PKP CARGO INTERNATIONAL

PKP CARGO INTERNATIONAL

PKP CARGO INTERNATIONAL

Automatizovaný vjezdový systém aneb bezpečnost a plynulost na prvním místě

O společnosti:

PKP Cargo International provozuje v Paskově kontejnerový terminál s parkovištěm pro nákladní vozy. Areál slouží k překládce, skladování a manipulaci s kontejnery, a poskytuje služby jak skupině PKP Cargo International, tak externím subjektům, včetně úřadů jako je Celní úřad pro Moravskoslezský kraj a územní pracoviště Paskov.Problém, který chtěl zákazník řešit: 

Areál zajišťuje veškeré činnosti spojené s překládkou, svozem, rozvozem, lehkými opravami kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na ploše překladiště. Parkovací místa v terminálu ale využívali i řidiči bez povolení k vjezdu, což vedlo ke zpožděním v odbavení. Neoprávněný vjezd způsoboval stále obsazené parkoviště a s tím související častější dopravní nehody.  

 

Jaké řešení jsme nabídli 

Klientovi jsme poskytli komplexní řešení pro efektivní řízení vjezdu a parkování v areálu. Tento projekt zahrnoval instalaci pokročilého kamerového systému spolu s automatickými závorami a dalšími bezpečnostními prvky. Kamerový systém byl navržen tak, aby monitoroval vjezdy a výjezdy na terminál a umožňoval automatické rozpoznávání registračních značek vozidel. Díky tomu je možné efektivně sledovat pohyb vozidel v areálu a identifikovat neoprávněné vjezdy. 

Dále jsme implementovali automatické závory na vjezdech a výjezdech, které umožňují řízení přístupu vozidel na základě autorizace, tedy pouze oprávněným vozidlům. V neposlední řadě jsme klientovi nainstalovali platební terminál umístěný u správní budovy, což umožňuje snadnou správu poplatků za parkování a další služby poskytované na terminálu. 

 
quotation marks

Manažer pro ochranu a ostrahu ve společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL

Daniel Krahulec

„Naším hlavním cílem bylo zprůchodnit přístupové komunikace do areálu a zajistit plynulou obsluhu terminálu Paskov a celního úřadu. Také jsme chtěli omezit parkování nákladních vozidel, které v našem areálu nemají oprávněný zájem. I proto jsme nastavili pravidlo, že první hodina a půl parkování je zdarma. Každá další započatá hodina parkování už je zpoplatněna. Přestože vytvářet zisky z parkovného nebyl náš primární záměr, návratnost zainvestovaných prostředků bude díky vybranému parkovnému přibližně tři roky.”

Jak vám můžeme pomoci?