Konica Minolta

Gateway to Digitalization

Konica Minolta | Gateway to Digitalization

Začátek evoluce firmy v moderní digitální společnost.

 

Pokud najdete zařízení s označením Gateway to Digitalization, našli jste bránu k provádění digitalizace a zahájení digitální transformace vaší firmy.

 

Představte si, že přes zařízení, které máte běžně v kanceláři a používáte každý den, zadáte úkol. A než dojdete ke svému stolu tak bude vše zajištěné.

  • Potřebujete, aby předané informace rozeslat ke všem odpovědným osobám? Aniž byste někoho vynechali a přitom jste nespamovali všechny?
  • Potřebujete informace ověřit – zda jsou informace správné a neobsahují chyby?
  • Potřebujete ověřit, zda informace mají návaznost na schválené projekty? Smlouvy, objednávky, zakázky či požadavky?
  • Potřebujete ze získaných informací a dat vytvořit dokument v barvách firmy? A nechat ho podepsat?
  • Potřebujete, aby byly informace srozumitelné pro každého, kdo s nimi pracuje a podle toho, jak s nimi pracuje? Aniž byste museli sami formulovat zadání?
  • Potřebujete všechna data zaznamenat, vyhodnotit, vyfiltrovat, kategorizovat a podle potřeby předat do systémů, které s nimi pracují? Do archivů, účetnictví, obchodních systémů, portálů nebo i jen do mailů?

Nebo všechno zkombinovat dohromady?

Gateway to Digitalization může být jakékoliv zařízení a platforma jejichž prostřednictvím je možné zahájit plně automatizované procesy související s informacemi, daty nebo dokumenty zaznamenanými jejich rozhraním. Jako rozhraní je možné využít scaner, obraz zaznamenaný kamerovým systémem, elektronický dokument, který je doručen na zařízení, manuální zadání uživatelem do zařízení a nebo třeba jen přihlášení přes čtečku.

Jaké jsou typické funkcionality využívané prostřednictvím Gateway to Digitalization:

Distribuce informací a dat podle obsahu

Informování odpovědných pracovišť na základě zpracovávaných dat a ukládání informací do úložišť s řízeným přístupem. Správně nastaveným systémem distribuce lidem, pracovním skupinám nebo ukládáním na úložiště lze zajistit rychlou kontrolu, předání i odpovědné posouzení všech business critical informací.

Spuštění schvalovacího procesu

Předání dat vyžadujících schválení na oprávněné schvalovatele. Každý dokument, nebo každá událost, může mít významnou úlohu v obchodních procesech a vyžadovat schválení. Správně nastaveným systémem lze ověřit, zda data vyžadují zvláštní postup, předat je schvalovateli a monitorovat stav schvalování před předáním k dalšímu zpracování. Samozřejmou návazností může být zajištění elektronického podpisu.

Rozpoznání účetních dokumentů

Specifické dokumenty se specifickými potřebami. Rozpoznání údajů na dokumentu, ale i zajištění návaznosti pro další zvolený postup zpracování. Faktura může vyžadovat ověření existence objednávky, objednávka může mít vazbu na existující smlouvu nebo nabídku, nebo jen potřebu rozpoznat předkladatele a postoupit ji správnému nadřízenému (např. drobná vydání).

Používáte zařízení Konica Minolta?

Většinu potřebného vybavení již máte. Ať už používáte scannery, tiskárny, kamerové systémy nebo systémy pro správu dokumentů tak všechny tyto platformy Konica Minolta slouží k získávání dat, vytváření dat, transformaci dat, uchování dat a reagování na vstupní data.

Nyní je díky Gateway to Digitalization stačí jen vyzvat, aby provedly další související úkoly. Nebo jim můžete povolit, aby samy vyhodnotili situaci a automaticky i bez vyzvání provedly požadovaný úkol. Aktivace funkcí Gateway to Digitalization není nic náročného a většinou se dá provést vzdáleně.

 

Chcete vědět více?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.