Konica Minolta byla společností Clarivate již potřetí po sobě zařazena mezi 100 nejlepších globálních inovátorů roku 2024

| 18 března 2024

Clarivate Plc, globální společnost poskytující informační služby se sídlem ve Velké Británii, zařadila společnost Konica Minolta, Inc. již třetí rok po sobě mezi 100 nejlepších globálních inovátorů roku 2024.


K vytvoření tohoto žebříčku společností používá Clarivate své vlastní údaje o duševním vlastnictví a patentech. Hodnotí společnosti a organizace, které splnily kvalifikační kritéria podáním 500 nebo více patentových přihlášek od roku 2000 a bylo jim uděleno 100 nebo více patentů během posledních pěti let. Následně tyto kandidáty vyhodnocuje vybrané
z hlediska čtyř faktorů: "Vliv", "Úspěch", "Globalizace" a "Vzácnost".  
 
Konica Minolta si uvědomuje, že duševní vlastnictví je součástí jejích důležitých nehmotných aktiv, které zvyšují hodnotu společnosti. Proto je i nadále odhodlána v těchto činnostech pokračovat a budovat toto úsilí společně se zákazníky, přispívat k řešení sociálních problémů a urychlovat obchodní růst společnosti tím, že bude pokračovat
v přiměřených investicích v měnícím se podnikatelském prostředí.  

 
Řada duševního vlastnictví Konica Minolta se týká lékařského zobrazování. V kombinaci s dynamickou digitální radiografií umožňuje pokročilou diagnostiku lékařských snímků. Další inovace se týkají oblasti profesionálního tisku, která automatizuje procesy seřizování strojů, kontroly kvality a kontroly digitálního tisku a dosahuje vyšší efektivity
a uživatelsky přívětivého ovládání, které nevyžaduje speciální dovednosti. 

 

Využitím duševního vlastnictví a cíleným proaktivním investováním do duševního vlastnictví získává Konica Minolta konkurenční výhodu, která je hnací silou expanze jejího podnikání.  

 

Společnost Konica Minolta bude nadále pokračovat ve svém úsilí o posílení své konkurenceschopnosti a zvýšení hodnoty své společnosti proaktivními investicemi do duševního vlastnictví a nehmotných aktiv a jejich využívání.  
Sledujte nás i na sociálních sítích.