Servisní a materiálová služba

Servisní a materiálová služba

Potřebujete více času pro Vaše podnikání? Chcete 100% garanci kvality tisků a funkčnosti multifunkčních zařízení (MFZ)? Vyžadujete rovnoměrné a přesně kalkulované náklady po celou dobu životnosti MFZ?

Uzavřením Servisní a materiálové smlouvy Vám odpadnou veškeré starosti s provozem Vašeho multifunkčního zařízení (MFZ). Získáte kompletní servisní zajištění nejsofistikovanějším servisním systémem, který pokrývá celé území ČR. O Vaše MFZ se postarají naši certifikovaní a pravidelně proškolovaní kmenoví zaměstnanci.

.

Získáváte: 

  • práci servisního technika KM při lokalizaci a odstranění poruchy MFZ
  • pravidelnou údržbu, seřízení a aktualizace firmware MFZ
  • dodávky a výměny originálních náhradních dílů
  • dodávky originálního spotřebního materiálu - tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, apod.

 

Veškeré poplatky za tyto úkony jsou zahrnuty v ceně výtisku, popřípadě v paušálním měsíčním poplatku, který je závislý na Vámi předpokládaném počtu měsíčně zhotovených výtisků. V pravidelných intervalech (obvykle měsíčně nebo kvartálně) provádíme porovnání skutečně vytištěných a předplacených výtisků a vzniklé rozdíly vyúčtujeme.