Vzdálené monitorování a správa

Soustřeďte se na důležité úkoly a péči o IT přenechejte nám

Zbavte se potíží souvisejících s monitorováním a správou.


Společnosti, zejména malé a středně velké podniky, se často snaží zajišťovat správu celého svého prostředí IT, protože s ním souvisí příliš mnoho jejich zdrojů. Pokud je prováděna náležitým způsobem, může být také nákladná. Splnění regulačních a bezpečnostních požadavků vyžaduje odborné technické znalosti a specializované oddělení. Jak se vaše firma rozrůstá, správa všech serverů, databází, síťových technologií a pracovních stanic se může stát překážkou, zejména pokud je zohledněna složitost podnikového prostředí.

Za normálních okolností nejsou vzdálené monitorování a správa jediným problémem. Ten spočívá v čase, dovednostech a znalostech potřebných k efektivnímu řízení podnikového prostředí.


Proč jsou monitorování a správa důležité?

Vaše podnikání závisí na trvale bezchybném fungování serverů, pracovních stanic, sítě a zařízení. Pokud některý z těchto systémů selže, potenciální finanční rizika mohou být závažná, a to ještě není zohledněna ztráta dat. Nepřetržité sledování produkčního prostředí a strategické přidělování technologických prostředků vyžaduje čas a zdroje, které pravděpodobně nemáte.


Jak vám může společnost Konica Minolta pomoci uvolnit drahocenný čas na úkoly hlavního předmětu vašeho podnikání?


Uvažovali jste o předání monitorování a správy vašich serverů a síťové infrastruktury externímu poskytovateli?

Odborníci ze společnosti Konica Minolta se mohou postarat o  klíčové aspekty vaší podnikové infrastruktury a mohou výrazně zlepšit výkon vaší společnosti. Naše týmy zkušených a kvalifikovaných odborníků na IT nasadí „agenta pro vzdálené monitorování“, který umožní proaktivně identifikovat a následně vyřešit veškeré případné problémy s minimální časovou prodlevou.


Můžeme vám pomoci ušetřit čas a zaměřit se na hlavní předmět vašeho podnikání, zatímco my se postaráme o vaše stěžejní firemní systémy.

Vzdálené monitorování a správa

Vzdálené monitorování a správa

Výhody pro vás

Naše služby vzdáleného monitorování a správy nabízejí centralizované monitorování a správu celého vašeho systému, včetně serverového hardwaru, úložiště, aplikací poskytnutých společností Konica Minolta, operačních systémů a související síťové infrastruktury. Služba je navržena tak, aby zajistila, že jakákoli vámi nasazená infrastruktura zůstane vhodná k danému účelu a bude plně schopná podporovat provozní požadavky vaší firmy. Nemusíte se již zatěžovat prováděním aktualizací v celém pracovním prostředí, to vše zařídí společnost Konica Minolta. Jako příklad kompletní podpory pro vaši firmu lze uvést nepřetržité monitorování všech komponent obsažených v řešení Workplace Hub. 


Díky proaktivní identifikaci potenciálních problémů a potíží dříve, než se vyskytnou, pomáhá společnost Konica Minolta zvýšit spolehlivost vašeho provozního podnikání. Složité, kritické nebo časově náročné úkoly se stanou minulostí, takže se budete moci plně soustředit na růst firmy. Dosáhněte optimální produktivity a minimalizujte prostoje systému pomocí služeb vzdáleného monitorování a správy poskytovaných společností Konica Minolta. 

Zařízení
hardware icon
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Software
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Dosáhněte větší spolehlivosti, vyšší dostupnosti a nižších nákladů

Služba vzdálené správy je navržena tak, aby pomohla s neustále rostoucí potřebou spravovat infrastrukturu IT vyžadovanou k zajištění efektivního provozu vaší firmy. 


Stejně jako u služby vzdáleného monitorování bude agent vzdáleného monitorování podporující poskytování služby vzdálené správy shromažďovat pouze nezbytná data, například informace týkající se vašich systémů a výkonu. 


V zájmu ochrany zabezpečení a důvěrnosti zachováváme přísná administrativní, fyzická a technická bezpečnostní opatření. Naše datová centra dosáhla nejvyšší úrovně certifikace zabezpečení na základě zákona Sarbanes-Oxley, nezávisle auditované pro SAS70 typu II. 


Informace shromážděné tímto způsobem jsou přístupné prostřednictvím řídicího panelu, takže můžeme plnit své povinnosti v oblasti služeb a dostát svým závazkům v oblasti technické podpory.

   

   

Ikona technologií

Zálohovací a antivirové služby

Ikona mobilního tisku

Kompletní revizní záznam pro identifikované problémy a veškeré zásahy společnosti Konica Minolta

Productivity feature icon

Služby správy

Ikona dotykového ovládání

Volitelné řešení problémů od komunity podpory IT společnosti Konica Minolta

Ikona dotykového ovládání

Pravidelné služby monitorování specifické pro server a aplikace

Productivity feature icon

Předvídatelný výkon služeb a pravidelný přehled výkonu

Ikona kvality

Proaktivní monitorování infrastruktury, které pomáhá identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než se stanou skutečnými problémy

Ikona funkce rychlosti

Monitorování serverů a aplikací v reálném čase

Ikona přizpůsobení

Služby pro kontrolu stavu serverů

Ikona funkce rychlosti

Podpora interních zdrojů, která vám umožní ušetřit čas a zaměřit se na hlavní předmět podnikání

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Níže uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně za účelem vyřízení dotazu/poptávky. Plné znění našich Zásad naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů. Údaje z formuláře budou následně po vyřízení dotazu/poptávky smazány, pokud nezatrhnete, že chcete od nás dostávat informace prostřednictvím e-mailů nebo telefonu. Údaje nebudou předány třetí straně ani do třetí země.   Textová pole s * jsou povinná!