Automatizovaná průmyslová tisková infrastruktura a řešení pro zpracování dokumentů v globálním měřítku

Logo společnosti BMW

Automatizovaná průmyslová tisková infrastruktura a řešení pro zpracování dokumentů v globálním měřítku

Automatizovaná průmyslová tisková infrastruktura a řešení pro zpracování dokumentů v globálním měřítku

Společnost Konica Minolta poskytla firmě BMW Group integrované řešení pro modernizaci tiskové infrastruktury v rámci globální spolupráci, a tak pomohla splnit její vysoké nároky na udržitelnost a digitalizaci. Byl vytvořen speciální tým globální zákaznické služby, který ve 44 zemích zajišťuje podporu společnosti BMW Group v oblasti tiskových řešení optimalizací procesů a implementací systémů u více než 11 000 nainstalovaných zařízení. Díky společnosti Konica Minolta může skupina BMW Group šetřit zdroje a současně vylepšit pracovní postupy ve svých výrobních centrech v globálním měřítku.


Ideální partner pro efektivní a ekologickou tiskovou infrastrukturu a řešení pracovních postupů při zpracování dokumentů

Spolupráce mezi společnostmi BMW Group a Konica Minolta začala v roce 2011 ve čtyřech zemích a rychle se z ní vyvinulo globální partnerství pokrývající kanceláře ve 44 zemích napříč Asií a Tichomořím, Evropou a Severní Amerikou. Společnost Konica Minolta je dodavatelem se silným mezinárodním zastoupením, nekompromisním přístupem ke kvalitě a efektivitě a filozofií kladoucí důraz na udržitelnost a odpovědnost. Tento dodavatel byl na celosvětovém indexu trvalé udržitelnosti Dow Jones Sustainability World Index oceněn titulem Industry Group Leader (vedoucí zástupce v oboru) pro rok 2017. Tento index je jedním z nejprestižnějších globálních indexů v oblasti investic do životního prostředí, sociálních aspektů a správy (ESG). 


Společnost Konica Minolta dokáže implementovat a spravovat komplexní globální tiskové řešení a poskytuje strategii pro nepřetržitou digitalizaci procesů založených na papírových dokumentech. Při tom od zákazníků vyžaduje investici malého objemu zdrojů díky poskytnutí nezávislého globálního servisního týmu. Společnost Konica Minolta vyvinula ucelený koncept a sadu řešení podporující vizi společnosti BMW Group. 


Pro mezinárodní podniky, jako je společnost BMW Group, je zásadní bezproblémové zavedení na globální úrovni. Společnost Konica Minolta proto zajistila inteligentní propojené řešení, včetně hardwarových prvků, jako jsou stolní nebo multifunkční tiskárny (MFP), které pomáhají zjednodušit pracovní postupy a zajistit nezbytnou infrastrukturu ve výrobních závodech společnosti BMW Group. Dále bylo implementováno řešení pro bezpečný tisk odeslaných úloh na libovolné tiskárně, které šetří zdroje a zajišťuje zabezpečení dokumentů. 


Široká řada funkcí pro mobilní zařízení umožňuje zaměstnancům bezpečně a bez problémů provádět tiskové úlohy z mobilních zařízení. Zaměstnanci společnosti BMW Group mohou tisknout dokumenty a obrázky z libovolného zařízení a také importovat naskenovaná data, čímž se zvyšuje produktivita pracovního postupu u mobilních zařízení na zcela novou úroveň. Řešení a služby poskytované společností Konica Minolta pomáhají provozovat obchodní operace efektivně a hladce – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


BMW


Softwarová řešení zlepšují pracovní postupy a efektivitu

YSoft SafeQ – Bezpečný tisk odeslaných úloh na libovolné tiskárně

Tento systém představuje ideální řešení pro správu tisku pro podniky působící na více místech, které odesílají a uvolňují tiskové úlohy po celém světě. Díky tomuto systému může společnost BMW Group centrálně spravovat veškeré tiskové a související činnosti a také chránit celou tiskovou infrastrukturu společnosti před neoprávněným přístupem a současně zajistit nejvyšší efektivitu tisku. Díky dodávanému řešení bezpečného tisku odeslaných úloh na libovolné tiskárně mohou zaměstnanci spouštět tisk odkudkoli. Zvyšuje se tak bezpečnost dat a zjednodušuje použití. Navíc se snižuje plýtvání papírem, což šetří zdroje a zvyšuje udržitelnost. 


Mobilní aplikace PageScope

Tato aplikace propojuje mobilní zařízení s tiskárnami společnosti Konica Minolta přes síť Wi-Fi. Zaměstnancům to umožňuje tisknout dokumenty a obrázky a také importovat naskenovaná data, čímž se zvyšuje produktivita pracovního postupu u mobilních zařízení na zcela novou úroveň.


Netaphor SiteAudit

Toto centrálně uspořádané, flexibilní a na výrobci nezávislé řešení pro správu hardwarových zařízení umožňuje efektivní správu multifunkčních zařízení a tiskáren bez ohledu na to, zda je připojeno k síti nebo provozováno místně. V rámci komplexní IT infrastruktury poskytuje řešení SiteAudit společnosti BMW Group přehled vytištěných, kopírovaných a naskenovaných stránek pro všechna připojená zařízení. Dále informuje o nehodách nebo potřebném doplňování spotřebního materiálu přímo systémy ERP společnosti Konica Minolta, což zajišťuje bezproblémovou činnost.


Globální služba pro globální společnost

Společnost Konica Minolta vytvořila pro společnost BMW Group nekomplikovanou globální podporu. Globální zákaznická služba (GCS) dodavatele zajišťuje flexibilitu a agilitu na mezinárodní úrovni a poskytuje místní servisní tým, který je neustále k dispozici.


„Naše globální zákaznická služba umožnila společnosti BMW Group outsourcovat tyto úkoly nám, čímž došlo k uvolnění jejích interních zdrojů a snížení administrativní zátěže,“ vysvětluje Ante Borau, vedoucí globálních operací v rámci vyhrazeného globálního servisního týmu. Dále uvádí: „Díky našim softwarovým řešením jednak sledujeme globální dostupnost služeb a také řešíme potenciální problémy ještě předtím, než k nim dojde.“


Nehody je možné omezit na minimum, ale jejich výskytu se nikdy zcela vyhnout nelze. Spolupráce pomocí služby GCS je bezproblémová, rychlá a efektivní: společnost Konica Minolta poskytuje specializovanou zákaznickou podporu, která je centralizovaná na třech místech na světě. Pokud je potřeba pomoc v jakémkoli závodě společnosti BMW Group, bude potřebná skupina podpory okamžitě definována. Řešení problému pak probíhá maximální rychlostí. Díky pracovním procesům založeným na systému ITIL s příslušnou certifikací na obou stranách to probíhá tak rychle a efektivně, jak je jen možné.


„Začlenění střediska globální podpory (GSC) výrazně zvyšuje hodnotu,“ vysvětluje Ante Borau. „Díky tomu poskytujeme servisní linku po celém světě, která je dostupná kdykoli. To zaručuje nejrychlejší možnou reakci a dobu řešení.“ 


Doktor Matthias Kießling, vedoucí globálního účetního týmu, podotýká: „Dali jsme si za cíl provozovat globální tiskovou službu společnosti BMW Group nad rámec uzavřené dohody o úrovni poskytovaných služeb. Chceme podpořit strategii digitalizace společnosti BMW Group a zavádět nová řešení, abychom dosáhli zvýšení produktivity a přišli s inovativními způsoby, jak optimalizovat služby a šetřit zdroje. Proto jsme společnosti BMW Group nabídli řešení, které zahrnuje specializované týmy, jejichž nasazení a znalosti podporují vize a hodnoty společnosti BMW Group.


BMWPřínos ve všech oblastech

Díky implementaci tohoto projektu dokázala společnost BMW Group snížit spotřebu energie svých tiskových služeb o 28 %. Emise oxidu uhličitého byly sníženy o 24,84 tun za měsíc, což se rovná 28 %. Vyšší efektivita a digitální alternativy také vedly ke snížení spotřeby papíru: každý měsíc se podařilo ušetřit přibližně 5 000 000 listů papíru A4 (téměř 25 000 kg), což odpovídá více než 37 evropským smrkům měsíčně. Společnost Konica Minolta také navíc zajistila vhodnou recyklaci starých zařízení.


Záměr společnosti Konica Minolta dosáhnout ekologických cílů prezentuje dokument Eco Vision 2050, který stanovuje dlouhodobé cíle s výhledem na rok 2050. Společnost chce přispět v oblasti udržitelnosti, a tak si stanovila velmi ambiciózní cíle týkající se emisí: v porovnání s úrovní z fiskálního roku 2005 chce do roku 2050 snížit emise CO₂ v průběhu celého životního cyklu svých výrobků o 80 %.


Kromě snížení vlastních emisí CO₂ podporuje společnost také své obchodní partnery a další subjekty ve snižování emisí CO₂ díky znalostem, které v této oblasti dosud získala.


Řešení společnosti Konica Minolta dále umožnila společnosti BMW Group zlepšit propojení služeb IT s podnikáním a zvýšit svou agilitu. Ve výhledu do budoucnosti je cílem udržet dynamiku tohoto projektu: příběhy uživatelů jsou identifikovány a realizovány ve službě Sprints. Společný inovační výbor poskytuje strategický směr a přiděluje prioritu projektům. 


Zadání

  • Zajištění a provozování globálního tiskového řešení
  • Zajištění systémů, které splňují nejvyšší požadavky na udržitelnost a efektivitu
  • Vytvoření autonomního globálního servisního týmu


Řešení

  • Multifunkční tiskárny a stolní tiskárny
  • Chytrá softwarová řešení, jako je například YSoft SafeQ, zajišťují bezpečný mobilní tisk odeslaných úloh na libovolné tiskárně
  • Tým globální zákaznické služby, který se věnuje požadavkům společnosti BMW Group


Výhody

  • Vylepšené pracovní postupy
  • Významné snížení emisí CO2
  • Zvýšená efektivita využití zdrojů a specializované služby v globálním měřítku