Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení příjmů z prodeje

Transakční podnikání spočívá v zahrnutí reklamních nebo marketingových sdělení do takzvaných „transakčních dokumentů“, jako jsou faktury, bankovní výpisy nebo pojistné smlouvy.

Řešení Transactional


Vzhledem k tomu, že dokumenty tohoto druhu obsahují přehledy transakcí nebo jiné informace důležité z právního hlediska, příjemce si je přečte a zkontroluje pečlivěji než téměř jakýkoli jiný druh dokumentů, které obdrží poštou. Díky tomu jsou transakční dokumenty velmi atraktivním médiem pro marketingové profesionály, kteří hledají efektivní způsoby propagace produktu nebo služby.

Nastaly nové časy na trhu služeb transakčních dokumentů. Kdysi bývaly reklamní letáky vkládány do obálky společně s transakčními dokumenty. Ukázalo se však, že tato strategie ve skutečnosti nepřinesla významné výsledky, protože příjemce po otevření obálky reklamní letáky vyhodil. Nyní se používá přístup označovaný jako TransPromo, neboli transakčně-propagační. Reklamní sdělení jsou umisťována přímo na lícovou stranu transakčního dokumentu, jako je faktura, bankovní výpis nebo vyúčtování služeb. Kombinace přehledu transakcí s reklamním sdělením vám umožňuje v jednom dokumentu uvést provozní i marketingové informace. Nepřekvapí tak, že se dnes jedná o rychle rostoucí trh, jehož obrat se nyní pohybuje v miliardách.


V současné době hlavní aktéři v podnikání v oblasti transakčních dokumentů poskytují služby pouze velkým nadnárodním společnostem. Nicméně na spodním konci trhu také existuje skutečný tržní potenciál – obsluhování potřeb malých a středně velkých podniků ve specifickém transakčním segmentu, který se vyznačuje menšími objemy.

Transpromo

Transpromo

How can your customers directly profit from Transactional?

The biggest advantage of using bills and statements for promotional messaging is that these documents are actually opened and read. According to the study “The Future of Multi-Channel Transactional Communications”, by InfoTrends, utility bills, bank statements and informational mail are transaction documents with the highest open rate of up to 97%.


How can your customers directly profit from transactional and promotional?

Transactional reduces costs by putting marketing messages into transaction documents. The paper is put to good use and not wasted, moreover, ensuring existing white space is used profitably. This strategy also lowers operational cost, reducing the need to print separate brochures and saving resources – your client doesn’t have to send as many e-mail campaigns to existing customers, for example. This also means businesses spend less on additional advertising.


If TransPromo is well-designed, in colour, using eye-grabbing copy to convey a message that’s easy to read, the chances are more customers will see it and act upon it. And if the information provided is easily digestible, your clients’ call centre will not be burdened with so many calls and enquiries.


How will you profit from Transactional?

You will be able to generate new cross-selling revenues and achieve new business potential by targeting even the smaller-volume transactional niche. Effortlessly.


Conveniently, you will also increase customer awareness of other products.

Hardware
hardware icon
Konica Minolta Printing Hardware

Want the ultimate in digital print production performance? You just found it. Konica Minolta’s Production Printing and Office hardware are industry benchmarks, with devices offering revolutionary colour image quality, ultra-high-speed black-and-white output, pro-quality inline finishing options to meet your complex job specifications, and more. Regardless of the size or area of specialisation of your company, our print hardware lets you build up your printing infrastructure, manage digital content, put in place state-of-the-art measuring instruments, and explore other solutions designed to change your workflow beyond recognition.

Software
software icon
Konica Minolta Software Products

Explore the countless different ways in which Konica Minolta software products could improve your operations. Konica Minolta solves the problems of your company, matches different working styles, and offers software solutions meeting the needs of your industry. By prioritising your needs at all times, Konica Minolta meets the software requirements of even the most demanding global organisations. Using the system, you can keep a lid on the cost of any printed or copied output, create advanced security measures to ensure sensitive documents don’t fall into unauthorised hands, and more.

Services
service icon
Always at your Service

Our experienced, knowledgeable specialist staff will answer any questions you may have, and show you how to operate your product. Our services function for your benefit, within a support system designed to ensure you and your company benefit fully from the solutions. We offer a range of different services, including optimised print services to combine your consulting; hardware and software implementation; workflow management to lower your document spending; and smart security services, to keep your business safe.

Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení příjmů z prodeje

Nenechejte si ujít tuto příležitost ke zvýšení příjmů z prodeje

Your production environment can greatly benefit from transitioning to new ways of printing and workflow automation. With Konica Minolta solutions for TransPromo, you can improve processes, increase profitability and productivity while at the same time reduce production delays. Transaction documents can be individually tailored to grab people’s attention as soon as they open the envelope – boring bank statements and utility bills can be transformed into customised advertising content, for example.

Easily customise transaction documents and create promotional content

Easily customise transaction documents and create promotional content

Save time and resources with automated distribution

Save time and resources with automated distribution

Cater to customers’ preferences through multi-channel communication

Cater to customers’ preferences through multi-channel communication

Intelligent interpretation of content makes you marketing campaigns effective

Intelligent interpretation of content makes you marketing campaigns effective

Streamlined operations help you improve the entire workflow

Streamlined operations help you improve the entire workflow

Offers full control of printing and paper handling features

Offers full control of printing and paper handling features

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom
prokom logo horizontal

How you can profit from trans-promo services

How you can profit from trans-promo services

The trans-promo or cross-selling business

The trans-promo or cross-selling business is all about including promotional or marketing messages in so-called transaction documents, such as invoices, bank statements or insurance policies. Since such documents contain a summary of transactions or other legally relevant information, they are read and reviewed more than almost any other kind of document received through the post. This makes transaction documents a highly attractive medium for marketing professionals who are always looking for effective ways of promoting a product or service. 


By combining a transaction statement with a promotional message (= trans-promo), you can put operational and marketing information in a single document. Not surprisingly, this is a fast-growing market worth billions.


Currently, the major players in the transaction document business are serving "big business". But there is great market potential at the lower end of the market - serving the needs of small and mid-sized enterprises (SMEs) in the smaller volume trans-promo niche.


How customers benefit from trans-promo:

  • Reduced costs by putting marketing messages into transaction documents
  • Profitable use of existing white spaces
  • Added value for their own customers in transaction documents


How you profit from cross selling:

  • Generation of new cross-selling revenues
  • Great business potential in the smaller volume trans-promo niche
  • Increased customer awareness of other products


In a market worth billions there is a niche for trans-promo providers serving small to mid-sized businesses. Don't miss this chance to boost your sales revenues!

Get in touch

Get in touch
Required form 'SolutionContactForm' does not exist.

Textfields with a * are required!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings