Energetická účinnost a ochrana klimatu

 

Služby

Uhlíkově neutrální tisk

Společnost Konica Minolta kompenzuje nevyhnutelné emise CO2 pro kancelářský a produkční tisk. Osvědčení o emisích, které uvádí množství ušetřených emisí CO2, poskytuje důkaz o kompenzaci uhlíku. Tento systém je přínosem pro naše zákazníky tím, že jim umožňuje splnit jejich vlastní cíle v oblasti ochrany životního prostředí, snížit uhlíkovou stopu, prokázat závazek k ochraně klimatu a zlepšit image společnosti. 

Seznamte se podrobněji s naším programem Enabling Carbon Neutrality.

 

Funkce

Kancelářská zařízení společnosti Konica Minolta lze naprogramovat tak, aby využívala elektrickou energii co nejefektivněji. Přínosem pro zákazníky jsou také systémová nastavení, která dále snižují dopad na životní prostředí.

 

 1. Řízení napájení a režim spánku: K dispozici jsou tři režimy úspory energie, z nichž nejefektivnější je „režim ErP“, který vyhovuje evropské směrnici o ekodesignu. V tomto režimu lze systém znovu aktivovat pouze v případě, že byla tato aktivace naprogramována v týdenním časovači, nebo opětovným použitím tlačítka úsporného režimu.
 2. Funkce času a kalendáře: Ruční definice, když tiskový systém musí přejít do režimu snížené spotřeby nebo režimu spánku.
 3. Dynamický časovač ekologického provozu: Inteligentní automatické nastavení režimu nízké spotřeby nebo režimu spánku, kdy se kancelářský systém přizpůsobuje skutečnému použití na základě čtyřtýdenní analýzy.
 4. Skenování v režimu ECO: Krátká doba skenování a bez aktivace fixačního topného tělesa.
 5. Tisk v režimu ECO: Ovládací panel není automaticky aktivován, pokud se spustí tisková úloha, zatímco je systém v režimu spánku. Napájení je poskytováno pouze požadovaným částem, čímž se minimalizuje zbytečná spotřeba energie.
 6. Nastavení režimu ECO: Snižuje osvětlení displeje.
 7. Snadné nastavení / Program Úloha: Předběžné programování nastavení a funkcí systému ECO.
 8. Měřič ekologického provozu: Vizualizace jednotlivých příspěvků pro životní prostředí zobrazováním spotřeby toneru, papíru a CO 2, čímž se vytváří povědomí o životním prostředí mezi jednotlivými zaměstnanci.
 9. Moje karta: Soustředí ekologické funkce, které jsou často potřebné, na jediné obrazovce.
 10. Služba Remote Care: Služba údržby zařízení a uživatelské podpory identifikující technické problémy, které může společnost Konica Minolta vyřešit na dálku, aniž by musela vyslat servisní techniky.

 

Technologie

Kancelářská zařízení společnosti Konica Minolta využívají technologie, které zákazníkům umožňují těžit z nízké spotřeby energie, a tím ještě více snížit svůj dopad na životní prostředí:
 

 1. Energeticky úsporný toner: Polymerizovaný toner Simitri HD společnosti Konica Minolta, který se používá jak při kancelářském, tak při produkčním tisku, má výrazně nižší dopad na životní prostředí během výroby, používání a recyklace než běžný práškový toner, protože se taví při nižší teplotě.
 2. Energeticky úsporné světlo skeneru: Konvenční fluorescenční osvětlení bylo nahrazeno osvětlením LED, takže zdroj světla skeneru již neobsahuje rtuť. Nové osvětlení přináší zákazníkům výhodu úspory energie a nízkého tepelného výkonu a současně vyšší jas a rychlost skenování.
 3. Nízká hodnota TEC: Kancelářské produkty společnosti Konica Minolta mají obzvláště nízké hodnoty TEC, které udávají typickou týdenní spotřebu elektrické energie produktu, stanovenou na základě průměrného kancelářského využití definovaného v programu ENERGY STAR.
 4. Technologie fixace indukčním zahříváním: Výrazně snižuje spotřebu energie, protože teploty potřebné pro fixaci je dosaženo mnohem rychleji, a lze ji přesně regulovat.
 5. Bezozónové nabíjení válečku: Výstupu s vysokým rozlišením je možné dosahovat po dlouhou dobu a současně je potlačeno vytváření ozónu.

 

Zapojení

 

Snížení koncentrace CO2 a ekologická elektřina

Náš celkový cíl snížit emise CO2 o 80 % je již splněn ze 49 %. Toho jsme dosáhli snížením množství CO2 produkovaného při používání produktu, a to o 79 % mezi lety 2005 a 2016. V německých kancelářích využíváme ekologickou elektřinu, která vytváří nulové emise CO2
 

Program aktivity zaměstnanců „Bike2Work“ pro snižování emisí CO2

V Německu a České republice se v letních měsících mohou zaměstnanci společnosti Konica Minolta zapojit do akčního projektu Bike2Work a místo auta dojíždět do práce na kole. Prostřednictvím této aktivity mohou dát najevo svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a udělat něco pro své zdraví. Od roku 2014 zaměstnanci společnosti Konica Minolta ujeli na kole přes 110 000 kilometrů. Díky tomu, že nechali svá auta v garáži, pomohli zabránit emisím CO2 přesahujícím 20 tun. 
 

Vnitropodniková uhlíková kompenzace

Společnost Konica Minolta Europe kompenzuje nevyhnutelné emise uhlíku prostřednictvím podpory certifikovaných projektů na ochranu klimatu. Díky tomu jsme „klimaticky neutrální“ společnost, přičemž provoz naší evropské centrály v Langenhagenu je klimaticky neutrální od ledna 2018. Společnost Konica Minolta rovněž kompenzuje emise CO2 vzniklé při pořádaných událostech a od roku 2015 kompenzuje veškerý tisk v Langenhagenu. Když se zákazníci společnosti Konica Minolta rovněž účastní programu Enabling Carbon Neutrality na podporu uhlíkově neutrálního tisku, společnost Konica Minolta kompenzuje také veškeré emise vzniklé při výrobě a přepravě jejich produktů. To platí pro všechna kancelářská a produkční tisková zařízení, čímž je zajištěn zcela uhlíkově neutrální životní cyklus. Tímto způsobem bylo dosud ušetřeno více než 9 milionů kilogramů CO2 (k srpnu 2018).

 

Energy Efficiency Icon Globe

Kontaktujte nás...

...a obraťte se na náš tým na podporu ekologie!

Odeslat e-mail

ContactFormWrapper