Tisk etiket: dostaňte se na budoucí trhy už dnes

Digitální produkce etiket vás připraví na budoucnost odvětví. Bez tvrdé práce a rizik.

Digitální technologie – licence pro tisk etiket?


Digitální výroba etiket je na vzestupu. Chcete-li těžit z tohoto růstu, využijte nové výhody digitálního zpracování a zachovejte ziskovost svých analogových produkčních zařízení prostřednictvím přechodu na přístup společnosti Konica Minolta k tiskovým službám založený na vzájemném doplňování.

Profesionálně vytištěné etikety představují v dnešní době velkou obchodní příležitost. Opravdu velkou. Průmyslová odvětví potřebují identifikovat a odlišovat své produkty a značky. Vlastní etikety lze používat novými zajímavými způsoby, přičemž objem potištěných čtverečních metrů v tomto sektoru se v posledních letech téměř zdvojnásobil. I v této online éře má design etiket nesmírný vliv na přijetí produktu. Etiketa nebo nálepka na lahvi nebo obalovém materiálu odráží poselství a identitu značky. 


Nejnovější údaje od institutu pro marketingový výzkum Smithers Pira ukazují, že objem tištěných čtverečních metrů v tomto sektoru vzrostl ze 4 miliard v roce 2014 na 7 miliard v roce 2017. 


Co je tisk etiket? 

Dnes je už nemyslitelné, že by svět maloobchodu, obchodování, průmyslu nebo distribuce fungoval beze etiket. Etikety s mnohobarevnými ilustracemi lze najít téměř na všem, co nakupujeme v maloobchodních prodejnách na hlavní třídě, lékárnách, obchodech s potřebami pro kutily, a dokonce i v hypermarketech a zahradních centrech na okrajích měst, ať už jsou výrobky v lahvích, vaničkách, sklenicích, plechovkách, na táccích nebo v jiných typech nádob či ve smršťovacích fóliích. Etikety mohou být dokonce připevněny přímo k různému zboží, jako jsou sekačky na trávu, tenisové rakety, oděvy nebo železářské zboží. 


Etikety jsou nepostradatelným prostředkem, který lze použít k identifikaci a podpoře prodeje všech druhů zboží. Poskytují také základní informace pro spotřebitele nebo informace vyžadované legislativou, jako jsou hmotnost nebo objem, kontaktní údaje dodavatele nebo výrobce, složení či obsah a někdy také pokyny ke skladování, manipulaci, zdravému stravování a používání nebo bezpečnostní informace. 


Kromě toho dnes téměř všechny etikety obsahují čárový kód, vzor tvořený černými a bílými čarami, který je snímán v automatizovaných pokladnách za účelem identifikace a zjištění ceny zboží. Tyto údaje jsou následně uvedeny na pokladní stvrzence pro zákazníka. Etikety různých druhů s čárovými kódy se také používají v oblastech průmyslové výroby, manipulace, přepravy a distribuce pro aplikace, které jsou stejně tak různorodé, jako například automatizace montáže a výroby, identifikace dílů a součástí nebo sledování a dohledatelnost v rámci dodavatelského řetězce. 


V důsledku nových inovací etiket byl v posledních letech také zaznamenán nárůst používání speciálních typů etiket, které dokáží komunikovat s mobilními telefony a zajistit přístup k webům, poskytují další informace spotřebitelům či umožňují účastnit se soutěží, hrát hry nebo se stát součástí sociálních sítí. Některé etikety jsou dokonce jedinečně variabilní nebo individuálně přizpůsobené. 


Stručně řečeno, etikety se staly nepostradatelnou součástí každodenního moderního života v té či oné podobě.  Není tedy divu, že etikety všech druhů jsou jedním z nejrychleji rostoucích sektorů v tiskařském průmyslu. Společně s flexibilním balením dosahují už po dobu nejméně 30 let průměrného ročního růstu v celosvětovém měřítku o 4 % až 6 % (současný růst je odhadován na 4,7 %) a téměř vždy dosahují vyššího růstu než HDP. Na globální úrovni jsou etikety vyráběny vysoce specializovaným sektorem tiskařského průmyslu, který v současné době vytváří obrat přes 60 miliard dolarů. 

Výhody tisku etiket

Výhody tisku etiket

Digitální tiskové stroje pro tisk etiket

Sektor tisku etiket se rozrostl do takové míry, že každoroční instalace digitálních tiskových strojů pro tisk etiket se v současné době blíží 30 % všech instalací tiskových strojů pro tisk na úzké kotouče médií po celém světě, přičemž na konci roku 2015 bylo na celém světě instalováno více než 3 000 digitálních tiskových strojů pro tisk etiket. 


Při pohledu do budoucna se předpokládá, že do roku 2020 budou instalace digitálních tiskových strojů pro tisk etiket tvořit téměř 40 % nebo více ze všech ročních instalací tiskových strojů pro tisk na úzké kotouče médií. 


V této souvislosti je celková hodnota realizovaných úloh digitálního tisku etiket v současné době považována za mnohem vyšší, než jsou samotné náklady na tisk. Odhaduje se, že ačkoli v současnosti digitální tisk etiket představuje pouze přibližně 3 % až 5 % ze všech úloh tisku samolepicích etiket, pokud jde o objem, a tvoří přibližně 15 % až 18 % nebo i více ze všech tiskových úloh, pokud jde o hodnotu. 


K mnoha výhodám tohoto rostoucího sektoru patří:


Bezproblémový pracovní postup 

Bezproblémový pracovní postup se stal jedním z nejdůležitějších prvků úspěšné digitální produkce etiket. Poskytuje základ pro minimalizaci chyb a administrativy, zkracuje doby odezvy a poskytuje průběžně aktualizované informace pro výrobu a od zákazníků. Zkracuje také doby realizace. 


Nákladová efektivnost 

V porovnání s konvenčním tiskem etiket digitální proces nepoužívá tiskové desky ani nezahrnuje žádné materiály, chemikálie, procesy či časové požadavky pro výrobu těchto desek, čímž šetří vaše peníze. 


Produkční výhody 

Pro vlastníka značky může být možnost omezit nebo odstranit skladování etiket, zkrátit dobu do uvedení na trh a zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce přesvědčivým důvodem k přechodu na digitální produkci etiket. Velký význam mají také možnost přesně načasované produkce, nízkonákladový kontrolní tisk a zkušební marketing etiket. 


Marketingové příležitosti 

Nová přidaná hodnota a marketingové příležitosti pro majitele značek, firmy opravdu téměř všech velikostí, se staly skutečným středem zájmu uživatelů etiket v dnešním stále konkurenčnějším prostředí. Existuje mnoho příkladů, kdy řešení digitálního tisku umožnila snadno vytvářet různé verze nebo varianty, obrázky s variabilním vzhledem, individuálně přizpůsobené etikety, hromadné úpravy, nové propagační příležitosti a dokonce etikety pro regionální, sezónní nebo speciální události. Výrobcům digitálních etiket tyto marketingové příležitosti nabízejí potenciál k přidání hodnoty a zvýšení ziskovosti. 


Životní prostředí a udržitelnost 

Není pochyb o tom, že se životní prostředí a udržitelnost staly důležitou problematikou. Digitální tisk tím, že produkuje přesná množství produktů bez určitého procenta navíc, omezuje plýtvání. Na rozdíl od jiných tiskových procesů také nepoužívá žádné chemikálie, vodu ani materiály k výrobě desek. 


Zabezpečení značky 

Relativně nová, ale stále rostoucí oblast digitálního designu a tisku s nejnovějšími softwarovými řešeními umožňuje začlenit pozadí návrhů zabezpečení a speciální funkce, variabilní obrázky, mikrotext, funkce ochrany proti kopírování a mnoho dalšího. 


Sledování a dohledatelnost 

Skutečnost, že digitální etikety lze tisknout individuálně, umožňuje tiskárnám produkovat postupně číslované etikety nebo etikety s kódy, vytvářet skryté kódy odpovídající viditelným kódům a poskytovat měnící se kódy, které lze používat s technologií smartphonů. To vše nabízí nové možnosti pro řešení etiket určených ke sledování a dohledávání. 

Proč digitální tisk etiket vytváří nové příležitosti k podnikání

Proč digitální tisk etiket vytváří nové příležitosti k podnikání

Nové příležitosti

Digitální tisk etiket přináší také další možnosti využívání pro konvenční tiskové stroje firem vyrábějících vysekávané etikety zvláštních tvarů, a současně vytváří nové příležitosti na trzích návlekových a flexibilních obalů vyráběných v menších sériích a ze speciálních nevyztužených fólií. Přibližně 14 % firem, které vyrábějí vysekávané etikety zvláštních tvarů a investovaly do digitálních tiskových strojů, nyní také produkuje ziskové malosériové flexibilní obaly z materiálů dodávaných ve středně širokých až úzkých kotoučích, například polštářky, sáčky, trubičky, víčka, přebaly, pytle a další flexibilní obaly, pro zákazníky, kteří začínali s odběrem samotných etiket.

Tisk etiket

Tisk etiket

Technologie budoucnosti se setkává s výhodami současnosti

Společnost Konica Minolta nabízí snadno použitelnou sadu kvalitního softwaru a hardwaru, která vám umožní využívat všechny výhody nové digitální technologie bez jakýchkoli potenciálně negativních dopadů přechodu.


Je navržena tak, aby vám poskytla technologii budoucnosti, aniž byste museli obětovat výhody současnosti.

Zařízení
hardware icon
Přejděte bez problémů z analogového na digitální tisk

Poslední průzkumy v oboru naznačují, že nejvýznamnějšími „bolavými místy“ podnikání firem, které vyrábějí vysekávané etikety zvláštních tvarů, jsou kratší dodací lhůty a nalezení kvalifikované obsluhy tiskových strojů. Pokud tedy hledáte komplexní řešení, které se vypořádá s oběma těmito vzrůstajícími problémy najednou, a umožní tak vaší společnosti plynule přejít od konvenční k digitální produkci etiket, která vám zpřístupní obrovské nové digitální trhy a vytvoří malé dávky vysoce kvalitních etiket a nálepek s rychlostí a flexibilitou, o kterých si budou vaši zákazníci vyprávět, pak je pro vás zařízení AccurioLabel 190 tím správným tiskovým strojem.

Software
software icon
Věnujte se tisku. Starosti přenechejte nám.

AccurioPro Label Impose je díky svému pracovnímu postupu založenému na souborech PDF a bohaté sadě funkcí skutečně působivým nástrojem. Tento software umožňuje obsluze zvládnout rozsáhlou řadu úkonů předtiskové přípravy z jediné řídicí stanice. Lze jej bez problémů používat s naším zařízením AccurioLabel 190 a představuje dokonalý doplněk pro tiskové stroje společnosti Konica Minolta určené pro tisk etiket. Jedná se o chybějící dílek skládačky digitálního tisku etiket, neboť jiný software pro digitální tisk etiket už nebudete potřebovat.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Všechny funkce, které potřebujete (a jedna nebo dvě navíc)

Výkonná kombinace softwarových a hardwarových řešení společnosti Konica Minolta byla vytvořena s ohledem na jeden cíl: umožnit vaší společnosti bezproblémový přechod od analogového k digitálnímu zpracování, a najít tak pevné místo pro vaši tiskařskou firmu v prostředí návrhu etiket budoucnosti s výrazně rostoucími zisky a maximálně využít výhody a přidanou hodnotu digitálních technologií. 


Naše funkce vám umožní nabízet klientům individuální přizpůsobení, snížit provozní náklady, zjednodušit provoz a připravit vlastní bezproblémovou a přizpůsobenou verzi přechodu na digitální technologie. Můžete nabízet tisk v menších nákladech, flexibilní doby dodání a mnohem více. Zároveň budou důvěryhodné analogové tiskové stroje díky naší kombinaci produktů nadále plně využívány. Stručně řečeno, naše funkce vám umožní využívat všechny výhody nové technologie a současně zajistit, aby vaše stávající analogové vybavení zůstalo ziskové i po přechodu. O jaké funkce se tedy jedná? Mezi výhody, které vaší společnosti přináší naše kombinace produktů pro digitální tisk etiket, patří:

   

   

Ikona kvality

Barvy jsou zpracovávány při rozlišení 1 200 dpi x 8 bitů s 256 gradacemi vyjádřenými v 1 pixelu

Ikona tisku

Technologie pro řízení hustoty obrazu

Ikona manipulace s médii

Nevyžaduje žádnou předběžnou povrchovou úpravu médií

Ikona dotykového ovládání

Při dodržení pokynů na obrazovce je obsluha intuitivní – není třeba rozsáhlé zaškolení uživatelů

Ikona funkce rychlosti

Rychlost 18,9 m, 13,5 m a 9,45 m za minutu lze zvolit tak, aby odpovídala použitému médiu.

Ikona technologií

Tonerová technologie Simitri® HD E

Ikona funkce rychlosti

Úlohy, jako jsou úpravy barev, které jsou u analogových zařízení velmi časově náročné, nyní trvají jen několik sekund

Ikona přizpůsobení

Trojrozměrná hybridní struktura, která zahrnuje funkční polymery, nabízí vysoký výkon pro všechny typy médií

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Dostaňte se na budoucí trhy už dnes

Dostaňte se na budoucí trhy už dnes

Kontaktujte nás

Mezi výhody tisku etiket patří bezproblémový pracovní postup, nákladová efektivita, produkce, marketingové příležitosti, udržitelnost životního prostředí a mnohé další.

Pokud si chcete pohovořit s některým z našich odborníků o výhodách využití společnosti Konica Minolta k sestavení nejlepších řešení digitálního tisku etiket v současném odvětví nebo pokud si chcete vyzkoušet naše nejnovější produkty, abyste zjistili, které z nich budou pro vaši společnost ty pravé, stačí kliknout na níže uvedené tlačítko Kontaktujte nás.