Konica Minolta se umístila mezi 5 % nejlepších společností v oblasti udržitelnosti

| 6 května 2024

Společnost Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) s hrdostí oznamuje, že patří mezi 5 % nejlepších společností hodnocených společností EcoVadis ve všech odvětvích. Konica Minolta obdržela zlatou medaili (v pořadí devátou) jako uznání za své úspěchy v oblasti udržitelnosti, čímž se zařadila mezi nejlepší společnosti hodnocené společností EcoVadis za posledních 12 měsíců.


EcoVadis sleduje řešení pro udržitelnost v globálních dodavatelských řetězcích. Díky inovativním technologiím a odborným znalostem se snaží do procesů udržitelnosti zapojit více společností a doporučit jim přijmout osvědčené postupy.  

 

Spolehlivým hodnocením výkonnosti v oblasti udržitelnosti poskytuje EcoVadis ucelenou zpětnou vazbu, benchmarking a doporučení v podobě nástrojů pro jejich neustálé zlepšování. 
 
Proces hodnocení společenské odpovědnosti firem EcoVadis hodnotí ve čtyřech klíčových oblastech – životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Zpráva EcoVadis Sustainability Assessment Report společnosti Konica Minolta uvádí, že "společnost prokazuje pokročilý systém řízení udržitelnosti, který pokrývá všechna čtyři prověřovaná témata". 


quotation marks

Získání medaile od společnosti EcoVadis v devíti po sobě jdoucích letech je důkazem našeho celofiremního globálního závazku o pozitivním dopadu na životní a sociální prostředí, a to prostřednictvím našich vlastních firemních iniciativ a procesů, jakož i podporou cílů mezinárodních programů.

Olaf Jonas

Generální ředitel pro environmentální a sociální správu, Konica Minolta Business Solutions Europe

Řešení globálních environmentálních výzev, podpora rozvoje a růstu společnosti a role dobrého firemního občana tvoří základní pilíře environmentálních, sociálních a správních (ESG) zásad společnosti Konica Minolta, jež jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Konica Minolta se věnuje kontinuálnímu zlepšování udržitelnosti svých procesů a svého postavení v rámci cirkulární ekonomiky, stejně jako řešení klimatické krize a redukci znečištění.