Business

České firmy se brání před krizí masivní automatizací

Vytváření objednávek, smluv a účetních dokumentů. To jsou příklady nejčastějších procesů, které stále větší počet firem řeší úplně automatizovaně pomocí sofistikovaných IT systémů. Rostoucí zájem o tyto technologie potvrzuje i společnost Konica Minolta, která zaznamenala meziroční nárůst poptávky po těchto službách o 150 %.

27.04.2023
4 minuty 4 minuty
Obsah
Největší dodavatel softwaru Nintex Automation pro automatizaci procesů a robotizaci práce evidovala v minulém roce zdvojnásobení využívání těchto služeb u svých zákazníků. Podle Konica Minolta může středně velká firma dosáhnout úspor až ve výši půl milionu korun ročně pouze pomocí digitalizace faktur a zavedením jejich řízeného oběhu.

Automatizace jako odpověď na nedostatek kvalifikovaného personálu

"Firmy mění své strategie digitální transformace v reakci na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaného personálu. Negativní vývoj ještě umocnily nedávné lockdowny, kdy tisíce pracovníků nebyly najednou k dispozici na svých místech. Zatímco dříve cílem digitalizace bylo zrychlení výroby a zkrácení obchodních procesů, nyní se podniky snaží maximálně využívat systémy, které dokážou automatizovaně vyřizovat rutinní procesy, konstatuje Petr Atanasčev, ředitel produktového marketingu Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodává: "V praxi se nám potvrzuje, že již nestačí pouze řídit elektronické dokumenty, ideální je automatizace celých administrativních procesů a minimalizace jejich závislosti na lidském faktoru. Pouze tak je možné udržet chod firmy a její administrativu i v případě nedostatku pracovníků."

Nová éra propojených procesů v podnikání

Moderní automatizační systémy je možné podle Konica Minolta snadno propojit s libovolnými IT nástroji, jako jsou například MS Teams, SharePoint Online, Outlook, různé ERP systémy nebo databáze. "Naši zákazníci přitom nejvíce oceňují propojitelnost s produkty Microsoft, které jim umožňují využívat služby automatizace bez toho, aby se museli naučit pracovat s nějakým novým systémem," konstatuje P. Atanasčev. Automatizovat je možné všechny typy procesů, od vytváření smluv, objednávek, schvalování požadavků, přes vyřizování účetních a smluvních dokumentů až po komplexní řešení řízení životního cyklu produktů, řízení dokumentace, kontroly kvality, řízení zvyšování kvality nebo zpracování logistických procesů.

Konica Minolta je největším dodavatelem řešení Nintex Automation v České a Slovenské republice pro zákazníky od dvou set uživatelů. Partnerství s Nintex na úrovni "Partner Tier: Premier" prokazuje nejvyšší úroveň znalostí pro automatizaci procesů, předávání informací prostřednictvím elektronických formulářů a robotizace práce, stejně jako nejvyšší možnou kvalifikaci Konica Minolta v oblasti implementace, konzultačních činností a licencování Business Process Management nástrojů.

Služby spojené s digitální transformací a zaváděním automatických procesů poskytuje Konica Minolta již od roku 2013. Jsou vhodné především pro subjekty, jejichž provoz zahrnuje velké množství formulářů, dokumentů a interních procesů. Mezi takové firmy patří například výrobní, účetní firmy, banky, energetické společnosti nebo zdravotnická zařízení. Podle Konica Minolta může středně velká firma dosáhnout úspor až ve výši 500 000 korun ročně pouze pomocí digitalizace faktur a zavedení jejich řízeného oběhu.

Příklady úspor při zavedení řízeného oběhu faktur

  • Úspory, které lze přesně vyčíslit, vycházejí z času ztraceného při vyřizování urgencí a upomínek. U některých dodavatelů lze také uplatňovat tzv. bonusy za platby v termínech. Správou elektronických faktur lze předejít i možným sankcím za opožděné platby. U středně velkých firem s více než 10 000 fakturami ročně se odhadují celkové úspory v této oblasti ve výši 350 000 - 500 000 korun ročně.
  • Další úspory vycházejí z kontroly správnosti faktur. Firma se 100 zaměstnanci standardně zpracovává 6 000 faktur ročně. Přibližně u 30 % faktur nastává problém, který způsobí minimálně 15 minutové zdržení oproti standardu. Z tohoto příkladu vychází úspora minimálně 95 200 korun ročně.
  • Úspory lze dosáhnout také díky jednoduchému způsobu vyhledávání faktur. Středně velká výrobní firma odhaduje čas na hledání faktur na 180 hodin za rok. Při interní ceně nákladů na zaměstnance 286 korun za hodinu vytvořil řízený oběh faktur úsporu pouze za hledání faktur ve výši 52 360 korun ročně.

Jak na digitalizaci a vytěžování dat

Výhody moderních automatizačních systémů pro efektivitu a úspěch firem.

Dozvědět se více
Toto by také mohlo být pro vás zajímavé:

Konica Minolta střeží kvalitu výroby ve farmaceutické společnosti

Vizualizace kontroly výrobků a zásob je klíčová pro každou moderní výrobní...

Business
02.05.2023
PRO VÁS OD NÁS: