ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ ODVOLÁVÁM SOUHLAS  SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“): který jsem udělil Společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČO 001 76 150, se sídlem Žarošická 4395/13, kontaktní e-mail info@konicaminolta.cz ("My"), za účelem budoucího kontaktování a informování o volných pracovních pozicích.

Textová pole s * jsou povinná!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil
před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
 


Kde nás můžete kontaktovat?
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na e‑mailové adrese: oou(zavinac)konicaminolta.cz

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů, stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na https://www.konicaminolta.cz/cs-cz/career/ochrana-osobnich-udaju .