Evropský partnerský program

Rozšiřte své dovednosti a zvyšte svou profesionalitu partnerstvím se společností Konica Minolta, globální korporací!

 

Hodnota našich partnerů

Je pro nás důležité, aby si naši partneři udrželi svou vlastní firemní identitu. Každá firma je jiná a má své vlastní, zcela jedinečné faktory úspěchu. Ať už má partner odborné znalosti v určité oblasti, nebo jeho silné stránky spočívají v širších znalostech a nabídce produktů, ve společnosti Konica Minolta vítáme rozmanitost a jsme si vědomi, že různorodost je jednou ze silných stránek každého podniku.
 

Klíčové hodnoty našeho partnerského programu:
 

  • Transparentnost
  • Vzájemné partnerství
  • Schopnosti a technická odbornost
  • Loajalita a závazky
  • Prodejní výsledky


Náš partnerský program Konica Minolta je jednoduchý, férový a transparentní. O úrovni našeho společného partnerství a jeho výhodách rozhodují partneři, kteří se zavazují plnit řadu požadavků pro jednotlivé úrovně partnerství. Postavení partnera neurčuje jen jedno kritérium, ale jejich souhrn. To umožňuje partnerům dále rozvíjet svou pozici v podnikání – nemusejí podnikat tak, aby se nám více přizpůsobili.

 

Firemní hodnoty

Konica Minolta je globální značka a jako společnost zastáváme tyto hodnoty:
 

  • Odborné znalosti
  • Přínosné inovace
  • Udržitelný rozvoj
 

Tyto hodnoty jsme odhodláni hájit a požadujeme je také při spolupráci s našimi partnery, což nás inspirovalo k vytvoření našeho partnerského programu.
 

Jsme odhodláni podpořit růst vaší firmy a rozvíjet udržitelné partnerství s realistickými cíli a přínosnými výhodami, jako jsou například platby bonusů po splnění cílů. Jediné, co musíte udělat, je splnit sadu požadavků, které jsou v rámci tohoto programu jasně vymezeny.
 

Chcete-li dále rozšiřovat své znalosti a know-how, můžete se zapojit do programu rozvoje dovedností.

 

Úrovně partnerství

Máme zájem o naše partnery a jejich podnikání. Úroveň partnerství neurčujeme pouze na základě vašeho obratu, ale definovali jsme několik kritérií, která mohou postavení partnera vylepšit. Jinými slovy zohledňujeme obchodní model partnerů, nenutíme je adaptovat se na náš model.
 

Čím více kritérií partner splňuje, tím vyšší úroveň partnerství bude mít a tím více výhod získá.
 

Partnerský program spolčenosti Konica Minolta přináší výhody oběma stranám. Usilujeme o podporu partnerských obchodních aktivit, abychom společně rostli. 

Výhody

Při vytváření partnerského programu jsme se snažili našim partnerům nabídnout řadu výhod.
 

Jasně a výstižně stanovené cíle a výhody
 

Společné cíle vzájemně dohodnuté na začátku roku prostřednictvím společného obchodního plánu na podporu růstu partnerova podnikání.
 

Maximalizace viditelnosti firmy díky integraci do vyhledávače společnosti Konica Minolta „kde koupit“ na webových stránkách příslušné země. To znamená, že zákazníci, kteří na webových stránkách hledají produkty Konica Minolta, budou přesměrováni na vaši firmu.
 

Rozvoj dovedností a rozšiřování znalostí: Naši partneři mohou využívat výhod školicích kurzů Konica Minolta, které mohou být v závislosti na úrovni partnerství poskytovány zdarma.
 

Certifikace prokazující dovednosti a znalosti při nabízení nejmodernějších produktů a řešení od společnosti Konica Minolta.

 

Certifikace

Mnoho našich produktů a řešení vyžaduje odborné dovednosti a znalosti, a od partnerů proto požadujeme vyšší angažovanost.
 

Našim partnerům, kteří získali specializované znalosti v určité oblasti nebo pro určitý rozsah produktů, proto nabízíme řadu certifikací, kterými se mohou koncovým zákazníkům prezentovat. Jakmile partneři absolvují příslušné školení a splní určité podmínky, které prokazují jejich odbornost, mohou propagovat svou certifikaci na úrovni svého partnerství.
 

Jmenované kontakty v každé firmě projdou řadou školicích kurzů a získají všechny potřebné informace a odborné znalosti, aby se stali certifikovanými odborníky. Partneři společnosti Konica Minolta, kteří se zúčastní našeho procesu certifikace pro produkty, mají nárok na rozšířenou sadu výhod, jako jsou další školení a odborná podpora.
 

Podrobné informace o tom, jaké certifikace jsou pro vás v dané lokalitě dostupné, naleznete na místních webových stránkách.

 

Opatřete si brožuru partnerského programu, kde jsou všechny informace na jednom místě.

Brožura partnerského programu
Partner Programme brochure thumbnail