Optimální kvalita tisku lékařských snímků a zpráv na papír

Důležitý dokument doprovázející pacienta na cestě zdravotnické péče

Tiskněte na papír místo na fólie


Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, kliniky, střediska péče a centra lékařského snímkování, se občas potýkají s potížemi při tisku lékařských snímků. To platí zejména v případě, kdy vytvářejí výsledky vyšetření pacientů a rozhodují se, jak je vytisknout nebo sdílet s ošetřujícími lékaři a pracovníky poskytujícími lékařskou péči. Výsledky pacientů mohou zahrnovat snímky z vyšetření magnetickou rezonancí, rentgenové snímky a ultrazvukové snímky.

Řešení PDB společnosti Konica Minolta pro zdravotnický tisk funguje jako brána mezi pracovní stanicí a tiskárnou. Standard DICOM umožňuje integrovat snímky ve formátu DICOM a zprávy o lékařských vyšetřeních, a vytvářet tak automaticky brožury pro pacienty. Tyto brožury lze poté sdílet s ošetřujícím lékařem nebo kolegy pro účely dalších konzultací. Brožura může také obsahovat doprovodné informace, například plánek přístupu, plány nebo anotace z centra pro lékařské snímkování.

Vytištěná brožura DICOM

Vytištěná brožura DICOM

Řešení pro tisk brožur DICOM a brána DICOM vám umožní tisknout lékařské snímky a zprávy s výsledky pomocí zařízení Konica Minolta bizhub Medical. Pracovníci poskytující lékařskou péči a lékaři mohou shromažďovat a sdílet odpovídající data pacienta společně s podrobnými údaji HDO v jediné brožuře, uložené na paměťovém zařízení USB nebo disku DVD. Pacienti pak mohou předat tuto brožuru svému praktickému lékaři pro účely dalších lékařských vyšetření.

Zařízení
hardware icon
Kompatibilita s kancelářskými laserovými tiskárnami

Doporučení ohledně zařízení bizhub Medical se provádí po dokončení komplexní testovací procedury s reprezentativním výběrem tiskáren Konica Minolta. Kromě podpory kvality a kompatibility řešení PDB vyvinula společnost Konica Minolta podrobná doporučení pro nastavení tiskáren, aby zajistila nejlepší možné výsledky a vysoké standardy spolehlivosti v klinickém kontextu.

Software
software icon
Komunikace informačního systému mezi zdravotnickým informačním systémem a radiologickým systémem

Efektivní nástroj ke kombinování všech digitálních dat pacienta. Umožňuje připojit systémy Konica Minolta bizhub Medical k různým zdravotnickým softwarovým aplikacím, a zajistit tak rychlý tisk lékařských informací, plánů s termíny objednání u lékařů a podrobností o nemocnici, například specializace lékařů nebo aklamace HDO, v jedné obsáhlé brožuře.

Služby
service icon
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Optimální kvalita tisku lékařských snímků a zpráv na papír

Optimální kvalita tisku lékařských snímků a zpráv na papír

Tisk dokumentace lékařských vyšetření s vysoce kvalitním vykreslováním

Modalita generuje soubory ve formátu DICOM (standard pro lékařské snímkování). Server vybavený bránou Konica Minolta DICOM umístěnou mezi snímkovací modalitou a multifunkčním zařízením Konica Minolta umožňuje tisknout lékařské snímky na papír. V závislosti na vašich individuálních potřebách můžete určit formát tisku buď jako brožuru, nebo jako jednotlivé listy formátu A3 či A4.

Víceformátový tisk (A3, A4 nebo brožury)

Víceformátový tisk (A3, A4 nebo brožury)

Možnost definovat více tiskových profilů

Možnost definovat více tiskových profilů

Rozsáhlý výběr rozvržení a prezentací

Rozsáhlý výběr rozvržení a prezentací

Plně přizpůsobitelný tisk záhlaví a zápatí, čísel stránek, log, okrajů atd.

Plně přizpůsobitelný tisk záhlaví a zápatí, čísel stránek, log, okrajů atd.

Režim brožury s individuálním přizpůsobením přední a zadní strany obálky

Režim brožury s individuálním přizpůsobením přední a zadní strany obálky

Automatické slučování lékařských vyšetření s výsledky více vyšetření pacienta do jediné brožury

Automatické slučování lékařských vyšetření s výsledky více vyšetření pacienta do jediné brožury

Režim brožury (obálka: 1 list A3, papír s gramáží až 209 g/m²; vnitřní stránky: 19 listů A3, papír s gramáží až 90 g/m²)

Režim brožury (obálka: 1 list A3, papír s gramáží až 209 g/m²; vnitřní stránky: 19 listů A3, papír s gramáží až 90 g/m²)

Tisk desek formátu A4 nebo A3 (listy s gramáží až 209 g/m²)

Tisk desek formátu A4 nebo A3 (listy s gramáží až 209 g/m²)

Flexibilní nastavení různých parametrů vykreslování, včetně korekce gama, jasu, kontrastu, úpravy histogramu, vylepšení obrysů a geometrické transformace

Flexibilní nastavení různých parametrů vykreslování, včetně korekce gama, jasu, kontrastu, úpravy histogramu, vylepšení obrysů a geometrické transformace

Pokročilé korekce (transformace křivek za účelem nastavení korekcí v kombinaci s histogramem obrázku)

Pokročilé korekce (transformace křivek za účelem nastavení korekcí v kombinaci s histogramem obrázku)

Tisk v měřítku 1:1 (péče o chrup a výroba protéz)

Tisk v měřítku 1:1 (péče o chrup a výroba protéz)

Webové rozhraní ke sledování průběhu s možností zrušit nebo restartovat úlohu

Webové rozhraní ke sledování průběhu s možností zrušit nebo restartovat úlohu

Tisk statistických údajů

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Chcete-li se dozvědět více o výhodách tisku na papír místo na fólii a prodiskutovat různé způsoby, kterými vám společnost Konica Minolta může pomoci splnit vaše potřeby ohledně vysoce kvalitního lékařského snímkování, stačí nám zavolat. Náš specializovaný tým pro zdravotnictví vás bude kontaktovat, aby vás seznámil s možnostmi optimalizace kvality tisku.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
Required form 'SolutionContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

Healthcare Brochure

Download now
download icon test 2