Bezpečnost

Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti. Osvojte si tato proaktivní opatření před kyberútoky.

Říjnová osvětová kampaň „Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti“ probíhá napříč všemi členskými státy EU s cílem zvýšit povědomí o všech nástrahách, které v kyberprostoru číhají na firmy i jednotlivce.

15.10.2023
2 minuty 2 minuty
Obsah
Říjnová osvětová kampaň „Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti“ probíhá napříč všemi členskými státy EU s cílem zvýšit povědomí o všech nástrahách, které v kyberprostoru číhají na firmy i jednotlivce.

1. Autentizujte

Ověřujte a autentizujte všechny osoby, které se podílí na všech důležitých procesech ve firmě. Využívejte pro ověření všechna dostupná data, která zahrnují geografickou polohu uživatele, stav zařízení, výběr služby, úkoly, klasifikaci dat. Všímejte si všech anomálií a netradičních aktivit zaměstnanců.

2. Omezte přístupy

Schválené přístupy jednotlivým uživatelům by se měly řídit základním heslem “Pouze na potřebnou dobu a pouze s nejnutnějšími oprávněními.” Eliminujete tak rizika správně nastaveným řízením, který vždy zaznamená nedovolený přístupu k dokumentům a citlivým firemním údajům.

3. Hledejte slabá místa v ochraně

Ochrana před kyberútoky je nikdy nekončící proces. Cílem je najít zranitelná místa ve vašich systémech dříve než útočníci. Využívejte proto analýzy rizik pro lepší zhodnocení aktuálních hrozeb, neustále testujte vaše systémy a hledejte zranitelnosti a chyby v zabezpečení. Běžnou praxí velkých firem je využívání tzv. etických hackerů, kteří legálním způsobem odhalují místa, přes která by mohla být ochrana prolomena.

4. Bezpečnostní standardy pro práci z domova

Firmy by měly mít vytvořeny takové standardy bezpečnosti, které chrání zařízení i firemní údaje bez ohledu na to, kde zaměstnanci pracují. Tyto standardy musí dodržovat všichni zaměstnanci, a pracovníci IT oddělení musí být schopni je na dálku efektivně vynucovat.

5. Vícevrstvá ochrana

Je třeba brát jakýkoli přístup (i zevnitř firmy) za rizikový. Proto je potřebná vícevrstvá bezpečnostní kontrola pomocí udělených přístupů a restrikcí. Využívejte udělování co nejmenšího oprávnění pro přístup k údajům, používejte end-to-end šifrování či sledujte narušení bezpečnosti v reálném čase.

Jak Konica Minolta pomáhá firmám chránit jejich informace?

Pomáháme malým a středním podnikům tím, že jim poskytujeme portfolio IT bezpečnosti pro zabezpečení pracovního prostředí: od nezávazných úvodních konzultací, zabezpečení námi dodávaných řešení až po podporu při realizaci konceptů 360stupňové ochrany. Analyzujeme bezpečnostní požadavky a navrhujeme koncepci zaměřenou na maximální možnou bezpečnost.

Zabezpečte své pracovní prostředí

Strategické řešení pro Vaši problematiku IT

Dozvědět se více
Serverové racky
Toto by také mohlo být pro vás zajímavé:

Zabezpečte svoji tiskárnu před hacknutím

V květnu společnost Quocirca zveřejnila zprávu Global Print Security...

Bezpečnost
20.07.2023
PRO VÁS OD NÁS: