Prospekty ke stažení

Prospekty ke stažení

CEC PRAGUE

Zažijte průlom v oblasti průmyslového vidění a bezpečnostních kamerových systémů od Konica Minolta. Staňte se svědky nejmodernějších inovací pro dokonalý monitoring, rozpoznávání objektů a zvýšenou bezpečnost v showroomu CES Prague.

Komplexní řešení pro bezpečnost, monitoring a analýzu

Špičková termovizní a IP kamerová řešení MOBOTIX zajišťují nepřetržitý dohled a analýzu v různých odvětvích. V dopravě umožňují kontrolu vjezdů, rozpoznávání SPZ a kontejnerových kódů či monitorování tunelů. Ve zdravotnictví detekují pády pacientů a poskytují přehled o jejich pohybu. Díky pokročilým vizuálním analytikám automaticky identifikují rizikové stavy, měří teploty a optimalizují procesy. Zvyšují bezpečnost, efektivitu a snižují provozní náklady v průmyslu, logistice i při péči o pacienty.

Produkty a služby Konica Minolta

Video Management Software Luxriot

Chraňte svůj provoz před riziky požáru

Kompletní balík řešení
Termokamery MOBOTIX umožňují včasnou detekci zvýšených teplot a potenciálních požárů ve skladech, skládkách odpadu a recyklačních zařízeních. Díky nepřetržitému monitorování a přesnému měření teploty pomáhají předcházet zraněním, finančním ztrátám a ekologickým škodám způsobeným požáry. Využijte komplexní řešení skládající se z termokamer, optických kamer a dalších modulů pro maximální bezpečnost vašeho provozu.

Monitorujte bateriové články 24/7

od Konica Minolta
Toto komplexní řešení umožňuje nepřetržité monitorování teploty a detekci abnormalit u tisíců bateriových článků ve skladech a výrobních linkách. Díky termokamerám, přesným měřením a automatickým reakcím pomáhá předcházet riziku samovznícení a rozsáhlým požárům. Systém splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy a poskytuje záznamy o teplotách pro analýzu. Využijte škálovatelné a spolehlivé řešení přizpůsobené specifickým potřebám energetiky, automobilového průmyslu a dalších odvětví.