Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. se sídlem Žarošická 4395/13, 628 00 Brno IČ: 00176150 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 21999 (dále jako „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 

 • jméno a příjmení
 • funkce
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.,. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 

3. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět následujícími způsoby:
 

a) Prostřednictvím emailu na emailovou adresu info@konicaminolta.cz.
b) Prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00
c) Prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi zaslaného společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o.
 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který však může do zpracování zapojit i tyto další zpracovatele:
 

a) Poskytovatel mailingového nástroje, který jakožto zpracovatel osobních údajů postupuje výhradně dle našich pokynů a dodržuje námi požadovaná organizační a technologická opatření.
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. O jejich zapojení Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.
 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto poučujeme o vašich právech, která můžete kdykoli vůči nám, jakožto správci, uplatnit:
 

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně důvodu zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás zpřístupnění těchto údajů a žádat po nás jejich aktualizaci nebo opravu
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.