Dispatcher Paragon


EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ DÍKY OPTIMALIZOVANÉMU TISKU


V dnešní době každá organizace (ať už jde o malou společnost, korporátní prostředí, veřejnou organizaci, nebo vzdělávací zařízení) usiluje o maximalizaci transparentnosti a kontrolu svých nákladů. Jedním z předpokladů je přesný přehled o všech tiskových operacích pro umožnění případného rozúčtování nákladů na tisk dle oddělení a jednotlivých uživatelů. Dispatcher Paragon od společnosti Konica Minolta je ta pravá aplikace pro tento účel.


Dispatcher Paragon Workflow

Dispatcher Paragon workflow

Centrální řízení uživatelů a rolí

Centrální řízení uživatelů a rolí
 • Centralizované řízení uživatelů: Individuální uživatelská přístupová práva k funkcím kopírování, tisku, skenování a faxování je možno snadno a pohodlně centrálně spravovat.
 • Role pro uživatelský přístup: Správce může přidělit uživatelům různé úrovně přístupu k zařízení a funkcím zařízení. Tyto úrovně je možno snadno spravovat na základě vytvoření odpovídajících uživatelských rolí.
 • Centralizované řízení ověření: Typy přihlášení uživatele do zařízení zahrnují ověření karty, uživatelské údaje a ověření PIN, přičemž správce stanoví, který typ ověření uživatele bude aktivní.

Podrobné reporty o výstupech a nákladech

Podrobné reporty o výstupech a nákladech
 • Webové reporty: Snadná příprava podrobných  přehledů a flexibilních reportů, které mohou zahrnovat všechny činnosti jednotlivých uživatelů nebo uživatelských skupin. Tím je usnadněno monitorování nákladů na každodenním, týdenním a měsíčním základě nebo za delší časové období.
 • Manažerské reporty: Sestavení těchto hlášení, automaticky nebo na vyžádání, poskytuje vedení společnosti kompletní, jasně strukturovaný a srozumitelný přehled s podrobnostmi o celkovém tiskovém prostředí.
 • Export reportů: Export reportů do různých formátů za účelem usnadnění a urychlení sdílení výsledků.
 • Automatické reporty: Funkce plánování, která automaticky generuje reporty v pravidelných intervalech (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) pro účely ještě podrobnějšího přehledu.


Řízení rozpočtů a kvót

Řízení rozpočtů a kvót
 • Snadné přidělování rozpočtu: Správce může přidělovat individuální rozpočty různým uživatelům – což usnadňuje omezení tiskových činností konkrétních uživatelů za účelem udržování kontroly nad náklady na tisk, kopírování, skenování a faxování.
 • Pravidelné přerozdělování rozpočtů: Rozpočty přidělené jednotlivým uživatelům a uživatelským skupinám jsou nejlépe řízeny prostřednictvím automatického přerozdělování nebo doplňování v uvedených intervalech. Díky tomu správce nemusí provádět rutinní úkony. I přesto je stále možné provádět přerozdělení nebo kvóty manuálně, což umožňuje provádění občasných mimořádných tiskových úkolů.
 • Platební systém: Dispatcher Paragon nabízí různé pohodlné možnosti načítání na uživatelské účty:
  • Načtení u pokladny: Obsluha pokladny obdrží od uživatele peníze, které uloží na uživatelský účet přes aplikaci Dispatcher Paragon Cash Desk Management.
  • Samoobslužné načtení: Přes platební zařízení mohou uživatelé ukládat hotovost (mince a bankovky) přímo na svůj účet.
  • Načtení kreditní karty: Přes PayPal nebo DIBS.

Účtování a monitorování tisku

Účtování a monitorování tisku
 • Účtování a monitorování tisku: Pro účely snadného sestavení kompletní historie tisku mohou být všechny tiskové úkony v síti sledovány v reálném čase. Integrovaný terminál Dispatcher Paragon zajišťuje podrobné vyúčtování kopírování, skenování a faxování (dostupné i přes externí terminály).
 • Flexibilní přidělování zdrojů: Správce může přidělovat uživatele ke konkrétním nákladovým střediskům. Alternativně si každý uživatel může před tiskem individuálně zvolit vhodné nákladové středisko nebo projekt.
 • Individuální kalkulace ceny: Různým zařízením, nákladovým střediskům a uživatelům je možno přidělit individuální ceníky. Proto i v případě různorodé tiskové infrastruktury je možno připravit přesnou kalkulaci tiskových nákladů.
 • Sledování zařízení třetích stran: Sledování tiskových úkolů může zahrnovat tiskovou infrastrukturu celé firmy, tj. je možné i u zařízení od jiné společnosti než Konica Minolta.


Získejte brožuru produktu, abyste měli k dispozici všechny informace.

Dispatcher Paragon - brožura
Dispatcher Paragon - datasheet

Kontaktujte nás