Ochrana zdrojů a snížení množství odpadu

 

Služby

 

Programy likvidace

Společnost Konica Minolta provozuje programy sběru a recyklace přizpůsobené na míru konkrétním zemím, jejich trhům a legislativním požadavkům. Její národní provozní společnosti realizují individuální řešení pro sběr a recyklaci spotřebního materiálu. V Evropě společnost přijala opatření v souladu se směrnicí EU o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE II). Kromě toho společnost Konica Minolta provozuje systém B2C, bezplatnou obnovu a recyklaci použitých tonerových kazet pro laserové tiskárny (zařízení Konica Minolta magicolor a PagePro) v 18 evropských zemích.

Seznamte se podrobněji s programem Cleanplanet.


Ekologický kalkulátor


Ekologický kalkulátor od společnosti Konica Minolta je webový nástroj, který měří přesně spotřebu papíru při kancelářském tisku. To zákazníkovi umožňuje vyhodnotit úspory v oblasti životního prostředí, kterých má jeho skupina tiskáren potenciál dosáhnout, a následně snížit dopad na životní prostředí přechodem na zařízení Konica Minolta. 

Seznamte se s dalšími podrobnostmi o ekologickém kalkulátoru.
 

Funkce

Kancelářská zařízení Konica Minolta lze naprogramovat níže uvedenými způsoby, aby zajistila zodpovědné využívání zdrojů. Naši zákazníci využívají systémová nastavení navržená tak, aby dále snižovala jejich dopad na životní prostředí. 

 

  1. Oboustranný výstup: Umožňuje oboustranný tisk a kopírování.
  2. Více stránek na list: Umožňuje umístit vybraný počet stránek na jeden list.
  3. Kombinace tiskových a kopírovacích úloh: Kombinuje tiskové a kopírovací úlohy za účelem snížení spotřeby papíru a energie.
  4. Náhled tisku Vytváří přesný náhled na obrazovce počítače pomocí ovladače náhledu tisku XPS, a zabraňuje tak tiskovým chybám.
  5. Kontrolní výtisk: Vytváří jednu zkušební stránku nebo sadu stránek, aby bylo možné zkontrolovat chyby před tiskem nebo kopírováním celé úlohy.
  6. Odstraňování prázdných stránek Zabraňuje vytištění prázdných stránek.
  7. Funkce překrytí: Umožňuje tisknout hlavičkový papír. Pokud provedete změny, uložený soubor se rychle a snadno aktualizuje, čímž se vyvarujete velkých množství předtištěných firemních formulářů.
  8. Veřejná schránka: Ukládá veřejné dokumenty, které je třeba často aktualizovat a které umožňují snadný přístup a úpravy před tiskem velkých objemů.
  9. Osobní schránka / Tisk Follow-me: Shromažďování tiskových a kopírovacích úloh v osobní schránce zabraňuje vytištění úloh, které nejsou posléze vyzvednuty. Tisk Follow-me také zabraňuje častým cyklům opětovného ohřevu.
  10. Správa uživatelů a řízení nákladů: Centrální software, který počítá náklady na tisk a upozorňuje uživatele na náklady vzniklé v důsledku konkrétní tiskové úlohy pomocí překryvného okna. Tento přístup může zvýšit povědomí uživatele o nákladech na tisk a zabránit lhostejnému nebo neekologickému chování při tisku.

 

 

Technologie

 

Využívání recyklovaných materiálů v produktech

Až 88 % vnějších krytů našich kancelářských zařízení obsahuje recyklované materiály (PET lahve). Až 40 % našich lahví s tonerem je vyrobeno z recyklovaných lahví na mléko. A konečně, společnost Konica Minolta si klade za cíl používat recyklované materiály ve své veškeré celosvětové produkci tonerů, přičemž současný podíl ve výši 25 % by měl v budoucnu vzrůst až na 100 %.


Ekologicky šetrná recyklace papíru

Při recyklaci papíru je důležité, aby z něj bylo možné snadno odstranit veškerý toner. Německá asociace INGEDE e.V., která působí po celé Evropě, uznává, že toner Simitri® HD používaný v produkčních tiskových systémech společnosti Konica Minolta má velmi vysokou úroveň odstranitelnosti z tiskových médií. Tím je zajištěno, že profesionálové v oblasti tisku si mohou být jisti, že netisknou na úkor životního prostředí, a současně mohou využívat výhod vynikajících vlastností odstranitelnosti z tiskových médií. Tímto způsobem dále přispívají k uzavření papírové smyčky a k recyklaci a pomáhají snižovat znečištění vody. 

 

Zapojení

 

Biorozmanitost

Problematiku biorozmanitosti řeší certifikační systém Green Factory. Jeden vzorový projekt iniciovali zaměstnanci společnosti Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., kteří na střechu firemních kanceláří umístili šest úlů. Příjmy z prodeje medu jsou věnovány na řadu charitativních projektů, zatímco včely přirozeně přispívají k zachování biorozmanitosti.
 

Le Marathon Vert

Společnost Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. je od prvního konání v roce 2011 hlavním sponzorem běhu „Marathon Vert“ (Zelený maratón), který pomáhá se znovuzalesněním v Etiopii. V roce 2016 bylo možné díky této akci zasadit v Etiopii více než 115 000 stromů.

 

Energy Efficiency Icon Globe

Kontaktujte nás...

...a obraťte se na náš tým na podporu ekologie!

Odeslat e-mail

ContactFormWrapper