O 3D technologie je na školách zájem

| 19 prosince 2019

Vytisknout si model Resselova vodního šroubu, Pythagorova poháru nebo třeba lidského oka a lépe tak poznat a prozkoumat dané mechanismy a zákonitosti? Zájem o zavádění výuky 3D technologií do praxe na základních školách ze strany žáků i jejich rodičů výrazně narůstá.


Právě z toho důvodu se rozběhl projekt 3D Akademie určený pro pedagogy, který si klade za cíl začleňování nových technologií do výuky, v tomto případě zhmotnění předmětu pomocí 3D tisku. Učitelé se zde seznámí s řešením 3D tisku speciálně vyvinutým pro základní školy, s výhodami, které nabízí žákům i pedagogům i s možnostmi, jakými lze pomocí této technologie obohatit konkrétní předměty. Za projektem stojí spolupráce tří firem - Y Soft, EDU poradenství a Konica Minolta.


Zájem o tento způsob výuky je značný. A není divu. Učitel nemusí trávit hodiny přípravou, ale vede žáky jako malé konstruktéry přes technologii až k výrobě. Děti si vyzkoušejí různé profese a různá povolání. Navíc získají mnoho nových vědomostí a zlepší se jim představivost.


Zatím poslední ze společných seminářů Polytechnického vzdělávání na základních školách (3D Akademie) se konal v polovině listopadu v centrále Konica Minolta v Brně. Na semináři se představili dva zajímaví hosté. Prvním byl Vladimír Vochozka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se již řadu let věnuje jak výuce žáků na základních a středních školách, tak i výuce budoucích pedagogů. Druhým pak byl Radek Pavela, učitel na Základní škole TGM v Rajhradě, jenž se podělil o své postřehy se zaváděním výuky 3D technologií do praxe.


Vladimír Vochozka pohovořil o svých zkušenostech, které demonstroval na 3D modelu tzv. Pythagorova poháru, na němž se předvádí atmosférický a hydrostatický tlak. Pomůcky byly velice názorné a pro žáky musí být takový pokus velmi zajímavý. Radek Pavela ve své prezentaci poukázal na problémy, s nimiž se musí potýkat při zavádění výuky 3D technologií na základní škole. Zdůraznil ale, že díky podpoře dodavatelů a také vedení školy se vše podařilo vyřešit. Připomněl, že v současné době probíhá na Základní škole TGM v Rajhradě výuka v rámci nepovinného kroužku, nicméně pro příští rok se již plánuje zařazení do školního vzdělávacího plánu, a tedy jako součást výuky informatiky s přesahy do dalších předmětů, jakými jsou fyzika, matematika, biologie, zeměpis nebo dějepis.

Tak vzhůru za poznáním.