České firmy mají vůči digitální transformaci zbytečné předsudky

| 29 listopadu 2022

Firmy nedoceňují přínosy digitální transformace, úspěch digitalizace spočívá ve změně myšlení zaměstnanců, univerzální řešení neexistuje. To jsou některé ze závěrů konference společnosti Konica Minolta na téma digitální transformace firem, která se uskutečnila začátkem listopadu v Praze v sídle společnosti Microsoft. Téměř 150 účastníků se zde seznámilo s novými technologiemi, zkušenostmi z praxe a s významem takzvaných adopčních služeb. Ty jsou podle odborníků pro dosažení očekávaných benefitů nezbytné.


Konferenci svým vystoupením pomyslně otevřel ekonom Tomáš Sedláček. Ten popsal digitální transformaci firem jako největší změnu od té doby, kdy lidé vylezli z oceánu na pevninu, a poukázal na fakt, že drtivou většinu času dnes člověk tráví ve virtuálním světě.
 
Právě široký záběr digitalizace a její dopad do všech sfér osobního i profesního života lidí je jedním z důvodů, proč se Konica Minolta nesoustředí pouze na prodej a dodání technologií, ale klade velký důraz primárně na bezproblémové přijetí nových nástrojů zaměstnanci a realizaci souvisejících změn.
 
„Pominula doba, kdy byla digitalizace příležitostí pro získání konkurenční výhody. Dnes jde o nezbytný krok pro udržení firmy na trhu. S využitím moderních cloudových technologií společnosti Microsoft lze zvýšit produktivitu zaměstnanců i celé firmy, zjednodušit a systematizovat firemní procesy nebo od základů proměnit interní komunikaci v souladu s potřebami a očekáváním zaměstnanců v dnešním hybridním pracovním prostředí,“ uvedl Michal Hanko, Business Development Manager Microsoft cloud technologies společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Potvrdilo se nám, že úspěšnost digitální transformace stojí a padá na perfektní komunikaci a implementaci komplexních změn, nikoli pouze na zdárném zavedení a osvojení nových technologií zaměstnanci. Ti musejí pochopit vlastnosti a výhody, které jim tyto nástroje přinášejí, a postupně měnit své myšlení i zažité rutinní postupy.“
 
Vliv lidského faktoru na zvládnutí digitalizace a význam inspirace zaměstnanců při osvojování nástrojů Microsoft 365 byl skloňován napříč přednáškami. Vladimír Jičínský, konzultant společnosti DDeM, zdůraznil téma celofiremní interní komunikace a nutnost mapování firemní kultury a individuální práce s rozdílnými komunikačními potřebami ve firmách.
 
„Univerzální řešení neexistuje a využívání stále většího počtu moderních komunikačních nástrojů automaticky nezaručuje vyšší kvalitu firemní komunikace. Firmy by proto při jejich zavádění měly začít s auditem interní komunikace, nikoli s IT projektem. Cílem je nastavit takový komunikační mix, který umožní posílat relevantní informace vhodnými kanály ve správný čas konkrétní cílové skupině,“ vysvětlil V. Jičínský.
 
Samostatný blok přednášek se pak věnoval tématům, která zajímají zejména IT specialisty. Hovořilo se o  moderním, tzv. low-code vývoji aplikací v prostředí Microsoft 365 a Power Platform, o automatizaci práce s dokumenty v prostředí Microsoft 365 a také o zakázkovém vývoji aplikací v prostředí MS Azure, daleko za hranicemi Microsoft Power Platform.
 
Vrcholem konference byla panelová diskuze s experty na technologie společnosti Microsoft oceněnými titulem MVP. „Takových odborníků je na celém světě pouze zhruba 3000. Pět z nich spolupracuje s námi, což má pro naše zákazníky velkou přidanou hodnotu“ uzavřel M. Hanko.
 
Konica Minolta nabízí služby spojené s digitalizací firem na českém trhu již více než 10 let, před 3 lety začala strategicky budovat své kompetence také v oblasti cloudových technologií společnosti Microsoft. Jako Microsoft Global Managed Partner poskytuje poradenství, služby a řešení, založená na platformách Microsoft 365, Power Platform a Azure, které jsou vhodné pro všechny firmy od těch nejmenších až po nadnárodní společnosti.
 

Sledujte nás i na sociálních sítích.