Robustní a kompaktní

Robustní a kompaktní

Robustní a kompaktní

Kompaktní řešení IT, pokrývající aktuální i budoucí potřeby

{"Name":null,"JobDescription":null,"Statement":null,"VideoUrl":"","ImageUrl":"","ImageTitle":"","HasVideo":false,"HasImage":false,"Url":null,"CodeName":"mohyla_success_story_quote"}

Výchozí stav

Výchozí stav

Zákazník poskytuje vysoký standard v oblasti účetních služeb, a proto je pro něj infrastruktura IT zcela zásadní. Požadoval

robustní řešení na malém prostoru se 100% zabezpečením a monitoringem – nemůže si dovolit žádné selhání nebo ztrátu

dat. Zákazník musí provozovat několik vlastních virtuálních serverů a mít dostatečnou kapacitu pro zálohování.

Řešení

Řešení

Řešení

Konica Minolta nabídla zákazníkovi svoji úspěšnou technologii Workplace Hub „HUB“ s proaktivním monitoringem Konica

Minolta 24/7 – to vše na 1 m2. Všechna data jsou chráněna a bezpečně uložena. Konica Minolta se nyní stará o tisk

i kompletní správu IT,  a také o digitalizaci a zpracování všech podnikových dat.