Publikování proměnných dat

Zaměřte se na zájmy svých zákazníků, a to jednotlivě

Rozvíjejte své podnikání a zajistěte si loajalitu zákazníků


Jako poskytovatel tiskových služeb musíte neustále rozvíjet své podnikání a zajišťovat si loajalitu zákazníků. Jak se v době, kdy jsou tiskové služby snadno dostupné a srovnatelnější než kdykoli dříve, odlišujete na trhu tištěných dokumentů? A jak si udržujete zákazníky?

Co je publikování proměnných dat?

Publikování nebo tisk proměnných dat či VDP je nesmírně cenným řešením pro komerční tiskové a grafické společnosti, které spoléhají na profesionální vzhled a dojem hotových produktů a výhody vytvářející zisk, které mohou přinést do svého podnikání.


Rychlé plánování a provádění tiskových úloh

Zákaznická data lze snadno integrovat s návrhem dokumentu bez nutnosti skriptování nebo programování. Do hromadné korespondence nebo jiné objemné tiskové úlohy lze rychle a snadno začlenit velmi rozmanitá data, včetně textu, grafů, barev s průmyslovými standardními čárovými kódy a individuálně přizpůsobenými obrázky.


Převod více souborů do rozvržení připravených pro tisk

Řešení pro plánování produkce, která umožňují společnostem poskytujícím komerční nebo publikační tisk či tisk obalů převádět více souborů do rozvržení připravených pro tisk, usnadňují návrhářům vytváření a úpravy vyřazení stránek. Patří mezi ně:


 • Inteligentní automatizace rozvržení
 • Šablony kroků a opakování
 • Funkce přetahování


Řešení publikování proměnných dat od společnosti Konica Minolta také individuálně přizpůsobují marketingové dokumenty pomocí inteligentních šablon a návodů pro vytváření letáků, reklamních dokumentů zasílaných poštou, certifikátů a ocenění a obsahují podrobné pokyny, jak upravovat šablony pomocí informací z databáze aplikace Excel.


Intuitivní řešení, která vám ušetří čas a peníze

Řešení publikování proměnných dat od společnosti Konica Minolta, která využívají nejnovější technologie, mohou inteligentně číst data a automaticky rozhodovat, zda lze marketingové materiály odeslat e-mailem místo poštou, čímž společnostem ušetří čas a peníze. Chcete-li si pohovořit o tom, jak by naše důmyslná řešení pro publikování proměnných dat mohla vyhovět velmi specifickým potřebám vaší společnosti, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás a jeden z našich specialistů se s vámi spojí.

Publikování proměnných dat

Publikování proměnných dat

Individuálně přizpůsobená komunikace prostřednictvím publikování proměnných dat

Současný nadbytek informací ještě více zvýšil důležitost individuálně přizpůsobené tištěné komunikace. Dopisy nebo marketingové zprávy přizpůsobené potřebám příjemce mají mnohem větší naději, že si je příjemce přečte a přijme. Díky tomu jsou zprávy z tiskáren efektivnější, zvyšují míru odezvy a posilují vztahy se zákazníky.


Mezi výhody, které zákazníkům poskytují tiskové služby publikování proměnných dat, patří:


 • Efektivnější sdělení prostřednictvím individuálně přizpůsobeného marketingu
 • Zvýšená míra odezvy
 • Silnější vztahy se zákazníky
 • Efektivní marketing využívající různá média
 • Přidaná hodnota k digitální stránce


Z publikování proměnných dat bude zároveň profitovat vaše společnost. Mezi hlavní přínosy patří:


 • Širší portfolio služeb
 • Vyšší zisky
 • Zvýšení opakujících se výnosů
 • Generování vyšších zisků než u statického obsahu
Zařízení
hardware icon
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Software
software icon
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Domníváte se, že by publikování proměnných dat mohlo být správnou cestou pro vaši společnost?

Chcete-li si pohovořit o tom, jak mohou naše softwarová a hardwarová řešení vyhovět vašim potřebám ohledně publikování proměnných dat, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás a jeden z našich specialistů se s vámi spojí.

Čtyři kroky k dalšímu rozvoji podnikání

Čtyři kroky k dalšímu rozvoji podnikání

Připravte se na novou obchodní příležitost

Program DIGITAL1234 vám nabízí čtyři jednoduché kroky k dalšímu rozvoji podnikání. Program rozvoje podnikání od společnosti Konica Minolta byl navržen tak, aby umožnil prosperovat firmám poskytovatelů tisku.


Využívá přístup založený na příležitostech, který zákazníkům ve čtyřech praktických krocích ukazuje, jak identifikovat, posuzovat, zdůvodňovat a implementovat nové obchodní příležitosti. Jediné, co musíte udělat, abyste získali všechny tyto cenné informace, je jednou se zaregistrovat, a to bez jakýchkoli závazků nebo výdajů.


Čtyři kroky k vybudování firmy:


IDENTIFIKACE: Proč je pro finančně spolehlivé podnikání rozumné zvážit specifickou příležitost pro růst vaší firmy? Nabízíme velké množství dokumentů White Paper zabývajících se širokou řadou témat, jako jsou tisk přes web, tisk proměnných dat, automatizace pracovních postupů, vřazené dokončování a publikování knih.


POSOUZENÍ: Jak tato obchodní příležitost zapadá do stávajícího provozního uspořádání? Naše příručky pro posuzování, vypracované nezávislými odborníky z oboru, vám pomohou z praktického hlediska posoudit, zda je vaše firma připravena na konkrétní novou obchodní příležitost, například tisk přes web.


ZDŮVODNĚNÍ: Jak jiní poskytovatelé tisku profitují z konkrétní nové obchodní příležitosti? Přečtěte si případové studie, jak jiní zákazníci, kteří se vám podobají, profitují z obchodních příležitostí v různých oblastech. Poté si můžete sami zdůvodnit, jestli je příslušná investice přínosná.


IMPLEMENTACE: Chcete zajistit úspěšnou implementaci a současně se vyhnout nástrahám, které mohou vést ke zklamání? Podrobný průvodce implementací vypracovaný nezávislým odborníkem z oboru vám umožní uvést novou obchodní příležitost do praxe ve vaší společnosti. Vzhledem k tomu, že implementace nové obchodní příležitosti může být složitou záležitostí, nabízíme samozřejmě také praktickou podporu v průběhu implementační fáze.


Logo programu Digital 1234


Podpora podnikání prostřednictvím publikování proměnných dat


Jak můžete profitovat z individuálně přizpůsobeného marketingu

Současný nadbytek informací ještě více zvýšil důležitost individuálně přizpůsobené komunikace. Dopisy nebo marketingové zprávy, které jsou přizpůsobené potřebám příjemce, mají mnohem větší naději, že si je příjemce přečte. Díky tomu jsou zprávy efektivnější, zvyšují míru odezvy a posilují vztahy se zákazníky.


Publikování proměnných dat je technologie, která umožňuje realizovat individuálně přizpůsobený marketing a je ekonomicky proveditelná. Vytvářením individuálně přizpůsobených dokumentů v jediném tiskovém cyklu přidává publikování proměnných dat významnou hodnotu digitálně tištěné stránce. Rozšířením portfolia o tuto službu můžete široké řadě zákazníků poskytnout vysoce efektivní bránu do světa individuálně přizpůsobené komunikace. A pro vás publikování proměnných dat představuje prostředek k vytváření většího objemu zakázek s vyššími ziskovými maržemi.


Výhody, které vašim zákazníkům poskytne publikování proměnných dat:

 • Efektivnější sdělení prostřednictvím individuálně přizpůsobeného marketingu
 • Zvýšená míra odezvy
 • Silnější vztahy se zákazníky
 • Efektivní marketing využívající různá média
 • Přidaná hodnota k digitální stránce


Přínos publikování proměnných dat pro vás:

 • Širší portfolio služeb
 • Vyšší zisky
 • Zvýšení opakujících se výnosů
 • Generování vyšších zisků než u statického obsahu


Proč ještě déle čekat s přidáním hodnoty k digitálně tištěné stránce? Publikování proměnných dat transformuje marketingová data na další příjmy.


Pokud se domníváte, že můžete využít některé rady, jak zajistit růst publikování proměnných dat pomocí programu Digital1234, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás a domluvte si schůzku se zástupcem společnosti Konica Minolta, který vás osobně seznámí s průvodcem celou implementací.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'BCZContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!

Poznámka - vaše aktuální nastavení souborů cookie vás vyloučuje z přijímání propagačních aktualizací prostřednictvím e-mailu! Chcete-li tyto aktualizace povolit, aktualizujte nastavení cookies