Komplexní zabezpečení areálu a vzdálené monitorování výroby pomocí systému MOBOTIX

Logo společnosti Mobotix

Komplexní zabezpečení areálu a vzdálené monitorování výroby pomocí systému MOBOTIX

Komplexní zabezpečení areálu a vzdálené monitorování výroby pomocí systému MOBOTIX

Společnost Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. sídlící v Éloyes je dokonalým příkladem současného efektivního modelu výroby. Již více než 25 let slouží jako výrobní závod na plnění tonerových lahví pro řadu multifunkčních tiskáren společnosti a zaměstnává 69 zaměstnanců, kteří pracují 24 hodin denně ve třech směnách. K zajištění tohoto stavu je nutné, aby všechny procesy a toky produktů fungovaly stejně dobře. Narušení zabezpečení a krádeže v areálu však mohou vést k přerušení procesů, která mohou vyústit do větších problémů, a proto je proaktivní postoj k zajištění bezpečnosti klíčový. Společnost MOBOTIX dodala komplexní monitorovací řešení, které nejen řeší externí ochranu budov, ale přesahuje „rámec zabezpečení“: Umožňuje vzdálené sledování výrobní linky za účelem optimalizace.


Spolupráce se společností MOBOTIX pro bezpečné a produktivní prostředí

V minulosti společnost Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. zaznamenala při několika příležitostech ve svém areálu krádeže. Potřeba zlepšení zabezpečení na pracovišti byla prvotním impulzem pro nové a účinné řešení sledování pomocí videa v závodě. Kromě tématu zabezpečení hledala společnost také příležitosti pro postupné zlepšení svých výrobních linek: tyto problémy bylo třeba rychle rozpoznat a vyřešit. Vždy existuje prostor pro neustálé zlepšování, což je filozofie hluboce zakořeněna do firemní kultury. V důsledku toho si společnost Konica Minolta přála aktivněji sledovat výrobní linku a pomoci implementovat a realizovat trvalá zlepšení. To bylo možné díky možnosti vzdáleného sledování z její výrobní centrály v Japonsku.


Společnost Konica Minolta se obrátila na společnost MOBOTIX Solutions se žádostí o komplexní řešení ve třech fázích: Nejprve se zaměřila na sledování výroby a poté ve dvou dalších fázích na zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Didier Gruhier, vedoucí divize lidských zdrojů a služeb společnosti Konica Minolta Supplies Manufacturing, vysvětlil rozhodnutí, proč zvolil právě MOBOTIX:


„Řešení MOBOTIX jsme zvolili kvůli jednoduché instalaci kamery na výrobní linky. Nabízelo řešení plug & play, které by bylo možné integrovat do stávající sítě IP bez nutnosti instalace dalšího speciálního serveru pro správu. Rovněž jsme ocenili, že kamery MOBOTIX jsou schopny ukládat jednotlivé snímky a do centrálního úložiště odesílat pouze ty vybrané, čímž jsme ušetřili šířku pásma. V neposlední řadě se videodata ukládají také na kartu SD fotoaparátu, takže se dala využít i v případě havárie sítě.“

Řešení MOBOTIX udělalo dobrý dojem i výjimečnou kombinací propracovaného designu a spolehlivosti bez kompromisů, stejně jako kvalitou, kterou nabízely kamery. Společnost MOBOTIX dokázala připravit a poskytnout nákladově efektivní, decentralizované a škálovatelné řešení s možností rozšíření – prakticky bez omezení – které zajistí dlouhodobé zabezpečení investice.

Kamera Mobotix zachytí ptákaZ výrobní linky k externímu zabezpečení

Od října 2016 se první fáze implementace zaměřila na efektivitu a kontinuitu podniku tak, že přidala možnosti sledování do oblastí s nejvyšším rizikem výrobní linky. Na místech výrobní linky, kde by potenciální poruchy mohly mít největší dopad, byly nainstalovány diskrétní kamery S15 společnosti MOBOTIX. Díky svému designu je zařízení S15 v tomto kontextu ideální, protože jeho snímací moduly lze instalovat až tři metry od jádra kamery, což zajišťuje maximální flexibilitu a efektivitu. Úspěšná instalace umožnila centrále v Japonsku sledovat stav výroby na francouzském pracovišti v reálném čase. 


Didier Gruhier
quotation marks

Dosáhli jsme svých cílů implementace robustního systému zabezpečení a sledování na svém pracovišti

Didier Gruhier

Vedoucí oddělení lidských zdrojů a služeb, Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S.


Po úspěchu tohoto počátečního projektu zahájila společnost Konica Minolta v únoru 2017 druhou fázi s cílem dalšího sledování v oblasti doku pro dodávky v továrně, kde v minulosti docházelo ke krádežím. Za účelem zajištění denního a nočního sledování ve vysokém rozlišení byla nainstalována profesionální duální kamera M15 pro venkovní použití a termokamery DualDome D15 a M15. Zejména termokamera M15, která nabízí možnost zachycení tepelného záření objektů i osob, pořizuje snímky dokonce i v úplné tmě.


V červnu 2017 dodala třetí fáze projektu komplexní řešení zabezpečení pro celé venkovní pracoviště. Vedle kamerového systémy V25 bylo také nainstalováno několik sad vysoce výkonných kamer s kopulovým krytem M25 a D15. Tato souprava odolná proti úmyslnému poškození, chráněná kroužkem z nerezové oceli a vyztuženou kopulí, přidává neuvěřitelně odolné řešení pro sledování. Společnost Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. dnes dosáhla svých cílů implementace robustního systému zabezpečení a sledování na pracovišti v Éloyes. Kamery MOBOTIX jsou v provozu a fungují bez jakýchkoli potíží.


Budování dynamičtějšího podnikání 

Společnost Konica Minolta nyní plánuje rozšířit řešení MOBOTIX na základě využití integrované inteligence – „Beyond Security“ – na podporu zvýšení produktivity a efektivity. Společnost rozpoznala příležitosti, jako je sledování automaticky řízených vozidel (AGV) používaných na výrobní lince a zajišťování automatických výstrah centrálnímu monitorovacímu centru, týmům na základně a manažerovi údržby budov v případě výskytu určitých událostí. Tento systém je také v souladu s předpisy na ochranu dat, protože i kdyby byly pomocí termokamer zaznamenány osoby, nelze je na těchto konkrétních snímcích identifikovat. 


V dalším kroku chce společnost Konica Minolta využít inteligenci těchto zařízení k proaktivnímu řešení potenciálních problémů ještě předtím, než se vyskytnou, a možnosti rychlejšího zásahu v případě problému. Cílem další fáze je v reálném čase poskytnout přístup k videu od smartphonů nebo počítačů těm správným osobám, což znamená lepší přehled a rychlejší rozhodování. 


Řešení MOBOTIX proto pomáhá společnosti Konica Minolta nejen k větší bezpečnosti v podniku, ale také přispívá k jeho dynamičnosti, využití inteligence a schopnosti reagovat.