dokoni SYNC & SHARE


Spolupráce, ať jste kdekoli, kdykoli chcete a z jakéhokoli zařízení


Dnešní podnikatelský svět prochází stále rychlejšími změnami, přičemž nové technologie a globální integrace nutí podniky k nepřetržitým inovacím. Pokud chtějí firmy uspět, musí se bezpodmínečně těmito změnami zabývat a náležitě na ně reagovat. Společnosti si zajistí přetrvávající konkurenční výhodu pouze v případě, že naleznou způsoby, jak pružně reagovat na nové výzvy, a bez váhání se připraví na přijetí nových trendů.


Sdílení souborů s interními i externími spolupracovníky hraje důležitou roli v běžných každodenních pracovních postupech. Řešení dokoni SYNC & SHARE nabízí projektovým týmům flexibilitu. Umožňuje jim podrobně se seznámit s cloudovými řešeními zákazníků a také se zabezpečením, které je pro firmu zásadní. Zaměstnanci mohou snadno vytvářet a spravovat svá vlastní pracovní prostředí a řídit projekty rychleji a efektivněji než kdykoli dříve, protože s řešením dokoni SYNC & SHARE mohou pracovat, kdekoli se nacházejí, kdykoli chtějí, a na libovolném zařízení, které si vyberou. 


Řešení dokoni SYNC & SHARE poskytuje flexibilní řízení přístupu a sdílení dat a informací s interními i externími zainteresovanými stranami a spolupracovníky. Podnikové soubory a dokumenty jsou chráněny v souladu se zásadami stanovenými společností. Aplikace uchovává předchozí verze dokumentů a spolehlivě sleduje, kdo udělal jakou operaci s jednotlivými dokumenty. Možnost přidávat komentáře k souborům a dokumentům a automaticky zasílat oznámení spolupracovníkům zvyšuje efektivitu společné práce na dokumentech.


Prostřednictvím řešení dokoni SYNC & SHARE každá firma zvýší svou efektivitu, bude schopná rychleji reagovat na změny a celkově zrychlí své podnikání. Uživatelé řešení dokoni SYNC & SHARE získají plnou flexibilitu, pokud jde o čas, místo a zařízení, takže toto řešení je zajímavé především pro společnosti působící na více místech.Logo dokoni SYNC & SHARE


Pracovní postup použití řešení dokoni SYNC & SHARE

dokoni SYNC & SHARE

dokoni SYNC & SHARE

Distribuce dokumentů

 • Sdílení souborů s interními a externími spolupracovníky 
 • Možnost získání přístupu ze všech zařízení
 • Integrace s více úložišti dat
 • Spojení s více zařízeními na více místech 
 • Podpora drag & drop

Správa obsahu

 • Synchronizace udržuje veškerá data synchronizovaná se všemi uživateli a zařízeními
 • Funkce oblíbených souborů umožňuje rychle přistupovat k nejpoužívanějším souborům
 • Vytváření komentářů k souborům pro diskuzi o obsahu založeném na souborech
 • Značkování dokumentů pro rychlejší vyhledávání 
 • Možnost použití workflow
 • Správa uživatelů 

Get the product brochure now to have all information at hand.

dokoni SYNC & SHARE brochure
dokoni_Sync_Share_document-capture-thumbnail