Globální ochrana osobních údajů

Před zásadními změnami předpisů EU o ochraně osobních údajů oznámila skupina Konica Minolta Group své globální zásady ochrany osobních údajů, které v této oblasti nadále zajistí využití špičkových osvědčených metod.

Zásady předjímající budoucí vývoj byly oznámeny před zavedením Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost 25. května 2018. GDPR, o kterém se mluví jako o nejvýznamnější změně nařízení o ochraně osobních údajů za posledních 20 let, bude pro podniky znamenat rozsáhlé změny, a to pro společnosti se sídlem v EU i mimo ni, které zpracovávají osobní údaje občanů EU. Díky této změně se významně zvýší práva a ochrana osob.

Stáhněte si globální zásady ochrany osobních údajů:
Globální zásady ochrany osobních údajů
 

Globální zásady ochrany osobních údajů

Jako rostoucí globální společnost, která se angažuje v různých oblastech podnikání, považuje skupina Konica Minolta Group důvěru svých zákazníků, obchodních partnerů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců za své nejcennější aktivum. Skupina Konica Minolta Group rovněž zastává názor, že by měla nejen poskytovat nejlepší produkty a služby, ale zároveň splňovat nejvyšší standardy týkající se dodržování předpisů a společenské odpovědnosti.

Skupina Konica Minolta Group respektuje soukromí svých zákazníků, obchodních partnerů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců a chrání jejich osobní údaje.
 

Rozsah a platnost těchto zásad

Tyto zásady platí pro nás, tedy společnost Konica Minolta, Inc. („společnost Konica Minolta“) a všechny její přidružené společnosti („společnosti skupiny“) a naše vedoucí pracovníky a zaměstnance. „Přidružené“ v tomto případě znamená, že společnost Konica Minolta může přijetí těchto zásad vymáhat přímo nebo nepřímo na základě většinového hlasování, většinového zastoupení nebo dohody. Společnost Konica Minolta a společnosti skupiny („skupina Konica Minolta Group“) se při stanovování a prosazování interních pravidel, jako jsou nařízení a postupy, budou řídit těmito zásadami.

Tyto zásady stanovují základní principy standardů ochrany a bezpečnosti dat skupiny Konica Minolta Group a zajišťují dodržování národních a mezinárodních zákonů o ochraně dat platných na celém světě. Z tohoto důvodu zásady zahrnují mezinárodně uznávané principy ochrany dat, které nemají nahradit, ale doplnit příslušné národní zákony o ochraně dat a ochraně osobních údajů („národní legislativa“). To znamená, že obsah těchto zásad je nutné dodržovat i v případě absence příslušné národní legislativy nebo v případě, že národní legislativa stanovuje nižší požadavky než tyto zásady. Na druhé straně má národní legislativa vždy přednost v případě konfliktu s těmito zásadami nebo v případě, že národní legislativa stanovuje přísnější požadavky než tyto zásady.

Tyto zásady se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů. V zemích, kde jsou údaje právnických osob chráněny ve stejném rozsahu jako osobní údaje, se tyto zásady vztahují stejně tak na údaje právnických osob. Na anonymizovaná data, např. pro statistická vyhodnocení nebo studie, se tyto zásady nevztahují.
 

Principy skupiny Konica Minolta Group pro zpracování
osobních údajů

 
 • Zákonnost, spravedlnost a transparentnost
  Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem chránícím jednotlivá práva datových subjektů.
 • Omezení na konkrétní účel
  Osobní údaje budou shromažďovány pouze pro konkrétní, jasně stanovené a legitimní účely, a nebudou zpracovány způsobem, který není v souladu s těmito účely.
 • Přesnost údajů / aktuálnost údajů
  Osobní údaje budou přesné a v případě potřeby budou aktualizovány. Skupina Konica Minolta Group podnikne všechny přiměřené kroky, aby neprodleně vymazala nebo opravila jakékoli nepřesnosti.
 • Datová hospodárnost / minimalizace údajů
  Shromažďovány budou adekvátní, relevantní a pouze ty nejnutnější údaje. Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné.
 • Práva datových subjektů
  Skupina Konica Minolta Group respektuje práva všech datových subjektů, včetně práv na přístup k jejich datům, práva na omezení zpracování nebo vymazání dat, a práva na přesnost dat. Skupina Konica Minolta Group poskytne jasné a jednoznačné informace o tom, jak a proč jsou data subjektů shromažďována a zpracovávána.
 • Odstranění údajů
  Skupina odstraní osobní údaje, které již není nezbytné uchovávat v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny, nebo v případě, že je udělený souhlas zrušen a na účely zpracování se nevztahuje žádný jiný zákonný účel.
 • Zabezpečení zpracování údajů / zabezpečení údajů
  Osobní údaje budou bezpečně zpracovány. V závislosti na riziku budou provedena technická a organizační opatření proti neoprávněnému zpracování nebo změně údajů, a proti ztrátě, zničení nebo neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovaným osobním údajům. Skupina Konica Minolta Group zajistí trvalou integritu, dostupnost, důvěrnost a pravost údajů. Skupina Konica Minolta Group zajistí při zpracování osobních údajů odolnost našich systémů a služeb. V případě mimořádné události bude mít skupina Konica Minolta Group možnost včas obnovit dostupnost a přístup k datům.
 • Standardní a úmyslná ochrana dat
  Skupina Konica Minolta Group zavede příslušná technická a organizační opatření, aby byly standardně zpracovány pouze osobní údaje, které jsou pro jednotlivé konkrétní účely zpracování nezbytně nutné. Vývoj nových produktů se bude řídit principem standardní a úmyslné ochrany dat.
 • Odpovědnost
  Veškeré zpracování údajů bude podléhat odpovědnosti. Skupina Konica Minolta Group je odpovědná a dokáže prokázat dodržování předpisů.
 

Organizace ochrany dat skupiny Konica Minolta Group

Každá společnost skupiny Konica Minolta Group jmenuje kvalifikovanou osobu, která je odpovědná za zavádění a dodržování výše uvedených principů.

Přečtěte si naše tiskové zprávy:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

Pokud máte otázky ohledně ochrany dat, kontaktujte prosím pověřence naší společnosti pro tyto otázky


Mgr. Karolína Kachlíková, LL.M.
Compliance & GDPR Officer
Email: oou(zavináč)konicaminolta.cz
Tel.: +420 841 777 777

 

Další soubory ke stažení