Konica Minolta uvádí na trh vlastní softwarové řešení pro správu dokumentů

| 15 dubna 2020

Konica Minolta představila vlastní softwarový balíček pro digitalizaci malých a středních firem. Na český trh jej uvádí pod názvem KM Flows s nabídkou, že až o měsíce zkrátí čas, který její zákazníci dříve potřebovali k zavedení digitalizačních služeb. V závislosti na množství uživatelů pak mohou firmy ušetřit i peníze za nákupy licencí operačních systémů či databází. Tyto investice jsou přitom pro většinu podobných systémů často nezbytné.


 „Konica Minolta dodává služby spojené s digitalizací dokumentů více než pět let a za tu dobu jsme provedli stovky zákaznických analýz. Přišli jsme na to, že v případě segmentu SMB jsou požadavky a potřeby velmi podobné. Vyvinuli jsme proto řešení postavené na univerzálních šablonách a předdefinovaných procesech se všemi nejčastěji požadovanými funkcemi. Rozsáhlé zákaznické analýzy tak už v případě KM Flows nejsou zapotřebí a instalace je podstatně jednodušší,“ vysvětlil Petr Atanasčev, ředitel produktového marketingu Konica Minolta Business Solutions Czech.


KM Flows je balíček softwarových produktů, který se skládá z nástroje pro digitalizaci dokumentů FlowCap a úložiště FlowDoc. Ty jsou na sobě navzájem nezávislé, ale mohou se doplňovat. FlowCap umožňuje pomocí multifunkčních zařízení Konica Minolta či jednoduché mobilní aplikace převádět papírové dokumenty do elektronicky editovatelné podoby. Zpracované dokumenty pak mohou být uloženy v navazujícím systému FlowDoc nebo v jakémkoli jiném digitálním úložišti, jako jsou síťové disky, e-maily nebo cloudová řešení.


FlowDoc slouží k ukládání dokumentů a podporuje i týmovou práci uživatelů. Těm dává možnost komentování, potvrzování i tzv. verzování dokumentů a jejich následné schvalování v podobě řízené dokumentace, a to i na mobilních zařízeních. „FlowDoc rovněž nabízí již přednastavené typické procesy pro schvalování faktur a archivaci faktur vydaných. Dále obsahuje inteligentní úložiště smluv a agendu pro evidenci došlé pošty, včetně napojení na datové schránky. Tyto agendy pak lze ve FlowDoc důvěryhodně archivovat nebo využít proces pro jejich elektronickou skartaci.“


Řešení KM Flows je nezávislé na firemním IT prostředí a snadno se integruje do okolních systémů. Může být nasazeno na stávající infrastruktuře nebo jej lze využít v podobě kompletní cloudové služby. Je rovněž kompatibilní s dalšími softwarovými nástroji jako ERP či DMS. K napojení přitom využívá standardy, které jsou podporovány naprostou většinou podnikových systémů.