Rozmanitost a pohodlí zaměstnanců

 

Služby

 

Kvalita vzduchu v interiérech

Jako měřítko čistoty vzduchu v kancelářích a jejího potenciálního vlivu na zdraví a pohodlí osob, které využívají tento prostor, je kvalita vzduchu v interiérech zásadním problémem při zlepšování celkové úrovně zdraví a pohody. Společnost Konica Minolta se zavázala aktivně zlepšovat pracovní prostředí svých zákazníků a vytvářet prostor, aby se mohli soustředit na své základní kompetence. Bezpečnost a efektivita jsou klíčovými měřítky řešení společnosti Konica Minolta pro čištění vzduchu. Společnost vyvinula speciální filtry pro různé kancelářské systémy, které zajišťují výrazné snížení emisí při zachování proudění vzduchu v příslušných zařízeních. Zákazníci mohou také zlepšit vlastní kvalitu vzduchu v interiérech, což je klíčový faktor v oblasti úrovně zdraví, pohodlí a produktivity zaměstnanců. 

Společnost Konica Minolta se zavázala zlepšovat individuální pracovní prostředí svých zákazníků nabízením udržitelných a efektivních řešení, která zákazníkům pomohou optimalizovat kvalitu vzduchu v interiérech jejich pracovního prostoru. Mezi výhody těchto řešení patří:
 

 • Umožňují společnosti Konica Minolta monitorovat a zlepšovat kvalitu vzduchu, takže se můžete soustředit na stěžejní dovednosti.
 • Maximalizují vaši efektivitu při současném snižování emisí.
 • Jsou speciálně navržena pro zařízení Konica Minolta.
 • Vydrží po celou dobu životnosti (zařízení), takže je není nutné měnit ani nahrazovat.

Kvalita vzduchu v interiérech

Vzduch, který dýcháme, úzce souvisí s naším zdravím a pocitem pohody. Navíc vzduch na našem pracovišti pravděpodobně ovlivní naše pohodlí a produktivitu. Společnost Konica Minolta se zavázala zlepšovat pracovní prostředí lidí všemi možnými způsoby, například nabízením udržitelných a efektivních řešení, která zákazníkům pomohou snižováním emisí zlepšit kvalitu vzduchu v interiérech jejich pracovního prostoru.

Společnost Konica Minolta spolupracuje se širokou řadou spolehlivých a kompetentních projektových partnerů na poskytování speciálních filtračních zařízení pro různé kancelářské systémy, která výrazně snižují emise. Filtrační řešení, která obdržela certifikaci Blue Angel, snižují emise částic z kopírek až o 98 %.

 • Standardní jednotka na čištění vzduchu
  • Snižuje emise nejméně o 90 %.
  • Je již součástí standardní výbavy nejnovějších zařízení Konica Minolta.
 
 • Volitelná jednotka na čištění vzduchu
  • Snižuje emise o 82 % až 97 %.
  • Používá dva různé filtry pro zařízení Konica Minolta.

 

 

 

Univerzální konstrukce

Univerzální konstrukce společnosti Konica Minolta zajišťuje, že zařízení společnosti jsou navržena tak, aby slučovala problémy použitelnosti, přístupnosti, manipulace a stylu. Díky tomu mohou naše produkty snadno a efektivně používat osoby s tělesným postižením nebo poškozením zraku. 
Naši zákazníci mají prospěch z poskytování pracovního prostředí, které podporuje začleňování a je přístupné pro všechny, bez ohledu na věk, velikost těla nebo zvláštní potřeby. Naše produkty jsou snadno dostupné, jednoduše se ovládají a jsou logické, ať už jde o konstrukci nebo pohodlí. To našim zákazníkům umožňuje zvýšit úroveň rozmanitosti mezi svými zaměstnanci. 

V případě potřeby si přečtěte další informace o přístupnosti a viditelnosti pro uživatele.

 

Zapojení

 

Sociální inovace

Společnost Konica Minolta proaktivně řeší výzvy spojené s globální udržitelností začleněním nejmodernějších digitálních technologií, jako jsou internet věcí (IoT), umělá inteligence (AI) a robotika, do svých stěžejních technologií. Společnost pracuje na transformaci svého podnikání tak, aby se zaměřila na poskytování řešení pro naléhavé globální problémy. Tato transformace nejen přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje, ale také pomáhá obohatit životy jednotlivců, kteří tvoří společnost.

V případě potřeby si přečtěte další informace o sociálních inovacích ve společnosti Konica Minolta.
 

Genderová rozmanitost v oblasti IT

Společnost Konica Minolta Business Solutions Europe spolupracuje s nevládní neziskovou organizací na realizaci projektu vytváření kapacit, který podporuje budování kariér pro ženy v oboru IT. Účelem projektu je přilákat ženy a dívky do oblasti IT, vybrat je a podpořit, a to s cílem pomoci jim vstoupit na trh práce, osvojit si základy, najít si zaměstnání nebo založit novou firmu. Projekt byl původně spuštěn v České republice v srpnu 2015, v následujícím roce byl rozšířen tak, aby zahrnoval Německo, a v minulém finančním roce byl také ustaven v Polsku a Rakousku.

 

Energy Efficiency Icon Globe

Kontaktujte nás...

...a obraťte se na náš tým na podporu ekologie!

Odeslat e-mail

Stáhněte si zdarma brožury k programu Enable Carbon Neutrality.

ContactFormWrapper