ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ ODVOLÁVÁM SOUHLAS  SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“): který jsem udělil Společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČO 001 76 150, se sídlem Žarošická 4395/13, kontaktní e-mail info@konicaminolta.cz ("My"), za účelem budoucího kontaktování a informování o volných pracovních pozicích.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil
před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
 


Kde nás můžete kontaktovat?
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na e‑mailové adrese: oou(zavinac)konicaminolta.cz

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů, stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na https://www.konicaminolta.cz/cs-cz/career/ochrana-osobnich-udaju .