Konica Minolta

Česko

  • Česky

Giving Shape to Ideas

Profil společnosti

O SPOLEČNOSTI

Jsme vedoucí poskytovatel produktů, služeb, a řešení v oblasti tisku, dokumentů, a jejich zpracování. Zvláštní důraz klademe na celkové řešení tisku a správy oběhu dokumentů v kancelářském a produkčním prostředí.

Korporátní informace

Naším cílem je poznat, co si naši zákazníci myslí, porozumět jejich potřebám z jejich perspektivy, a vyřešit problémy, kterým v jejich činnosti a podnikání čelí – tím, že dáme tvary nápadům, které přispějí k lepší budoucnosti nás všech.


Konica Minolta v ČR

Konica Minolta nabízí v České republice vlastní, perfektně vyškolený tým servisních techniků, který pokrývá celou ČR a rychle a spolehlivě reaguje na náročné požadavky našich zákazníků. Díky kvalitě zákaznických služeb jsme byli vyhlášeni nejlepším zastoupením v evropském regionu. Na českém trhu jsme jednička v prodeji černobílých a barevných multifunkčních zařízení formátu A3.


Společenská odpovědnost koncernu (CSR)

Společenská odpovědnost (CSR - Corporate Social Responsibility) Konica Minolta je založena na filozofii managementu "tvorba nových hodnot" a na jeho Chartě odpovědného podnikání. Koncern se snaží naplnit důvěru a očekávání společnosti tím, že splní své závazky ke všem svým investorům a přispěje k realizaci trvale udržitelné společnosti.

Konica Minolta je signatářem globální dohody OSN (United Nations Global Compact), obecně přijatých zásad, týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Společnost se také připojila k japonské globální dohodě (Global Compact Japan Network, GC-JN). Politika koncernu respektovat a dodržovat tyto a další univerzální principy je včleněna do Pokynů Konica Minolta pro Chartu odpovědného podnikání, které jsou sdíleny po celém světě, což v Konica Minolta pomáhá zajistit dodržování těchto univerzálních principů.


Technologie

Seznamte se s moderními technologiemi Konica Minolta, které přináší prvotřídní kvalitu tisku, a navíc šetří přírodu i Váš čas.

Toner Simitri® HD