Pracoviště budoucnosti

Už jste slyšeli o zrcadle, které pomocí AI kontroluje osobní ochranné pomůcky?

FORXAI Mirror se skládá z kamer připojených k displeji o velikosti člověka. Zařízení je novou technologií, která pomocí využití AI rychle a efektivně kontroluje správnost nasazení osobních ochranných pomůcek. Kompletní vývoj FORXAI Mirror probíhal v rámci evropských R&D středisek Konica Minolta, z nichž největší se nachází v Brně.

14.11.2023
2 minuty 2 minuty
Obsah
Instalací FORXAI Mirror lze optimalizovat své firemní procesy a dosáhnout tak výrazného zvýšení produktivity výroby a současně snížit provozní náklady. Zařízení významně přispívá k BOZP a k plnění legislativních požadavků na ochranu zdraví zaměstnanců, ale také na ochranu výrobního procesu a hygieny u zákazníka.

Kde nachází FORXAI Mirror uplatnění?

Řešení je vhodné pro výrobu, kde je zapotřebí naprosto sterilní prostředí např:

 • Zdravotnictví 

 • Farmacie 

 • Potravinářství 

 • Chemický průmysl 

 • Výroba polovodičů a čipů atd.  

Jak AI v zařízení funguje?

Zrcadlo se aktivuje přiložením RFID karty a zvednutím rukou. Data jsou zpracovávána na platformě FORXAI Video Vision, kde jsou vytrénovány modely neuronových sítí pro různé detekce. Neuronová síť je naučena tak, aby v reálném čase detektovala správnost nasazení ochranných pomůcek. 

Pokročilá AI technologie v zařízení nejen zkontroluje, zda osoba na některou z pomůcek nezapomněla, ale také, jestli je má správně nasazené. Na displeji se pak v reálném čase stejně jako v zrcadle ukáže výsledek testu ve formě piktogramů se zvýrazněním případných nedostatků.  

Zařízení má například tyto dostupné funkce: 

 • Odhalená kůže krku a rukávů 

 • Detekce rukavic nebo jejich poškození 

 • Detekce pokrývky hlavy  

 • Detekce síťky na vlasech nebo expozice vlasů 

 • Detekce ochranných brýlí 

 • Detekce správného nasazení masky atd.  

Chytré zrcadlo eliminuje hrozby, chrání zaměstnance i uspoří

Dlouhodobě je porušování správného používání osobních ochranných prostředků (OOP) na předních místech seznamů porušování předpisů, která vedou často k vážným zraněním i úmrtím. FORXAI Mirror významně přispívá k BOZP a k plnění legislativních požadavků na ochranu zdraví zaměstnanců.  

Monitorování správného použití osobních ochranných pomůcek je důležité v provozech, které vyžadují naprosto sterilní prostředí. Typicky jde o výrobu polovodičů a čipů, kde každá kontaminace představuje hrozbu obrovských škod. Celosvětově se jedná ročně o úsporu 61 bilionů korun, z toho necelých 11 bilionů korun jen v Evropě.

Automatizujte kontrolu ochranných pomůcek ve výrobě

Efektivní kontrola, ochrana zdraví a eliminace škod 

Dozvědět se více
Toto by také mohlo být pro vás zajímavé:

Technologií proti personální krizi

Řada firem v současnosti řeší problémy spojené s nedostatkem kvalifikované...

Pracoviště budoucnosti
03.07.2023

Znáte nejnovější trendy v digitalizaci pro rok 2024?

Digitální kancelář a hybridní způsob práce využívá celosvětově stále více...

Pracoviště budoucnosti
10.01.2024

Seznamte se s Cobotem UR5E!

Konica Minolta je známá tím, že neustále inovuje. Poslední inovace se týkají...

Pracoviště budoucnosti
23.01.2024
PRO VÁS OD NÁS: