Konica Minolta posiluje informační bezpečnost a opatření v souladu s mezinárodními standardy

| 2 května 2024

Aktuální vývoj ve světě a komplikované prostředí bezpečnostních hrozeb stále více ovlivňují obchodní rozhodnutí, strategie i pověst firem. Z těchto důvodů Konica Minolta neustále posiluje svá bezpečnostní opatření na ochranu zaměstnanců, zákazníků, akcionářů a dalších zainteresovaných stran v souladu s požadavky a doporučeními ISO/IEC 27001.


Díky těmto opatřením společnost Konica Minolta zabezpečuje spolehlivou ochranu firemních informací a minimalizuje kybernetická rizika spojená s jejich případnou ztrátou nebo zneužitím.  
 

Jako moderní technologická společnost hledící do budoucnosti zajišťuje těmito osvědčenými bezpečnostními postupy plynulý průběh všech firemních a obchodních procesů bez jakéhokoliv přerušení.  
 

Konica Minolta se zavazuje k maximální ochraně dat svých klientů a poskytování kvalitních a bezpečných produktů a nástrojů pro jejich bezpečnou práci v souladu s mezinárodními standardy.  
 

Děkujeme zákazníkům za jejich důvěru a zaměstnancům za každodenní nasazení při dosahování cílů v oblasti bezpečnosti informací!