Kde
Retro Music Hall Prague
Kdy
26. 11. 2019 od 18:30 hod.
Co
Předvánoční večírek

RETRO MUSIC HALL PRAGUE

Francouzská 75/4, 10200 Praha 2 Vinohrady

NA STOJÁKA KONICA MINOLTA

NA STOJÁKA S KONICA MINOLTA

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK


Pozvánka platí pro 2 osoby.

Termín pro potvrzení: do 19. 11. 2019

Přednášející

Přednášející
Iva Pazderková - Na stojáka s Konica Minolta open image in modal
quotation marks

Je česká herečka, zpěvačka, moderátorka a stand-up komička.

Iva Pazderková

Karel Hynek - Na stojáka open image in modal
quotation marks

Je český moderátor, bavič a stand-up komik.

Karel Hynek

Vojta Záveský - Na stojáka open image in modal
quotation marks

Je český herec, hudebník a stand-up komik.

Vojta Záveský

Program

Program
26.
lis 2019

Přivítání s welcome drinkem

Následuje raut.

Vystoupení umělců

Pokračování rautu a zábavy se společností Konica Minolta.

NA STOJÁKA S KONICA MINOLTA

NA STOJÁKA S KONICA MINOLTA

RETRO MUSIC HALL PRAGUE

Francouzská 75/4, 10200 Praha 2 Vinohrady

Website
Pořadatel akce oznamuje, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce a jeho partnery pro marketingové a propagační účely, včetně prezentace na sociálních sítích, dokud nepožádáte o zpětvzetí souhlasu s použitím. Fotograf na akci bude viditelně označen. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Účastí na akci udělujete s výše uvedeným souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si nepřejete být na akci audio/vizuálně zachycen(a),sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně přímo fotografovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.