Zvyšte si efektivitu pomocí pokročilého digitálního zpracování každodenní pošty a informací

Jste ohromeni tím, co přichází skrze virtuální dveře?

Digitální podatelna


Obsah dnes přichází a odchází více kanály, jako jsou e-maily, faxy, papír, toky EDI, soubory XML atd. Veškerý relevantní příchozí obsah je nutné efektivně zpracovat a spravovat.

Efektivní zapojení zákazníků vyžaduje, aby veškerý obsah týkající se zákazníků, od otevření účtu a požadavků na služby až po obnovení zásad, platbu faktury a stížnosti, byl zpracován rychle a přesně. Bohužel tomu tak často není. Ale může – s digitální podatelnou.

How can digital mailroom benefits your business?

Listen to our experts and get an idea how your business can benefit from a digital mailroom solution.

[Error loading the WebPart 'HypeAnimationWidget1' of type 'HypeAnimationWidget']

Digitální podatelna

Digitální podatelna

Moderní digitální podatelna

Tradiční „digitální podatelna“ byla řešením, které převzalo veškerou příchozí fyzickou komunikaci, převedlo ji do digitální podoby a následně ji elektronicky směrovalo příslušným stranám. Dnešní moderní digitální podatelna toho umí mnohem více. Software pro správu dokumentů dokáže určit, co je obsah, extrahovat důležité informace, pokud je to možné, a následně je směrovat příslušné osobě nebo procesu. Dodatečnému požadavku zákazníků nebo obchodních partnerů ohledně přijímání dokumentů, jako jsou faktury, v elektronické podobě, lze snadno vyhovět.

Tato správa informací se stává téměř všudypřítomnou, pro všechny vstupy a výstupy organizace. Stručně řečeno, digitální podatelna může zásadně změnit způsob, jakým vaše firma přijímá, zpracovává a sdílí informace, přičemž hraje klíčovou roli v digitální transformaci a poskytuje následným procesům přesný přístup k příslušným informacím bez jakéhokoli prodlení.

Hardware
Tiskový hardware Konica Minolta

Chcete nejvyšší výkon při produkci digitálního tisku? Právě jste ho našli. Hardware pro produkční tisk a kanceláře od společnosti Konica Minolta představuje oborový standard se zařízeními, která nabízejí revoluční kvalitu barevného obrazu, mimořádně rychlý černobílý výstup, profesionální možnosti vřazeného dokončování pro splnění specifikací složitých pracovních úloh a mnohem více. Bez ohledu na velikost nebo oblast specializace společnosti vám náš tiskový hardware umožní vybudovat tiskovou infrastrukturu, provádět správu digitálního obsahu, umístit nejmodernější měřicí přístroje a zkoumat další řešení navržená tak, aby změnila váš pracovní postup k nepoznání.

Software
Softwarové produkty společnosti Konica Minolta

Prozkoumejte nespočet různých způsobů, kterými mohou softwarové produkty společnosti Konica Minolta zlepšit provoz vaší firmy. Společnost Konica Minolta vyřeší problémy vaší firmy, přizpůsobí se různým pracovním stylům a nabídne softwarová řešení splňující potřeby daného odvětví. Tím, že společnost Konica Minolta za všech okolností upřednostňuje potřeby svých zákazníků, uspokojí softwarové požadavky i těch nejnáročnějších globálních organizací. Pomocí tohoto systému můžete udržet pod kontrolou náklady na veškeré tiskové nebo kopírované výstupy, vytvářet pokročilá bezpečnostní opatření, která zajistí, aby se citlivé dokumenty nedostaly do nepovolaných rukou, a mnohem více.

Služby
Vždy k vašim službám

Náš zkušený a erudovaný odborný personál zodpoví všechny vaše případné dotazy a ukáže vám, jak daný produkt používat. Naše služby fungují ve váš prospěch, v rámci systému podpory, který byl navržen tak, aby vám a vaší společnosti umožnil plně využít přednosti řešení. Nabízíme celou řadu různých služeb, včetně optimalizovaných tiskových služeb, které zahrnují poradenství, implementaci hardwaru a softwaru, správu pracovních postupů za účelem snížení výdajů na dokumenty a inteligentní služby zabezpečení pro uchování vaší firmy v bezpečí.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Required form 'SolutionContactForm' does not exist.

Textová pole s * jsou povinná!