ScanFlow Compare

ZPĚT NA VÝBĚR

ScanFlow Compare

Chodí vám hodně podepsaných smluv od vašich partnerů a zákazníků? A to jak poštou, tak i e-mailem? Nemáte čas každou detailně pročítat a zjišťovat, zdali v ní nejsou odchylky od originálu, který jste předložili k podpisu? Právě k tomu slouží aplikace ScanFlow Compare, která se umí napojit přímo na vaši multifunkční tiskárnu či e-mail. Můžete potom snadno na panelu multifunkce vybrat tlačítko s nápisem Porovnání smluv a zbytek zařídí aplikace. Smlouva se naskenuje, porovná s předloženým originálem a výsledky s počtem rozdílů vám uloží přímo do vašeho DMS.

Náhled na porovnávání dokumentů

Díky workflow lze smlouvu automaticky načíst do aplikace ScanFlow Compare. V aplikaci si můžete prohlížet samotné rozdíly mezi kopií a originálem a následně zdali jde o majoritní či minoritní změny mezi porovnávanými dokumenty. Barevně se vám zobrazí všechny rozdíly a to hned v několika rozlišení - změněné slovo fialově, region s chybějícím slovem žlutě a smazané slovo červeně.

Výhody

– Vysoce efektivní proces porovnávání dokumentu.
– Rychlé a automatické označení rozdílných slov či oblastí v obou dokumentech.
– Export dokumentu včetně zvýrazněných rozdílu a jejich počtu.
– Neomezený počet uživatelů v rámci jedné licence.
– Automatické vkládání textové vrstvy do dokumentu (OCR).
– Možnost zpětné úpravy zóny, která již byla označena jako rozdílná.
– Náhled dokumentu před exportem.
– Integrace s DMS a jinými systémy.
– Zvýšení produktivity obsluhy díky úspoře času.
– Snížení pravděpodobnosti vzniku chyb.
– Snížení nákladu na tisk a skenování.
– Zpracování všech základních typů dokumentů do formátu prohledávatelného PDF/A.
– Možnost integrace na panel multifunkčního zařízení Konica Minolta.