nákladů
 • Minimalizace bodů manuálního kontaktu
 • Maximalizace návratnosti investic


Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení ziskovosti, efektivity pracovních postupů, transparentnosti procesů a vstřícnosti vůči zákazníkům.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'BCZContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!

Poznámka - vaše aktuální nastavení souborů cookie vás vyloučuje z přijímání propagačních aktualizací prostřednictvím e-mailu! Chcete-li tyto aktualizace povolit, aktualizujte nastavení cookies